DOCUMENTAR al Centrului European de Studii Covasna-Harghita: Revista presei maghiare din Romania 15.05 – 31.05.2012

June 23, 2012 •antiromanism, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, discriminarea romanilor, extremism maghiar, iredentism, PCM, separatism etnic, sovinism maghiar, UDMR •Views: 1310

 Centrul European de Studii Covasna – Harghita 

Revista Presei Maghiare

Nr. 10 / 15-31.05.2012 

Convenţie vizând învăţământul maghiar din Moldova

A fost semnată convenţia privind programul de învăţământ maghiar din Moldova. Potrivit contractului semnat de liderii Fundaţiei pentru Învăţământul Maghiar din Moldova (AMMOA) şi cei ai Uniunii Pedagogilor Maghiari din România (UPMR), sprijinul oferit de naşi în beneficiul programului este strâns şi distribuit de UPMR copiilor şi profesorilor maghiari din Moldova. La sfârşitul săptămânii, preliminar semnării convenţiei, a avut loc o altă consfătuire, la care au participat, din partea guvernului ungar, Repas Zsuzsanna, subsecretar de stat responsabil cu politica naţională, reprezentanţii abilitaţi ai Administratorului de Fond Bethlen Gabor Zrt., Burus-Siklodi Botond, preşedintele UPMR, Marton Attila, coordonatorul programului de învăţământ maghiar din Moldova, Petras Robert, fondatorul AMMOA, respectiv Dioszegi Laszlo, directorul Fundaţiei Teleki Laszlo. Potrivit comunicatului, participanţii au apreciat experienţele acumulate pe parcursul celor trei luni de când UPMR asigură funcţionarea programului de învăţământ. Părţile implicate au constatat că s-a îmbunătăţit nivelul programului de învăţământ maghiar din Moldova, având în vedere că este prezentă în sistem supravegherea de specialitate, adică asigurarea calităţii, iar problemele tehnice au fost minimalizate în perioada respectivă. Profesorii îşi primesc la timp salariile lunare, iar folosirea resurselor finaciare e mult mai eficientă decât în anii precedenţi.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6591 din 16.05.2012

Istoricul LAM / Responsabilul moral al mişcării

Mărturiile preşedintelui curatoriului, Kato Bela

Indiferent de unde începem să despicăm firul istoriei LAM, firele duc de fiecare dată la o personalitate centrală, Kato Bela, fostul şi actualul preşedinte al curatoriului fundaţiei. De numele lui se leagă o serie de iniţiative, pentru care a primit recunoaştere naţională şi internaţională.

Trebuie să se dea explicaţie în legătură cu orice

– Numărul programelor demarate de d-stră este impunător. Sală de rugăciuni încă în anii dictaturii, reabilitarea cetăţii din epoca medievală, construirea noului centru de conferinţe, a hotelului, a satului de copii, crearea Fundaţiei LAM, a brutăriei, a întreprinderii de construcţii. In momentul de faţă, d-voastră sunteţi arhiepiscopul bisericii dvoastră şi preşedinte al curatoriului Fundaţiei Sapientia. In locul universităţii confiscate, construiţi o instituţie de învăţământ superior pentru toţi maghiarii din Transilvania…

– Înfiinţarea Fundaţiei LAM are mai multe cauze. Noi, preoţii reformaţi, am fost educaţi în spiritul de a ne ocupa de oameni în întregime, şi nu numai de sufletul lor. Un alt aspect care m-a determinat a fost faptul că eu m-am născutla Brateşşi am devenit preotla Ilieni.

Fundaţia LAM a fost înfiinţată în mod oficial în iunie 1992, dar sistemul a funcţionat de fapt de la mijlocul anului 1990, prin intermediul ajutoarelor şi al călătoriilor de studii în străinătate. Putem observa că problema corupţiei reprezintă o problemă uriaşă în ţară. Elveţienii aveau dubii, deoarece ei deţineau studii preliminare în legătură cu acest lucru.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6591 din 16.05.2012, autor B. Kovacs Andras

Rămăşiţele pământeşti ale scriitorului Nyiro Jozsef vor fi reînhumate

Rămăşiţele pământeşti ale scriitorului Nyiro Jozsef, decedat în emigraţie, vor fi reînhumate în ziua de 27 mai, în cimitirul catolic din Odorheiu Secuiesc. Ele vor fi aduse în România cu un tren al pelerinilor.

Scriitorul Nyiro Jozsef va fi depus pe catafalc în Cimitirul Naţional din strada Fiume, în ziua de 23 mai – i-a comunicat agenţiei MTI Oficiul Parlamentului. De la ora 1500,la Asociaţia ScriitorilorUngari va avea loc o conferinţă de rememorare a activităţii scriitorului transilvănean.

Joi, ora 2200, primarul din Gheorgheni, Mezei Janos, va întâmpina în gară trenul pelerinilor. Cortegiul funerar se va deplasa apoi cu făclii la biserica Sfântul Ştefan.

Sâmbătă, ora 930, cortegiul va porni spre Miercurea Ciuc, unde va fi întâmpinat de primarul Raduly Robert. La ora 1900, autoturismul care va transporta rămăşiţele pământeşti ale scriitorului va fi întâmpinatla Vlăhiţade către husari. Cortegiul va sosila Odorheiu Secuiescla ora 2000. Rămăşiţele pământeşti vor fi însoţite de husari până la capela cimitirului catolic.

In 27 mai, rămăşiţele vor fi reînhumate la ora 1630, în cimitirul catolic. Evenimentul dela Odorheiu Secuiescva fi transmis în direct de televiziunea Duna. Informaţii detaliate despre eveniment pot fi accesate pe site-ul www.szekelyapostol.com.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 93 din 17.05.2012

Intre ceangăi

Este interesant să fii profesor maghiar aici. Există totuşi un aspect şi anume faptul că viaţa privată şi cea profesională aproape că se întrepătrund – este de părere Lazar Annamaria, care începând din luna septembrie a anului trecut ţine orele de limba maghiară în localitatea băcăuană Nicoreşti. Impreună cu Vass Szende se străduiesc să fie acceptate de către majoritate.

Cel mai nou loc în care se desfăşoară programul de învăţământ maghiar, demarat de Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova, este localitatea Bahana, a 21-a. Prima oră de limba maghiară a fost ţinută anul trecut, după sărbătorile pascale, de către Bende Edit. Începând din luna septembrie Vass Szende se ocupă de pregătirea copiilor din Bahana. Copii de vârstă preşcolară frecventează aproape cu toţii orele de limbă maghiară. Orele sunt mai puţin frecventate de către cei de clasele a III-a şi a IV-a. Prezenţa este mai semnificativă în rândul celor din clasele a V-a şi a VI-a. Directorul îi tot ameninţă pe copii să nu vină la orele de limbă maghiară. Părinţii sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii, dar din fericire sunt fermi pe poziţii – povesteşte învăţătoarea.

Major Emoke a fost cea care în toamna anului 2008 a organizat primele ore de limbă maghiarăla Nicoreşti, ea mutându-se în localitate împreună cu soţul, cetăţean german. Programul nu s-a derulat fără probleme nici aicila Nicoreşti. Preotuldin localitate a declarat din start că va demara o contrapropagandă şi că activitatea Asociaţiei Maghiarilor Ceangăi din Moldova trebuie stopată.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6592 din 17.05.2012, autor Fekete Reka

Să-l oprim pe Arturo Ui!

Una este că guvernul maestrului Ponta l-a convocat pe conducătorul ambasadei Ungariei, pe motiv că afirmaţia secretarului de stat în MAE, Nemeth Zsolt, potrivit căreia Ponta şi adepţii săi au declanşat o campanie antimaghiară, lezează interesele ţării. Si alta este că în România s-au amplificat grav sentimentele antiminoritare, iar pentru că doar noi am fi o minoritate de luat în calcul, vorbim drept urmare despre sentimente antimaghiare.

Trebuie jucată cartea şi aici, la fel ca şi la slovaci, la sârbi şi la ucraineni, pentru că, nu-i aşa, cum adică să aspire maghiarii renitenţi la unificare naţională spirituală! Trebuie să li se ia până şi ceea ce le-au lăsat două Trianoane mizerabile! Deşi Europa care face pe prostul ignoră problemele minorităţilor indigene, acordând atenţie doar ţiganilor şi unor terchea-berchea de imigranţi, tema ar trebui pusă odată pe tapet să se spună cum au distrus, prin dictatele lor de pace infame, milioane de oameni! Nu numai pe noi, maghiarii, ci şi pe germani, polonezi, croaţi, sloveni, turci, tătari, bulgari, basci, irlandezi, pe toţi. Europa este marele dator la capitolul privind soluţionarea problemei, însă nu a făcut şi nu face niciodată nimic pentru a-i apăra pe locuitorii indigeni. Urlă pentru ţigani şi se vaită pentru imigranţi. Atâta timp cât nu va exista o lege continentală a apărării minorităţilor, orice măgar îşi poate impune propriile idei.

Dacă idioţenia acelui nimeni de Dan Diaconescu va ajunge într-adevăr să obţină un sprijin de 35%, ne vom putea gândi la apariţia unui nou Hitler. Iar maestrul Ponta va fi atunci un mic copil. Împreună cu naţionalismul lui cu tot.

Zoe Petre s-a dat la istoricii tracoromâni / Să nici nu fie daci?

Moştenirea geto-dacă a devenit pentru mulţi egală cu mândria de a fi român. Exagerările Epocii de Aur au prins rădăcini în mentalul colectiv însă au făcut şi ca naţionalismul românesc să fie strâns legat de o populaţie ale cărei gene, diluate, ce-i drept, le păstrăm – a spus Zoe Petre în interviul acordat revistei Historia.

Este foarte greu să vorbeşti azi deschis despre geto-daci -susţine d-na istoric. In opinia sa, toate frustrările şi neîmplinirile prezentului nostru îşi caută alinare în istoria dacilor.

Nimeni nu vrea să fie atent la realităţile istorice şi nu vrem să auzim răspunsurile la întrebări fireşti, cum ar fi ce ştim despre daci sau ce legătură au ei cu România de azi. La această întrebare încearcă să răspundă profesorul şi istoricul Zoe Petre.

– Putem să îi socotim pe daci strămoşii noştri?

– Desigur, cu condiţia să acceptăm un sens mai simbolic al noţiunii de strămoş. Vreau să spun că nici unul dintre noi nu are un stră-străbunic dac, de care familia lui să îşi amintească, tot aşa cum nu are nici străbunic roman. Eu, de exemplu, am avutla Tulceao străbunică grecoaică şi o bunică austriacă. Insă, cu toate acestea, eu sunt româncă, iar dacii şi romanii sunt strămoşii istorici ai poporului român. Dacii sunt strămoşii noştri tot aşa cum sunt celţii pentru popoarele de pe teritoriul actual al Franţei şi sudului Belgiei, împreună cu vorbitorii de limbă latină instalaţi acolo după cucerirea Galliei.

– Cum a apărut mitul dacilor?

– Miturile referitoare la excelenţa moral-religioasă a geţilor, şi, prin extensie, a dacilor, sunt schiţate încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar se cristalizează mai ales în generaţia tinerilor filozofi şi teologi formaţi în şcoala lui Pârvan. Extrema dreaptă intelectuală ajunge repede să afirme că elementul esenţial în etnogeneza românilor nu ar fi cel latin, ci doar cel traco-dacic, care ar fi fost vorbitor de latină înaintea romanilor înşişi. In ciuda faptului că această teză s-a dovedit imposibil de demonstrat cu argumente ştiinţifice, ea continuă să fie vehiculată de tracomani convinşi, dela Iosif ConstantinDrăgan la dr. Napoleon Săvesacu – spune profesorul şi istoricul Zoe Petre.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 94 din 18.05.2012, autor Magyari Lajos

Lupta pentru secţia maghiară

Curtea de apel din Târgu Mureş obligă ministerul român al educaţiei să admită carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (MOGYE), respinsă anterior, din care a lipsit dreptul legal al secţiei maghiare la autoorganizare.

In procesul intentat în contencios administrativ de conducerea majoritar română a MOGYE, curtea de apel a pronunţat sentinţa în data de 11 mai. Potrivit deciziei, va fi anulată adresa emisă în 12 ianuarie de ministerul educaţiei, în care acesta şi-a formulat obiecţiile, iar ministerul de resort va fi obligat să elibereze un document prin care să admită carta universităţii. Ministerul educaţiei a atenţionat în repetate rânduri universitatea să-şi ajusteze regulamentul de bază în funcţie de noua lege a învăţământului, cu alte cuvinte, carta să asigure posibilitatea dobândirii independenţei structurale a secţiei maghiare. Decizia curţii de apel nu este în favoarea ministerului educaţiei, aceasta a anulat una din avertizările amintite. Potrivit conducerii MOGYE, ministerul de resort a depăşit termenul de 30 de zile stabilit pentru aprecierea cartei, răspunsul şi-a transmis prea târziu, fapt ce înseamnă adoptarea tacită a cartei, pe aceasta a fost bazată şi acţiunea intentată. Avocatul Kincses Elod i-a declarat MTI decizia curţii de apel a dovedit faptul că universitatea nu dispune nici până azi de o cartă valabilă, aceasta urmează să fie confirmată de ministerul educaţiei în cele ce urmează – dacă nu se foloseşte de dreptul său de a face recurs. In aceste condiţii însă nu sunt valabile nici alegerile organizate în cadrul universităţii.

In 11 mai, s-a aflat pe rolla Curteade Apel din Târgu Mureş şi un alt caz MOGYE. Kincses Elod a intentat proces, în noiembrie 2011, în contencios administrativ împotriva universităţii, din motivul acela că senatul universităţii a adoptat o cartă care lezează prevederile legii învăţământului, sabotează dobândirea de către secţia maghiară a independenţei structurale. Kincses Elod, care a intentat procesul în numele Asociaţiei pentru Pregătirea Medicilor şi Farmaciştilor Maghiari (RMOGYKE), şi-a completat contestaţia cu solicitarea privind anularea alegerilor organizate pe parcurs în cadrul universităţii. In urma acestui fapt, curtea de apel a amânat înfăţişarea pentru luna iunie.

Sursa: publicaţia săptămânală Szekely Ujsag), nr. 20 din 18-24.05.2012

Bilanţul mişcării limbii materne

Actualul guvern ungar îşi desfăşoară politica urmând calea extinderii drepturilor, consideră necesară asigurarea drepturilor suplimentare peste hotare şi urmăreşte ca decizia în problemele proprii să poată fi luată într-o măsură mult mai mare de comunităţile maghiare şi îşi va oferi ajutorul şi de acum încolo pentru acţiunile juridice – a declarat Repas Zsuzsanna, subsecretarul de stat responsabil cu politica naţională, în calitate de invitat de onoare, în cadrul conferinţei dedicate împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Transilvănene a Ocrotitorilor Limbii (AESZ), organizată ieri în incinta teatrului din Sfântu Gheorghe.

Stimaţi tovarăşi de limbă şi naţiune – acestea au fost cuvintele cu care Pentek Janos, preşedintele mişcării, a salutat şedinţa festivă a AESZ. In cadrul declaraţiilor sale, Pentek Janos a vorbit despre rezultatele ultimilor 20 de ani. Cotitura istorică ne-a dăruit trăirea experienţei apariţiei publice a limbii maghiare şi nu în ultimul rând faptul că mulţi români şi-au arătat cunoştinţele ascunse de limbă maghiară. Până la urmă AESZ a fost înregistrată în Trei Scaune, având sediul aici. In anii anteriori a funcţionat ca parte integrantă a politicii privind limba şi minorităţile, acest lucru având beneficii juridice serioase, este păcat că în cadrul ei, cultivarea limbii a fost accentuată mai puţin cu toate că este clar că suntem interesaţi ca limba noastră maternă să rămână elementul accentuat, dominant în bilingvismul maghiaro-român, în curs de formare. Pentek Janos a arătat că activitatea asociaţiei a avansat, a contribuit la faptul ca elementul cu o pondere mare să fie apropierea zonelor dintre şi de peste hotare, în urma depărtării care a durat un secol, în vederea desfiinţării graniţelor.

Mişcarea a fost construită ca o reţea şi şi-a împletit activitatea cu a organizaţiilor din ţara-mamă şi din statele succesoare. Cea mai tânără dintre acestea este nou înfiinţata organizaţie din Ucraina Subcarpatică – s-a declarat în cadrul conferinţei.

Din partea mişcării din ţara-mamă a luat cuvântul Wacha Imre, docent universitar, din partea Cercului Georgius Aranka a luat cuvântul Egyed Emese, profesor universitar, din partea Uniunii Pedagogilor Maghiari din România (UPMR) a luat cuvântul Laszlofi Pal, preşedinte de onoare. Au mai luat cuvântul Szabo Agnes, organizatoarea concursurilor de ortografie Simonyi Zsigmond, Nagy R. Janos, organizatorul concursului de ortografie Implom Jozsef, Demeter Emoke, fost consilier ministerial, Zsigmond Gyozo, preşedinte fondator şi Tapodi Zsuzsa, unul dintre organizatorii concursurilor.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6594 din 19.05.2012, autor B. Kovacs Andras

Nyiro Jozsef revine, totuşi, acasă

Nu biserica catolică, nu primarul din Odorheiu Secuiesc au făcut nesigură reînhumarea lui Nyiro Jozsef, aşa cum vestesc de câteva săptămâni unii publicişti înfierbântaţi, ci, aşa cum se întâmplă deseori pe la noi, organizaţia civilă a românilor de pe Pământul Secuiesc a fost cea care a tras clopotul de alarmă în aşa fel încât s-a auzit până la ministerul de externe condus de Andrei Marga, iar acum, în pragul evenimentului, i-au comunicat însărcinatului ambasadei Ungariei că există obiecţii de formă şi de conţinut cu privire la reînhumarea, în duminica de Rusalii, a lui Nyiro Jozsef. Si pentru a întinde coarda la maxim – tot un mai vechi joc politic românesc -, nu au formulat clar nici interdicţia, nici aprobarea. Puţin probabil să oprească însă reînhumarea. Pentru că atunci l-ar depăşi până şi pe Ceauşescu, cel care a permis în 1966, scrâşnind din dinţi, ce-i drept, înhumarea lui Tamasi Aronla Lupeni.

Cuplul Antonescu-Ponta se joacă cu focul atunci când doreşte, prin politica sa populist-naţionalistă antimaghiară, să se răzbune pe UDMR şi, în felul acesta, pe întreaga maghiarime din Transilvania şi de pe Pământul Secuiesc. Pentru că ar putea avea efect de bumerang. Iar felul în care s-au amestecat acum în problema reînhumării lui Nyiro depăşeşte orice limită.

Este adevărat că pe la noi a devenit o regulă ca scriitoraşi majoritari amatori, novici într-ale literaturii, să eticheteze câte un scriitor maghiar transilvănean fluturând acuzaţii de iredentism, horthysm şi antiromânism, urmărind iar şi iar să-i alunge de pe pământul lor natal.

Intr-adevăr, Nyiro a suportat greu schimbarea imperiului. După ce românii au preluat puterea, a imortalizat în nuvelele şi romanele sale privarea de drepturi şi aservirea comunităţii secuieşti, noii stăpâni ai pământului său natal nu prea i-au fost pe plac, şi a şi avut curajul să pună acest lucru pe hârtie. Insă nu a nutrit sentimente antiromâneşti. Cum de îşi arogă politicienii români mai mari sau mai mici dreptul de a împiedica prin acuzaţii prosteşti dorinţa scriitorului de a reveni acasă, formulată şi în testamentul său?

Este revoltător faptul că se folosesc de un dublu etalon Octavian Goga, de exemplu, este predat din şcoala elementară până în facultate şi este ridicat în slăvi, deşi cariera sa politică a fost cât se poate de tulbure, a fost chiar şi premier al României în curs de fascizare. Insă a fost un mare poet, şi se cuvine să-i evaluăm opera şi nu greşelile politice.

Ne aşteptăm, aşadar, ca portavocile românilor să lase în seama noastră, a savanţilor şi a cititorilor noştri, aprecierile pe marginea valorilor noastre literar-spirituale, şi nici românii care au prins rădăcini pe Pământul Secuiesc, nici domnii dela Bucureştisă nu mai simtă fiori reci din cauza câte unei statui maghiare, şi, mai ales, să nu încerce să-i facă pe conaţionalii lor să creadă că valoarea literară a unei opere sau alta este stabilită de raportarea la politica românească.

Iar politicienii maghiari din ţară să nu tragă în mocirla campaniei lor spiritul scriitorului care se întoarce, în sfârşit, acasă, dintr-un lung şi dureros exil.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6594 din 19.05.2012, autor Simo Erzsebet

Trecut maghiar – viitor maghiar

In sala de expoziţii din incinta Casei cu Arcade au fost expuse documente îngălbenite care evocă trecutul şi fotografii. Angajaţii Centrului Democraţia au organizat o expoziţie din documentele depuse pentru obţinerea cetăţeniei ungare. La vernisajul expoziţiei a fost prezentă Repas Zsuzsanna, subsecretar de stat responsabil cu politica naţională, alături de Toro T, Tibor, preşedintele PPMT, politicieni locali şi personalităţi ale vieţii publice.

Prezenţa lui Repas Zsuzsanna nu este întâmplătoare, ea a avut un rol important în procesul care face posibilă preluarea cetăţeniei ungare de către persoanele de peste hotare – a declarat Jakabos Janka, preşedintele PPMT Covasna. Aceasta a adăugat că interesul pentru cetăţenia ungară este de neclintit şi acum, după un an şi jumătate. Nemes Elod, care este nu numai preşedintele PPMT ci şi coordonatorul Centrului Democraţia, a declarat că în aceste zile, în Sfântu Gheorghe a fost întocmit dosarul pentru solicitarea cetăţeniei ungare cu numărul 7.000. La nivelul judeţului, numărul persoanelor care au preluat cetăţenia ungară a ajuns la 15.000; 10% din populaţie a profitat de această posibilitate. Repas Zsuzsanna a declarat că materialul expoziţiei adevereşte rodul activităţii desfăşurate timp de doi ani. Guvernul ungar, învestit în funcţie în urmă cu doi ani, a aşezat politica naţională pe noi baze, a fost adoptată legea privind solidaritatea naţională şi legea naturalizării simplificate – prima oferă o despăgubire teoretică pentru maghiarimea de dincolo de graniţele ţării-mamă, iar cea de-a doua una practică, totul sub semnul solidarităţii -a accentuat Repas Zsuzsanna. Toro T. Tibor, în calitate de fost preşedinte executiv al CNMT, a declarat că unirea naţiunii are diferite nivele în prezent, diferite părţi ale naţiunii se ating din punctul de vedere al dreptului constituţional, dar totodată şi din punct de vedere moral şi sentimental – a accentuat.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6594 din 19.05.2012, autor Farkas Reka

Naţionalismul românesc se amplifică / Maghiarii ar urma să fie daţi afară

Modificarea adusă codului muncii, care prevede concedierea funcţionarilor publici care nu cunosc, respectiv refuză să vorbească limba statului, a trecut luni prin senat fără dezbatere.

In opinia politicienilor UDMR cu care am discutat, acest lucru nu este altceva decât jucarea cărţii maghiare înainte de alegeri, pentru că în felul acesta pot fi obţinute oricând voturi.

Incriminata modificare a fost depusă anul trecut în noiembrie, de politicianul independent din Iaşi, Daniel Oajdea, pe atunci politician PDL. In opinia sa, în instituţiile de pe Pământul Secuiesc lucrează mulţi funcţionari publici care nu cunosc sau pur şi simplu nu sunt dispuşi să stea de vorbă cu acei clienţi care nu cunosc limba maghiară.

Modificarea a trecut tacit prin senat, însă norma juridică trebuie să treacă de ambele camere ale parlamentului român pentru a putea intra în vigoare. In opinia senatorului UDMR de scaunul Kezdi, Bokor Tibor, nu este suprinzătoare apariţia, în campanie electorală, a unor astfel de manifestări antimaghiare.

Deputatul UDMR Marton Arpad consideră că modificarea reflectă o viziune naţionalistă, care ar putea fundamenta chiar şi o eventuală purificare etnică.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 97 din 23.05.2012, autor Levai Barna

Decizii antimaghiare care conduc la conflicte

Toro T. Tibor, preşedintele PPMT, a declarat în cadrul conferinţei sale de presă de ieri că noua majoritate parlamentară şi noul guvern adoptă o serie de decizii antimaghiare şi antidemocratice, iar din acest motiv, formaţiunile politice maghiare şi societatea civilă maghiară trebuie să se reunească pentru a-şi putea valida opinia. Considerăm că a sosit timpul ca forţele democratice maghiare şi societatea civilă să se reunească – a declarat Toro T. Tibor. Noua majoritate i-a destituit pe toţi prefecţii, îi va destitui şi pe reprezentanţii instituţiilor descentralizate, fapt care conduce la tensiuni în judeţele cu locuitori maghiari, ţinând cont de faptul că în aceste judeţe se va face în final o purificare. In opinia lor, soluţia ar fi amplificarea autorităţii instituţiilor locale şi regionale şi dispariţia prefecturii – a declarat Toro.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6598 din 24.05.2012

Omagiu adus la Budapesta lui Nyiro Jozsef

Mulţi şi-au exprimat omagiile faţă de scriitorul Nyiro Jozsef, miercuri, înainte de masă, în Cimitirul Naţional din strada Fiume din Budapesta. Uniunea Scriitorilor Ungari a organizat o conferinţă după-amiază despre activitatea scriitorului.

Rămăşiţele lui Nyiro vor fi reînhumate în data de 27 mai, în cimitirul romano-catolic din Odorheiu Secuiesc, însă deocamdată este incert modul în care vor ajunge ele pe Pământul Secuiesc, dat fiind faptul că societatea română a căilor ferate a interzis ca rămăşiţele să fie aduse cu trenul care îi va transporta pe pelerini. Organizatorii locali nu au primit deocamdată o altă înştiinţare despre interdicţie. Organizatorii din Budapesta ai festivităţii de reînhumare au promis că astăzi vor oferi amănunte despre condiţiile de transport şi reînhumare.

A depus flori la coşciug delegaţia Uniunii Scriitorilor Ungari, condusă de Szentmartoni Janos, preşedintele uniunii. La sediul Uniunii Scriitorilor Ungari a avut loc o conferinţă pe tema Apostolul secui.

Conferinţa a fost deschisă de Lezsak Sandor, vicepreşedintele Parlamentului. El a arătat în expunerea sa că nu există o ţară în care comunismul şi nazismul să izgonească atâţia intelectuali ca Ungaria. Politicianul a amintit ca exemplu de Wass Albert, Tordas Tibor, Hatar Gyozo, Puski Sandor şi Gombos Gyula.

Szocs Geza, secretar de stat responsabil cu cultura, a comparat în expunerea sa viaţa şi activitatea a patru scriitori din Transilvania, Tamasi Aron, Wass Albert, Banffy Miklos şi Nyiro Jozsef. In cadrul conferinţei au susţinut expuneri Medvigy Endre şi Pomogats Bela, istorici literari, Macs Jozsef, scriitor maghiar din Slovacia, redactor, Lakatos Mihaly, scriitor, Tari Istvan, poet, Hegedus Imre Janos şi Markus Bela, istoric literar, Skultety Csaba, scriitor, Bertha Zoltan, istoric literar, critic şi Vari Fabian Laszlo, poet.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6598 din 24.05.2012

Cazul lui Nyiro la întâlnirea dintre Orban şi Ponta?

Nu este fixată o întâlnire interguvernamentală ungaro-română – a declarat Szijjarto Peter, purtătorul de cuvânt al premierului ungar, ca răspuns la declaraţia ministrului Mircea Duşă, potrivit căreia la începutul lunii iunie va avea loc o întâlnire între premierul ungar Orban Viktor şi premierul român Victor Ponta, ocazie cu care vor putea fi clarificate divergenţele de opinie legate de reînhumarea rămăşitelor lui Nyiro Jozsef. In opinia lui Duşă, întâlnirea dintre cei doi premieri va fi un bun prilej pentru clarificarea acuzaţiilor potrivit cărora România lezează drepturile minorităţilor. Szijjarto Peter a declarat în legătură cu declaraţia agenţiei române de ştiri că Victor Ponta a invitat pentru data de 1 iunie mai mulţi premieri europeni, pe agenda de lucru a consfătuirii figurând viitorul fondurilor de coeziune. Sursele de coeziune sunt deosebit de importante pentru Ungaria, deoarece acestea pot contribui la crearea locurilor de muncă şi la propăşire. Premierul ungar va participa totuşi la întâlnirea dela Bucureşti. Nus-a discutat despre o întâlnire bilaterală cu premierul român – se poate citi în informarea făcută de Szijjarto Peter.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6598 din 24.05.2012

Istoria LAM / Responsabilul moral al mişcării / Mărturiile preşedintelui curatoriului, Kato Bela

Kato Bela – In România, Fundaţia Soros a avut o reţea de birouri. Filiala din Cluj era coordonată de Salat Levente. Am fost în relaţii bune cu el şi cu cumnatul său, cu Zakarias Attila, care în trecut a sprijinit construirea sălii de rugăciuni dela Ilieni. Aniitrecuţi am ţinut multe conferinţela Ilieni, finanţate de Fundaţia Soros. La vremea respectivă, Soros a efectuat o vizită în România, cu soţia sa de atunci şi cu cei doi copii şi s-a dus în zona Ghimeş. Am fost încurajat să mă duc şi eu. M-am întâlnit cu el şi i-am spus cu ce ne ocupăm şi că vom restitui banii. Ar fi fost vorba despre trei-patru milioane de dolari, o sumă mare în anii 90. Mi-a răspuns că atunci când se va întoarce acasă, îl va trimite pe însărcinatul său. Problema a fost că cel pe care l-a trimis, conducătorul biroului din Polonia, s-a adresat Bucureştiului. Avocaţii dela Bucureştil-au convins de faptul că s-ar putea ca noi, fundaţia, să nici nu funcţionăm legal. Fundaţia LAM a stârnit interesul multora şi în perioada guvernului condus de Horn. Tabajdi Csaba a venit în mai multe rânduri personal. La vremea respectivă a formulat teza potrivit căreia în Transilvania trebuie realizate insule ale autonomiei, Ilieni fiind un model. După doi ani de la ajungerea la putere a actualului guvern, a expirat contractul nostru cu Noua Strângere de Mână, pe care l-am semnat pentru păstrarea pământurilor de către fermierii regiunii. Noi le-am oferit contracte localnicilor şi celor care se ocupau de agricultură. Am primit prima tranşă de 90.000, pe care am rulat-o, după care guvernul socialist nu a mai livrat banii! Au trecut zece ani şi la putere a ajuns guvernul condus de FIDESZ. Noi am procedat conform contractului. Suma restituită am redistribuit-o. Anul trecut a expirat contractul şi ne-am prezentat spunând că suma creditată există şi că am realizat lucruri minunate. Reprezentanţii noului guvern s-au mirat Aveţi toţi banii? Atunci să-i trimitem de îndată înapoi. Am trimis totul până la ultimul cent. Intrebarea este dacă există într-adevăr o atitudine morală?

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6598 din 24.05.2012, autor B. Kovacs Andras

Poliţiştii au căutat rămăşitele lui Nyiro / Pe căi secrete, în mod legal

Szasz Jeno, preşedintele Fundaţiei Pro Odorheiu Secuiesc, a declarat în numele organizatorilor din Odorhei că există condiţiile necesare reînhumării lui Nyiro Jozsef şi că slujba religioasă planificată pentru duminica de Rusalii va avea loc. S-a ajuns la o soluţie care nu lezează nici legile româneşti, nici legile ungare -a comunicat Szasz, însă nu a răspuns la întrebarea referitoare la modalitatea în care vor fi transportatela Odorheiu Secuiescrămăşiţele scriitorului decedat în emigraţie. Ieri, autorităţile române au oprit mai multe autoturisme, cu scopul căutării rămăşiţelor lui Nyiro. Politicienii români cer interzicerea reînhumării, alarmând cu periclitarea siguranţei naţionale. Politizarea reînhumării a fost criticată atât de Kover Laszlo, cât şi de Marko Bela.

De problema funerariilor lui Nyiro Jozsef se ocupă Parlamentul ungar şi, ca atare, el este cel care poate oferi răspunsuri la toate problemele tehnice. Condiţiile necesare reînhumării sunt date, iar reînhumarea va avea loc duminică, în prezenţa şi sub patronajul preşedintelui Kover Laszlo -a comunicat ieri, în cadrul conferinţei sale de presă, Szasz Jeno, care a mai adăugat că slujba funerară va fi transmisă în direct de Duna TV. Conducătorul comisiei organizatorice din Odorheiu Secuiesc a comunicat duminică, la ora 1030, vor fi deschise porţile din Papkert, iar slujba va avea loc la ora 1200.

Autorităţile române au oprit ieri pe Pământul Secuiesc mai multe autoturisme, pentru a căuta rămăşiţele lui Nyiro Jozsef -a comunicat Lukacs Csaba, conducătorul responsabil cu problemele de comunicare în problema reînhumării. In apropiere de Corund a fost oprit autoturismul lui Frater Oliver, însărcinat din partea parlamentului cu reînhumarea lui Nyiro, iar autoturismul a fost controlat timp de jumătate de oră de poliţiştii în haine civile, care l-au întrebat direct dacă el este cel care transportă rămăşiţele lui Nyiro Jozsef. In zona oraşului Târgu Mureş a fost verificat şi autoturismul lui Szasz Jeno. Lukacs Csaba nu a oferit amănunte în legătură cu transportareala Odorheiu Secuiesca rămăşiţelor. El a declarat doar atât că după reînhumare, organizatorii vor emite un comunicat în legătură cu desfăşurarea evenimentului.

Kover Laszlo, preşedintele parlamentului ungar, sosit în Transilvania la manifestările electorale ale PCM, a declarat în cadrul conferinţei de presă de ieri, dela Târgu Mureş, că oportună ar fi separarea activităţii politice de cea literară a lui Nyiro Jozsef. Intrebat fiind dacă reînhumarea va avea sau nu loc, Kover Laszlo a declarat Eu mă pregătesc.

Senatorul Marko Bela a apreciat ca pe o cerinţă firească reînhumarea rămăşiţele lui Nyiro Jozsefla Odorheiu Secuiesc, conform ultimei sale dorinţei. El a criticat implicarea politicii în această problemă. El consideră că unii politicieni ungari, respectiv maghiari din Transilvania încearcă să folosească reînhumarea lui Nyiro în scopuri electorale, în timp ce politicienii români flutură această problemă ca pe o carte maghiară aflată întotdeauna la îndemână.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6599 din 25.05.2012

Fostul sediu al Băncii Naţionale / Revendicare ortodoxă agresivă

Primarul Antal Arpad consideră drept o provocare scrisoarea adresată de biserica ortodoxă prefectului în problema redobândirii corpului de clădire din Sfântu Gheorghe, care a servit odinioară drept sediu al Băncii Naţionale Române. In scrisoare se afirmă consiliul judeţean foloseşte în mod arbitrar clădirea, iar hotărârea iniţiată de autoguvernarea orăşenească privind preluarea clădirii este aberantă şi ilegală.

In adresa trimisă prefectului, Florin Tohăneanu, protopop din Întorsura Buzăului, îi cere acestuia să atace hotărârea autoguvernării din Sfântu Gheorghe, în care este iniţiată preluarea sediului băncii, deoarece este aberantă şi ilegală. Antal Arpad a declarat imobilul este în proprietatea statului român şi deşi sentinţa adoptată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie propune trecerea clădirii în administrarea ministerului culturii şi în folosinţa bisericii ortodoxe, proprietarul are totuşi dreptul de a decide cui îi acordă clădirea cui i se cuvine (adică autoguvernării orăşeneşti sau autoguvernării judeţene) sau cui nu i se cuvine (adică bisericii ortodoxe), astfel că iniţiativa consiliului orăşenesc nu poate fi nicidecum ilegală. Aberaţie este mai degrabă faptul că imobilul a fost trecut de guvernul Năstase, încă din anul 2004, în proprietatea bisericii ortodoxe. Biserica ortodoxă profită în permanenţă de conjuncturile politice, pentru a putea lua atitudine împotriva maghiarilor. Ordonanţa guvernului Năstase a fost adoptată pentru a le da peste gură maghiarilor, UDMR-ului -a declarat primarul. El şi-a reiterat poziţia potrivit căreia este inacceptabil ca în timp ce bisericilor istorice maghiare nu li se acordă nici măcar imobilele care le-au fost luate sub pretextul naţionalizării, biserica ortodoxă poate intra în posesia unor clădiri care nu i-au aparţinut niciodată. In opinia sa, atitudinea agresivă a bisericii ortodoxe reprezintă o provocare. El consideră că dacă s-ar da dovadă de înţelepciune, biserica ortodoxă ar fi cea care i-ar spune guvernului să le dea autoguvernărilor clădirea în cauză.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6599 din 25.05.2012, autor Vary O. Peter

Situaţia maghiarilor pe agenda de lucru a Parlamentului European

La iniţiativa europarlamentarilor Winkler Gyula şi Sogor Csaba, grupul de lucru privind minorităţile naţionale din cadrul Parlamentului European a decis ieri să fixeze pe agenda de lucru a şedinţei din luna iunie dezbaterea situaţiei minorităţii maghiare din România. Este inacceptabil faptul că programul noului guvern român nici măcar nu pomeneşte de minorităţile naţionale, că guvernul obstrucţionează înfiinţarea în cadrul MOGYE a facultăţii cu predare în limba maghiară, că nici un prefect sau subprefect maghiar nu a fost numit în zonele locuite de maghiari -a declarat Tabajdi Csaba, europarlamentar ungar, membru al partidului socialist ungar, copreşedintele grupului de lucru. In opinia sa, sunt necesare noi medieri pentru ca noua lege electorală să asigure o reprezentanţă proporţională pentru maghiarii din România.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6599 din 25.05.2012, autor Farkas Reka

Despre Nyiro Jozsef, despre drepturi şi lipsa de drepturi

Ceea ce se întâmplă azi în Odorheiu Secuiesc, nu ne mai surprinde, ci ne întristează, ne pune serios pe gânduri. Trăim şi azi vremuri în care nu poate fi sfântă ultima dorinţă a unui mare scriitor maghiar-secui, care a trecut prin multe suferinţe, aceea de a se odihni în pace în sânul poporului său.

Cine şi de ce se teme în cazul în care câţiva istorici, scriitori maghiari plâng în lume pentru identitatea lor maghiară? Poate este vorba tocmai de cei care, în 1898, au înfiinţat în regiunea transilvăneană populată de grupuri etnice dispersate, aşa-zisa casa românească de economii Hondoleana, care avea de fapt capital străin şi al cărei succesor spiritual a fost, după 1910, Banca Albina. Sau sunt liderii care se declară maghiari, însă sunt devotaţi puterii, care sunt maghiari după nume, însă prin spirit slujesc un alt stăpân. De ce numele lui Nyiro Jozsef a fost stigmatizat? De ce au fost incluse operele sale în categoria celor interzise? Pentru comunişti el a fost preot, însă printre preoţi a ieşit în evidenţă, pentru români a fost maghiar, iar pentru comuniştii ungari, unul antisemit şi adept al partidului crucilor cu săgeţi, deoarece în 1941, după a doua Decizie dela Viena, a fost desemnat deputat transilvănean şi, convocatla Budapesta, a rămas membru al aşa-numitului parlament nyilas şi pe vremea guvernului Szalasi. In acele vremuri ar fi putut el să se retragă, lăsându-i pe maghiarii din nordul Transilvaniei fără reprezentanţă, tocmai atunci când a fost cel mai mult nevoie în această regiune de reprezentarea intereselor? Aceasta a fost decizia şi poate speranţa lui ascunsă, care a trăit în sufletul multor oameni până la sfârşitul anilor 50, şi anume că nicio dictatură nu poate trăi o viaţă lungă. In 1945, Nyiro s-a refugiat în străinătate, a trăit în localitatea Wollaberg din Bavaria, iar mai târziu, în Waldkichen. In 1947, Rajk Laszlo, ministrul de interne comunist, i-a solicitat Comisiei Aliate de Control extrădarea lui Nyiro ca şi criminal de război. Comisia nu l-a dat pe mâna ucigaşilor, pentru că Nyiro nu a fost un criminal de război. Nu a fost omul lui Hitler, nu a făcut absolut nimic împotriva niciunei naţiuni, s-a temut doar pentru poporul său şi pentru că a remarcat toate faptele comise de alţii împotriva maghiarilor, a vorbit, a scris despre ele, precum şi despre măsurile întreprinse de unii maghiari împotriva propriei lor naţiuni.

Aceasta a fost marea vină ce l-a determinat pe Nyiro să se refugieze. De ce ar trebui să ne fie frică acum de trecutul său?

Sursa: publicaţia săptămânală Szekely Ujsag, nr. 21 din 25-31.05.2012, autor C. Nemethi Eniko

Nyiro şi Tamasi

Sunt amândoi secui, scriitori secui-maghiari. Unul s-a născutla Jimbor, iar celălaltla Lupeni. NyiroJozsef a fost cu opt ani mai mare decât Tamasi Aron, însă s-a considerat tatăl, părintele spiritual al lui Tamasi. Ei au fost de fapt fiii lui Benedek Elek, care s-au angajat să facă auzit glasul pământului, să-i dea glas, prin operele lor, pământului natal, să exprime toate supărările şi bucuriile poporului.

Amândoi au absolvit studiile liceale la colegiul din Odorheiu Secuiesc. Din 1907, Nyiro şi-a continuat studiile la teologie în Alba Iulia, Tamasi a fost elevul şcolii vechi între anii 1910-19108. Ei nu s-au întâlnit în cadrul acestei instituţii, însă destinul a făcut să se întâlneascăla Cluj. Peatunci, Nyiro era deja un scriitor apreciat, a fost redactorul publicaţiei Keleti Ujsag. Tamasi a învăţat multe dela Nyiro. Ataşamentulfaţă de temperamentul, umorul, dialectul, spiritualitatea şi sufletul secuilor, dragostea şi admiraţia faţă de popor şi pământul natal i-au caracterizat pe amândoi. Au fost cei mai buni prieteni, pentru că au fost strâns legaţi de cauza comună, scopul comun. Cei doi scriitori au suferit împreună cu poporul lor din cauza existenţei de minoritar, au trăit împreună toate spaimele celor două războaie mondiale. Au trăit amărăciunea neglijării, dezrădăcinării. Destinul lor îngemănat se va putea îndeplini acum, dacă, la fel cum se întâmplă cu mormântul lui Tamasi din Lupeni, va exista un loc de pelerinaj şila Odorhei, la locul de veci al lui Nyiro Jozsef, unde cei dornici să se poată încărca cu ideile apostolului secui.

Sursa: publicaţia săptămânală Szekely Ujsag, nr. 21 din 25-31.05.2012, autor Lorincz Jozsef

Reînhumarea lui Nyiro Jozsef / Toate impedimentele juridice au fost înlăturate

Primarul din Odorheiu Secuiesc a eliberat autorizaţia privind desfăşurarea funerariilor. El are cunoştinţă de faptul că rămăşiţele scriitorului au sosit deja, însă organizatorii nu au confirmat acest lucru. Viceprimarul Szasz Jeno a dezminţit acest aspect. Pe tema reînhumării lui Nyiro Jozsef au fost făcute ieri diverse declaraţii şi au avut loc mai multe medieri. In timp ce Lukacs Csaba, responsabil cu problema comunicării în cazul reînhumării, a declaratla Budapestacă toate impedimentele juridice au fost înlăturate,la Bucureşti, premierul Victor Ponta a declarat că din cauza activităţii sale, Nyiro Jozsef nu poate beneficia de omagii publice în România. UDMR consideră firească reînhumarea, însă nu participă la eveniment.

Preşedintele parlamentului ungar a invocat faptul că guvernul român anterior a fost de acord cu reînhumareala Odorheiu Secuiesca lui Nyiro Jozsef. Guvernul în exerciţiu, premierul, ministrul de externe şi ministrul de interne şi-au exprimat în mod clar dezacordul în legătură cu acest lucru -a formulat Victor Ponta. Ministerul de externe a răspuns evaziv în momentul în care a fost întrebat dacă este necesară o autorizaţie pentru transportarea în România, pe un drum public, a rămăşiţelor lui Nyiro Jozsef. In cadrul conferinţei de presă dela Budapesta, Lukacs Csaba a dat citire informării care se regăseşte pe site-ul ministerului român de externe, potrivit căreia nu este nevoie de autorizaţie din partea consulatului pentru transportarea rămăşiţelor.

El nu a răspuns la întrebarea referitoare la sosirea sau nu a rămăşiţelor pe Pământul Secuiesc, solicitând înţelegere în acest sens. El a comunicat incinerarea rămăşiţelor lui Nyiro Jozsef a avut loc conform canoanelor catolice, în prezenţa preotului catolic, în data de 22 mai,la Csomor. Ierila prânz, primarul din Odorheiu Secuiesc a emis autorizaţia de reînhumare prin care au fost înlăturate toate obstacolele din calea reînhumării – a declarat el. El a menţionat că persoanele care au emis autorizaţia au fost chemate ulterior la poliţie. Poliţişti îmbrăcaţi în haine civile şi în uniformă s-au interesat joi de cinci ori dacă rămăşitele sunt sau nula Parohia SzentMiklos din Odorheiu Secuiesc. In opinia lui Lukacs Csaba, reînhumarea poate fi obstrucţionată prin instrumente politice, însă nu înţeleg de ce a fost necesară recurgerea la astfel de instrumente în cazul unui astfel de eveniment. Se crede totodată că relaţiile dintre cele două ţări sunt atât de bune, încât acest lucru nu poate genera alte tensiuni. El le-a cerut totuşi autorităţilor române să nu îi persecute pe pelerini. Se speră că la reînhumarea de duminică nu vor avea loc atrocităţi. La festivitatea de reînhumare va participa Kover Laszlo, preşedintele parlamentului, iar secretarul de stat pe probleme culturale, Szocs Geza, va rosti o cuvântare.

Primarul din Odorheiu Secuiesc, Bunta Levente, a amintit de faptul că în conformitate cu legile româneşti, pentru orice procedură de înhumare sau reînhumare, primăria în cauză trebuie să emită o autorizaţie. Organizatorii au cerut această autorizaţie abia ieri, la care au anexat documentul de reînhumare. Au primit de îndată autorizaţia, deşi, potrivit lui Bunta, reînhumarea nu poate face obiectul campaniei electorale a unor partide. El a propus ca transferul rămăşiţelor să se facă la graniţa Pământului Secuiesc, iar secuii să se ocupe de reînhumare, deoarece Pământul Secuiesc este al secuilor.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a fost de părere că ar fi fost firesc ca uniunea scriitorilor din România şi cea din Ungaria să fie organizatoarele ceremoniei, iar politica să fie ţinută la distanţă. El a dezminţit ideea că uniunea ar obstrucţiona reînhumarea. Nu au nici o obiecţie în acest sens, doar că se delimitează de ideea participării din cauza politizării problemei. El a mai declarat că la sfârşitul lunii aprilie, Kover Laszlo l-a invitat verbal la festivitatea de reînhumare, însă nu a primit o invitaţie scrisă. La vremea respectivă, organizatorii s-au gândit ca cei doi miniştri ai culturii din cadrul celor două guverne să rostească discursuri la eveniment. Căderea guvernului a schimbat însă planurile. In opinia lui Kelemen, prin ceremonia actuală, organizatorii îşi bat joc de Nyiro.

Agenţia de ştiri Mediafax a aflat deja aseară că organizatorii reînhumării au renunţat la organizarea mai multor evenimente, care trebuiau să aibă loc în acest context, din cauza protestului ministerului de externe.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6600 din 26.05.2012, autor Demeter J. Ildiko

Reînhumare eşuată, complicaţii diplomatice / Patimi, grosolănii

După ce preşedintele parlamentului ungar, Kover Laszlo, a numit drept neprietenoasă, necivilizată şi barbară atitudinea noului guvern român faţă de reînhumarea lui Nyiro Jozsef, presa de limbă română de luni scria despre mascaradă şi radicalizare, iar în comunicatul de presă dat publicităţii în zorii zilei de luni, ministerul român de externe s-a declarat dezamăgit de faptul că preşedintele parlamentului ungar şi-a asumat un rol în organizarea ceremonialului religios public de duminică.

Comunicatul reaminteşte că în declaraţiile anterioare era vorba despre un eveniment cu caracter privat.

In ediţia de luni, cotidianul Adevărul inserează un comentariu separat pe marginea evenimentului. Semnatarul, redactorul-şef Mălin Bot, arată că nu există deosebiri între fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar, preşedintele PCM, Szasz Jeno, şi primarul Odorheiului, Bunta Levente. Semnatarul scrie ironic că dacă reînhumarea pro-nazistului Nyiro este cea mai arzătoare problemăla Odorheiu Secuiesc, înseamnă că toţi primarii români ar trebui să meargă în oraşul de pe Pământul Secuiesc, pentru a lua exemplu despre cum au fost astupate toate gropile de pe drumurile publice, cum ar fost reabilitate termic locuinţele şi cum funcţionează transportul public cu precizie de ceas elveţian.

Potrivit cotidianului de opoziţie Evenimentul Zilei, ceremonia de reînhumare a devenit comică, în pofida faptului că evenimentul mustea de naţionalism. Referindu-se la strădaniile depuse de autorităţile române pentru găsirea rămăşiţelor pământeşti ale lui Nyiro, ziarul scrie că reînhumarea a devenit o mascaradă instituţională, care a generat şi risipă de bani din cauza implicării instituţiilor statului român.

In prestigiosul cotidian de limbă română România liberă, care simpatizează tot cu opoziţia română, istoricul clujean Ovidiu Pecican a publicat un articol despre reînhumare, intitulat Radicalizări nedorite. Istoricul numeşte drept ipocrizie, stupiditate ideologică şi incoerenţă atitudinea acelor români care îşi acceptă proprii extremişti în timp ce îi resping pe cei ai altora.

In opinia lui Pecican, Nyiro a fost la fel de patriot ca şi poeţii Octavian Goga, Nechifor Crainic ori Radu Gyr, numai că pentru el, patria era reprezentată de Ungaria.

După părerea lui Pecican, aprobarea reînhumării ar fi fost un gest de bun-simţ. Semnatarul mai opinează că românii trebuie să respecte verdictul estetic al secuilor faţă de opera lui Nyiro, ceea ce ar reprezenta o dovadă de încredere şi respect la adresa lor.

Preşedintele uniunii, Kelemen Hunor, a declarat că evenimentul a fost suprapolitizat şi folosit în scopuri electorale.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 100 din 29.05.2012

Puterea română a intervenit / Festivitate de comemorare în loc de reînhumarea lui Nyiro

Scandalul creat în jurul reînhumării lui Nyiro Jozsef este ca o nuvelă a lui Nyiro, deşi intenţia a fost frumoasă şi nu urmărea decât reînhumarea acelui scriitor de pe Pământul Secuiesc, ce a încercat prin activitatea sa, pentru prima oară după Trianon, să includă în literatură lumea acestui grup etnic. Este indubitabil faptul că a trebuit adus acasă de pe meleagurile îndepărtate ale Madridului, pentru ca potrivit ultimei sale dorinţe să-şi găsească liniştea în cimitirul Hajongard sau în cimitirul din Odorheiu Secuiesc.

Din păcate rămăşiţele lui Nyiro Jozsef nu au ajuns în pământul natal, intenţia în acest sens fiind zădărnicită de disensiunile româno-ungare şi maghiaro-ungare. A fost organizată o slujbă de pomenire, însă nu a fost reînhumat.

In data de 10 mai, în Evenimentul Zilei a apărut un articol plin de calomnii şi falsificări, care are legătură cu numele lui Mircea Ioanid, cercetător din România al holocaustului. Acesta nu s-a sfiit să afirme că adunătura condusă de Nyiro Jozsef a omorât la vremea respectivă mulţi români şi evrei din Cluj. In lipsa lor de informare, presa română şi personalităţile vieţii publice au protestat de săptămâni întregi faţă de reînhumare, denigrând poetul în totalitate necunoscut pentru ei. Marele premiu la capitolul defăimare l-a obţinut Frunda Gyorgy, candidatul udemerist la primăria târgumureşeană, care a afirmat într-o emisiune electorală televizată că Nyiro Jozsef a fost fascist.

A pornit vânătoarea cu gonaci după urnă, cu modalităţile dezonorante ale regimului ceauşist.

Filip Gheorghe, purtătorul de cuvânt al IJP Harghita, i-a declarat Agenţiei MTI că din cauza pelerinajului dela Sumuleu Ciuc, în mai multe puncte din judeţul Harghita au fost efectuate controale de rutină, pentru a preîntâmpina orice fel de încălcări ale legii. El a negat faptul că autorităţile române ar fi căutat rămăşiţele lui Nyiro Jozsef.

Probabil din interese electorale şi prin prisma naţionalismului instinctiv, guvernul Ponta a început în cursul săptămânii trecute lupta pentru unitatea şi securitatea României. Vineri, după ce primăria din Odorheiu Secuiesc a emis, la prima cerere oficială a organizatorilor, documentele necesare reînhumării, prefectura a suspendat-o -invocând o greşeală formală- şi a afirmat că atâta timp cât tribunalul nu va decide în legătură cu legalitatea documentului, reînhumarea nu va fi autorizată. Deoarece există elemente care dovedesc faptul că autorizaţia de reînhumare este nulă. Doamna prefect a declarat că nu a atacat autorizaţia de reînhumare, ci copia certificatului de deces. In calitate de reprezentant al guvernului nu a putut face altceva decât să se adreseze justiţiei, pentru a preîntâmpina o ilegalitate. Ea a adăugat că slujba religioasă nu poate fi organizată până ce contenciosul administrativ nu se va pronunţa. Tribunalul judeţului Harghita a stabilit că înfăţişarea va avea loc în data de 20 iunie.

Duminică dimineaţă, organizatorii au anunţat ca reînhumarea nu va mai avea loc, însă după-amiază, în zona Papkert, va avea loc o festivitate de comemorare. Atât Kover Laszlo cât şi Szasz Jeno au învinovăţit primăria. In opinia lor, autorizaţia a fost greşit emisă, din punct de vedere formal, în mod intenţionat.

Kover Laszlo i-a declarat postului de televiziune Hir TV, înaintea festivităţii de comemorare prin faptul că noul guvern român a împiedicat reînhumarea scriitorului transilvănean şi a pornit o vânătoare cu gonaci după rămăşiţele lui Nyiro, a jucat cartea maghiară, pentru a distrage atenţia de la situaţia economică gravă a României. Din partea noului guvern român am putut vedea o serie de reacţii isterice, paranoide şi totodată comice.

La festivitatea de comemorare s-au adunat aproximativ 2000 de persoane. Lui Nyiro i-au adus un ultim omagiu reprezentanţii bisericilor istorice maghiare din Transilvania, Kover Laszlo, preşedintele parlamentului, Szocs Geza, secretar de stat ungar pe probleme culturale şi Szasz Jeno, preşedintele PCM.

Szocs Geza, secretar de stat pe probleme culturale în cadrul Ministerului Resurselor Umane, a declarat cine se teme de morţi, cine se teme de rămăşiţele scriitorului mort?

Szasz Jeno, preşedintele Fundaţiei Pro Odorhei şi preşedinte al PCM, şi-a clădit discursul pe lucrarea lui Nyiro Jozsef, referitoare la unitate. Kover Laszlo a declarat că Nyiro a reuşit întotdeauna, în activitatea sa literară, se separe literatura de politică. Preşedintele Parlamentului i-a încurajat pe cei prezenţi să le dea copiilor să citească volume scrise de Nyiro. Nyiro Jozsef s-a întors acasă, este cu noi, îl avem în inimile noastre şi îl va primi şi pământul natal -a declarat Kover Laszlo.

Rămăşitele lui Nyiro nu şi-au găsit liniştea veşnică. Dacă vor exista vremuri mai bune, ele vor fi reînhumate -se apără organizatorii.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6601 din 29.05.2012, autor Simo Erzsebet

Anchetă în privinţa legalităţii acordării denumirii de Nyiro Jozsef unor străzi şi şcoli

Prefectul judeţului Harghita anchetează legalitatea acelor hotărâri ale autoguvernărilor, prin care unele străzi sau şcoli au primit denumirea de Nyiro Jozsef -a declarat prefectul Cristina Augusta Urzica.

Premierul Victor Ponta i-a dat ieri dispoziţie prefectului judeţului Harghita să verifice dacă nu cumva aceste hotărâri încalcă legea care interzice ocrotirea cultului personalităţilor declarate în România criminali de război, precum şi utilizarea simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe. Premierul român a declarat totodată că Nyiro nu a fost niciodată condamnat şi nu a fost declarat criminal de război, însă în pofida acestui fapt, el cere efectuarea unei anchete în acest sens.

In Odorheiu Secuiesc, strada în care se află casa în care a locuit Nyiro poartă numele acestuia. In judeţul Harghita, şcolile din localităţile Frumoasa şi Satu Mare poartă numele scriitorului.

Ioan Rus, ministru de interne, a declarat că angajaţii ministerului vor realiza un amplu material documentar despre Nyiro, pentru premierul Victor Ponta şi pentru preşedintele Traian Băsescu. După cum a declarat, documentaţia va fi pregătită pentru ca premierul să fie suficient de informat la întâlnirea ce urmează să aibă loc cu premierul ungar Orban Viktor.

Se conturează un conflict diplomatic

Ministerul de externe cere explicaţii în legătură cu declaraţiile preşedintelui parlamentului, Kover Laszlo, cu caracter critic la adresa autorităţilor române, şi aşteaptă clarificarea acestora de către ministerul ungar de externe. Ambasadorul Românieila Budapestaa fost însărcinat să ia legătura cu ministerul ungar de externe.

Prin intermediul unui comunicat de presă, ministerul român de externe şi-a exprimat regretul în legătură cu faptul că preşedintele parlamentului ungar s-a implicat în organizarea slujbei religioase publice de duminică, în memoria lui Nyiro Jozsef, deşi în declaraţiile anterioare era vorba despre un eveniment cu caracter privat. Diplomaţia română a aflat cu surprindere de declaraţiile de presă ale lui Kover Laszlo, critice la adresa autorităţilor române, şi nu este de acord cu declaraţiile unor politicieni dela Budapesta.

Potrivit ministerului de externe, acest lucru generează o tensiune artificială în relaţiile bilaterale româno-ungare şi în privinţa convieţuirii dintre români şi maghiari.

Rămăşiţele lui Nyiro sunt păstratela Budapesta

Un act de pioşenie nu poate fi împiedicat prin instrumente politice -a declarat Frater Oliver,la Odorheiu Secuiesc, în legătură cu reînhumarea lui Nyiro Jozsef. Insărcinatul parlamentar cu problema reînhumării a accentuat Oficiul parlamentului încearcă să pregătească totul în aşa fel încât să fie respectate legile din Ungaria şi cele din România. Ungaria percepe reînhumarea ca pe un act de pioşenie, lucru care, într-un stat de drept, nu poate fi împiedicat prin instrumente politice. Frater Oliver a subliniat în următoarele zile doresc să îndeplinească toate criteriile necesare legitimizării reînhumării. In momentul de faţă, rămăşiţele lui Nyiro se aflăla Budapesta. Acesteaar fi fost transportatela Odorheiu Secuiescdacă ar fi fost clarificate toate condiţiile juridice -a declarat istoricul. Consider că sufletul lui a venit acasă şi că reînhumarea sa va avea loc în curând,la Odorheiu Secuiesc-a declarat el.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6601 din 29.05.2012

Nyiro Jozsef rămâne ţinta politicienilor

Potrivit preşedintelui Jobbik, în cazul anulării reînhumării lui Nyiro Jozsef, Ungaria a pierdut o luptă diplomatică serioasă în faţa de România. Trebuie căutaţi responsabilii iar reînhumarea să aibă loc cât mai curând – a declarat ieri Vona Gabor, în cadrul conferinţei dela Budapesta.

Politicianul de opoziţie – prezent la evenimentele desfăşurate la sfârşitul săptămânii trecute,la Odorhei- a subliniat au fost defăimate memoria lui Nyiro Jozsef, Ungaria, guvernul ungar, societatea ungară şi diplomaţia ungară. In opinia sa, în această situaţie există două sarcini pe de o parte, constatarea responsabilităţii, pe de altă parte, organizarea cât mai curând a reînhumării. Vona Gabor a precizat trebuie constatate care sunt normele legale şi morale care au fost lezate de politica română, guvernul român şi autorităţile române, atunci când au împiedicat voinţa poporului să îndeplinească dorinţa exprimată pe patul de moarte de un scriitor maghiar transilvănean, încetat din viaţă la 1953. Totodată, după părerea lui Vona Gabor, trebuie analizată responsabilitatea pe care o au în crearea acestei situaţii preşedintele Parlamentului ungar şi oficiul său, care şi-au asumat organizarea reînhumării. Preşedintele Jobbik a accentuat nici măcar cu câteva minute înainte de reînhumare nu se putea şti unde sunt rămăşiţele scriitorului, dacă va avea sau nu loc reînhumarea şi ce se va întâmpla exact. Potrivit lui Vona, acest lucru nu a fost demn faţă de masa de oameni adunaţi la manifestare. După părerea lui Vona, nu se ştie nici dacă a fost comisă o eroare organizatorică sau s-a produs un eşec diplomatic. In final, Vona Gabor ar verifica şi responsabilitatea acelor personaje ale vieţii publice transilvănene, care s-au folosit de reînhumare pentru a da curs ciorovăielilor de politică maghiară internă din Transilvania, jucând astfel pe mâna autorităţilor române.

Întrebat fiind în legătură cu reînhumarea lui Nyiro Jozsef, Mesterhazy Attila, liderul fracţiunii MSZP le-a declarat ieri ziariştilor fiecare om are dreptul să fie înmormântat, potrivit ultimei sale dorinţe, pe pământul natal. In opinia sa, acest lucru se va întâmpla şi în cazul scriitorului. Totodată, Mesterhazy a menţionat că Laszlo Kover, preşedintele Parlamentului ungar, şi FIDESZ s-au amestecat din nou în politica internă a României şi insistă asupra divizării maghiarimii din Transilvania, fapt ce periclitează reprezentanţa parlamentară a maghiarilor, adică şansele electorale ale UDMR.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6602 din 30.05.2012

Autonomia pe ordinea de zi

Ieri, în clădirea Parlamentului Ungar, a avut loc şedinţa echipei de lucru regionale şi autoguvernamentale a Forumului Reprezentanţilor Maghiari din Bazinul Carpatic (KMKF), tema principală a dezbaterii reprezentând-o rolul îndeplinit în aspiraţiile autonomiste de iniţiativa europeană cetăţenească. Echipa de lucru a analizat iniţiativele transilvănene – făcute publice până în momentul de faţă -, care slujesc autonomia.

Kovacs Peter, reprezentantul UDMR, a precizat ideea lor iniţială vizând constituirea unei norme cadru privind protecţia minorităţilor nu corespunde prevederilor juridice europene. Se pregătesc de elaborarea unei noi concepţii şi îi vor solicita Comisiei Europene să elaboreze legislaţia privind protecţia minorităţilor. Potrivit lui Kovacs, în urma propunerii lansate de ei, au existat reacţii satisfăcătoare din partea echipei de lucru a minorităţilor din cadrul Parlamentului European şi FUEN.

Izsak Balazs, preşedintele CNS, a prezentat concepţia organizaţiei, finalizată prin angrenarea mai multor specialişti din Ungaria şi Tirolul de Sud. Prin iniţiativa cetăţenească, îi solicită uniunii să constituie o normă juridică, obligatorie pentru statele membre, prin care poate fi evitat regresul regiunilor etnice, adică le asigură şi lor accesul la fondurile structurale, garantează menţinerea specificităţilor lor şi o dezvoltare economică adecvată. In aprecierea lui Izsak Balazs, este posibil ca iniţiativele să se completeze una pe cealaltă şi să beneficieze de o susţinere reciprocă.

In cadrul şedinţei s-a subliniat că PCM continuă să susţină concepţia CNS. Delegaţia PPMT nu a participat la consfătuire.

In cadrul şedinţei de lucru, Szili Katalin, preşedinta Subcomisiei Autonomia din cadrul Comisiei Solidarităţii Naţionale, a menţionat în viitorul apropiat, organismul condus de ea îi va invita în comisie pe reprezentanţii organizaţiilor maghiare de peste hotare, în calitate de membri externi. De asemenea, Szili Katalin a subliniat modul în care evoluează iniţiativa cetăţenească dovedeşte importanţa deosebită a negocierilor permanente privind cauzele naţionale.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6603 din 31.05.2012

Sf. Gheorghe

22.06.2012

Biroul de presă al

Centrului European de Studii Covasna – Harghita
Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "DOCUMENTAR al Centrului European de Studii Covasna-Harghita: Revista presei maghiare din Romania 15.05 – 31.05.2012"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/documentar-al-centrului-european-de-studii-covasna-harghita-revista-presei-maghiare-din-romania-15-05-31-05-2012/