5 foști sau actuali aleși locali găsiți de ANI în conflict de interese administrativ. LISTA persoanelor

November 27, 2014 •Agentia Nationala de Integritate •Views: 1405

ANI_juridice.ro_27 noiembrie 2014

C O M U N I C A T

Conflict de interese administrativ – cinci foști sau actuali aleși locali 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a cinci foști sau actuali aleși locali (doi foști primari, doi consilieri locali și un consilier județean).

Lista  nominală a celor cinci foști / actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat existența conflictului  de interese de natură administrativă: 

1.

NIȚULICĂ ION

Fost Primar al Comunei Dor Mărunt (mandatul 2008 – 2012)

Jud. Călărași

În exercitarea mandatului de primar, a semnat ”Bun de plată” pentru două facturi emise de societatea comercială al cărei administrator este fiul acestuia, în sumă totală de 9984,3 Lei și a ordinelor de plată aferente acestora, încălcând, astfel, prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) și lit.c) din Legea 393/2004.

2.

MOCANU MARIUS

Fost Primar al Comunei Văliug(mandatul 2008 – 2012)

Jud. Caraș-Severin

În exercitarea mandatului de primar, a semnat cinci acte adiționale la un contract de prestări servicii încheiat de către Primăria Comunei Văliug cu societatea în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat, iar, în calitate de delegat al societății, a semnat o serie de facturi, facilitând producerea unui beneficiu pentru societate în cuantum de 235.760,12 Lei, încălcând, astfel, prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. lit.c) din Legea 393/2004.

3.

MUNTEANU DĂNILĂ MARIAN

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei I.C. Brătianu

Jud. Tulcea

În exercitarea mandatului de consilier local, a participat, în  luna februarie 2013, la luarea deciziei și aprobarea Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor agricole situate în extravilan din domeniul privat al Comunei I.C. Brătianu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Anterior aprobării acestei hotărâri, în anul 2011, persoana evaluată încheiase cu C.L. al Comunei I.C. Brătianu un contract privind închirierea unui teren agricol în suprafață de 22,24 ha, la o chirie anuală de 250 Lei/ha, iar, prin aprobarea Hotărârii din luna februarie 2013, taxa de închiriere s-a modificat la 200 Lei/ha.

4.

TOMOIAGĂ VASILE

Consilier local în cadrul Consiliului Local Dragomirești

Jud. Maramureș

În exercitarea mandatului de consilier local, a participat, în luna decembrie 2010, la luarea deciziei și aprobarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 2.514 mp de la numitul Tomoiagă Gavrilă, tatăl său, în vederea construirii de locuințe sociale și/sau locuințe pentru tineri, încălcând, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

5.

VASILOIU GHEORGHE

Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț

Jud. Neamț

În exercitarea mandatului de consilier județean, a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului Județean Neamț privind rectificarea bugetului județului pe anul 2013, precum și asocierea Județului Neamț cu o societate comercială la care, în momentul adoptării hotărârilor, persoana evaluată deținea atât funcția de administrator – membru în consiliul de administrație, cât și calitatea de asociat, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean, încălcând, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

În prezent, persoana evaluată deține în cadrul societății comerciale calitatea de asociat începând cu data de 21 iulie 2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MOCANU MARIUS și TOMOIAGĂ VASILE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 75, lit. a) și c) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […] o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri […]”; 
  • art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruiaConsilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”; 
  • art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Primarii și viceprimarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”; 
  • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”. 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. 

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Tags: , , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "5 foști sau actuali aleși locali găsiți de ANI în conflict de interese administrativ. LISTA persoanelor"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/5-fosti-sau-actuali-alesi-locali-gasiti-de-ani-in-conflict-de-interese-administrativ-lista-persoanelor/