APEL CATRE CEI AFLATI IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA. CJ COVASNA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Judetene Covasna! DETALII AICI! DATI MAI DEPARTE!

August 10, 2011 •Biblioteca Judeteana Covasna, Consiliul Judetean Covasna •Views: 1324

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Covasna organizează la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, piaţa Libertăţii, nr. 4, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului vacant de director al Bibliotecii Județene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár.

Managementul instituţiei publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:


Condiții generale:
– are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România.
Condiţii speciale:
– studii superioare de lungă durată în domeniul științelor umaniste, științelor juridice, științelor economice sau științelor sociale și politice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– studii postuniversitare sau de masterat în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
– curs de manager cultural, agreat de ministerul de resort;
– vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
– pe lângă limba română, cunoașterea a 2 limbi oficiale ale Uniunii Europene, care vor fi verificate prin test;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– să aibă activitate publicistică și contribuții în redactarea/editarea de reviste și cărți.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 116/2011, după următorul calendar:
– 24 august 2011, orele 1600: data limită pentru depunerea proiectelor de management și a mapelor de concurs de către candidați;
– 25 august – 2 septembrie 2011: analiza proiectelor de management;
– 5 septembrie 2011 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului.

În vederea participării la concurs, candidații depun în mod obligatoriu:

I. Mapa de concurs, care conţine următoarele:
– cerere de înscriere la concurs;
– copie după actul de identitate;
– curriculum vitae – model european conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004;
– diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– cazier judiciar – în cazul persoanelor cu cetățenie română sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetățenie;
– copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 31 decembrie 2010 și adeverință de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale.

II. Proiectul de management
Proiectul de management se întocmeşte pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 116/2011 şi a prevederilor din actele normative indicate în bibliografie. Proiectul de management va fi elaborat de către candidat fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului. Proiectul de management va fi depus, în plic sigilat, în scris şi în format electronic.
Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management în baza unei cereri motivate.

Copiile actelor din mapa de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului şi caietul de obiective se pot descărca de pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Covasna (www.kvmt.ro) sau se pot obţine de la sediul Consiliului Judeţean Covasna.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, telefon 0267/311469 sau 0367/403900 interior 138.

Detalii complete pe pagina web a CJ Covasna

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "APEL CATRE CEI AFLATI IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA. CJ COVASNA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii Judetene Covasna! DETALII AICI! DATI MAI DEPARTE!"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/apel-catre-cei-aflati-in-cautarea-unui-loc-de-munca-cj-covasna-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-postului-de-director-al-bibliotecii-judetene-covasna-detalii-aici-dati-mai-departe/