Comunicat de presa al Forumului Civic al Romanilor din Harghita si Covasna

September 29, 2008 • Antal Arpad, Covasna, Harghita, iredentism, Madalin Guruianu, separatism etnic • Views: 884

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR
DIN HARGHITA SI COVASNA
str.Grof Miko Imre, nr.2, tel/fax. 0267/313534
mun.SF.GHEORGHE, jud. COVASNA

Către:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Domnului Primar al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad

Referitor la proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative„Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”

Declanşarea de către dvs. a dezbaterilor publice privind un proiect de hotărâre care vizează organizarea în data de 30.11.2008, în ajunul Zilei Naţionale a României, când se sărbătoresc 90 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918, a unui referendum local în vederea legiferării autonomiei teritoriale maghiare a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”, precum şi postarea pe site-ul oficial al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, a „Statutului de autonomie al Ţinutului Secuiesc” material de propagandă politică vădit anticonstituţional, nu poate fi percepută decât ca o nouă acţiune provocatoare, de sfidare premeditată a demnităţii naţionale a poporului român, prin care se urmăreşte întreţinerea şi amplificarea tensiunilor interetnice în scop îngust, electoral şi politic.
Ca persoane alese în fruntea obştii la primele alegeri locale de după intrarea României în Uniunea Europeană, de la care aşteptam o atitudine deschisă, europeană, iniţiatorii şi promotorii acestui demers se dovedesc, contrar aşteptărilor, continuatori sârguincioşi ai politicii separatiste şi izolaţioniste, de inspiraţie medievală, a antecesorilor lor, care nu ne-a adus decât înapoiere economică, sărăcie şi frustrare tuturor celor ce locuim aici.
Considerăm că este de datoria dvs. în calitate de Primar, care a jurat la investire să respecte Constituţia şi legile României spre binele tuturor cetăţenilor municipiului să nu daţi curs şi amploare publică unor astfel de demersuri politice utopice şi neavenite, care nu sunt doar neconstituţionale şi contraproductive, ci de-a dreptul periculoase pentru liniştea şi prosperitatea zonei.
Dvs. urmăriţi organizarea unui referendum local pentru o iniţiativă legislativă care vizează practic, în esenţă, în pofida art. 1 din Constituţie, crearea în mijlocul României – stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil – a unui „stat în stat”, a unei „mici Ungarii” scoase qvasitotal de sub autoritatea statului roman ( care ar rămâne doar formală), condus de autorităţi statale proprii ale maghiarilor, în care ar urma ca limba maghiară să fie limbă oficială, iar noi, românii, am deveni minoritate naţională în propria ţară, supuşi de drept autorităţilor maghiare care ne-au dovedit până acum, de facto, cât ne preţuiesc. Este de remarcat că acţiunile revizioniste sistematice de contestare a Tratatului de la Trianon desfăşurate până în prezent de organizaţiile iniţiatoare ale „Statutului de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, vădesc că în perspectivă, acest demers este doar un pas, o etapă intermediară, care ar asigura condiţii pentru o secesiune totală, într-o etapă următoare, de statul român.
Conform art. 3 din Legea referendumului nr.3/2000,: „problemele care, potrivit art. 148 din Constituţie, nu pot fi supuse revizuirii nu pot face obiectul referendumului”, iar art. 148 din Constituţie prevede: (1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului roman, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
De asemenea, adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală, fiind probleme de interes naţional, nu doar local, ele nu pot forma decât obiectul unui referendum naţional, iniţiat exclusiv de Preşedintele României şi organizat la nivelul întregii ţări, şi nu al unui referendum local.
Acţiunea dvs. contravine flagrant atât Constituţiei şi legilor României, cât şi dreptului internaţional, urmărind introducerea în dreptul intern a drepturilor colective pentru minorităţile naţionale, nerecunoscute de dreptul internaţional, fiind un demers legislativ incompatibil cu spiritul, valorile şi tendinţele europene actuale care promovează interculturalitatea, unitatea în diversitate şi nu separatismul şi segregarea pe criterii etnice.
Pentru cele de mai sus, Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna vă solicită să renunţaţi la această iniţiativă neavenită şi să retrageţi de pe site-ul oficial al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi din dezbaterea publică aceste demersuri nocive care înveninează inutil atmosfera şi viaţa locuitorilor municipiului nostru.
Aşteptăm de la dvs. iniţiative pozitive, serioase şi constructive, care să ducă la coeziune şi concordie între noi, nu la dezbinare şi ură, şi care să răspundă aşteptărilor şi speranţelor de mai bine ale tuturor locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe, în slujba cărora vă aflaţi ca aleşi locali.

Sfântu Gheorghe,
23.09.2008

PREŞEDINTE,

Av. Ioan Solomon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata noutățile! Conectează-te!

Send this to a friend