ANI va sesiza organele de cercetare penala in cazul deputatilor UDMR Csilla-Mária PETÖ si Árpád PÁL!

November 8, 2011 •Agentia Nationala de Integritate, UDMR •Views: 1183

Csilla-Mária PETÖ
Árpád PÁL

 08.11.2011

C O M U N I C A T
privind constatarea încălcării regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală de către
doamna Csilla-Mária PETÖ, domnul Árpád PÁL, Deputați în Parlamentul României
Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României, de către următorii Deputați în Parlamentul României:
1. doamna Csilla-Mária PETÖ, reprezentantă a Grupului Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România;
2. domnul Árpád PÁL, reprezentant al Grupului Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România;
(conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, iar, potrivit dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv).
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, cu privire la declanșarea
procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază – de a fi asistaţi sau reprezentaţi de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris –, elementele identificate, datele şi informaţiile cuprinse în dosarele de evaluare, după cum urmează:
1. doamna Csilla-Mária PETÖ a fost informată prin adresele nr. 91228/G/I.I./17.12.2010 (confirmare de primire din data de 23.12.2010) și nr. 32881/G/I.I./16.03.2011. La data de 04.01.2011 şi, respectiv, 06.04.2011, doamna Csilla-Mária PETÖ a depus la dosarul de evaluare puncte de vedere;
2. domnul Árpád PÁL a fost informat prin adresele nr. 146/G/I.I./04.01.2011 și nr. 16734/G/I.I./23.02.2011 (confirmare de primire din data de 25.02.2011). La data de 04.04.2011, domnul Árpád PÁL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere;
În urma evaluărilor demarate în luna noiembrie 2010, s-au constatat următoarele:
1. doamna Csilla-Mária PETÖ, Deputat în Parlamentul României, a propus angajarea și a avizat contractul individual de muncă privind angajarea fiicei sale, doamna Dalma Csilla PETÖ, începând cu data de 01.02.2009 – prezent, în cadrul Biroului Parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, încălcând, astfel, prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Beneficiul patrimonial obţinut, începând cu data de 01.02.2009 – prezent, de către fiica doamnei Csilla-Mária PETÖ, doamna Dalma Csilla PETÖ, a fost de 34.333 Lei (aproximativ 8.175 Euro).
2. domnul Árpád PÁL, Deputat în Parlamentul României, a propus angajarea și a avizat încheierea contractelor individuale de muncă privind angajarea fiicei sale, doamna Katalin PÁL, începând cu anul 2008 – prezent, în cadrul Biroului Parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita, încălcând, astfel, prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Beneficiul patrimonial obţinut, începând cu anul 2008 – prezent, de către fiica domnului Árpád PÁL, doamna Katalin PÁL, a fost de 33.939 Lei (aproximativ 8.081 Euro).
Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri:
– sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibila săvârşire de către doamna Csilla-Mária PETÖ, domnul Árpád PÁL, Deputați în Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României;
– iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.
Menţionăm că, la data de 19 septembrie 2011 și, respectiv, 27 septembrie 2011, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la săvârşirea de către 7 (șapte) Deputați din Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531din Codul Penal al României (http://www.integritate.eu/1654/section.aspx/2099 și http://www.integritate.eu/1654/section.aspx/2086).
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI va sesiza organele de cercetare penala in cazul deputatilor UDMR Csilla-Mária PETÖ si Árpád PÁL!"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-va-sesiza-organele-de-cercetare-penala-in-cazul-deputatilor-udmr-csilla-maria-peto-si-arpad-pal/