Primarul din Gheorgheni are un consilier din Ungaria, pe care nimeni nu l-a văzut la faţă, plătit cu 1.000 lei pentru două ore de lucru pe zi!

February 22, 2010 • discriminarea romanilor, enclavizare, epurare etnica, Gheorgheni, Harghita, Mezei Janos, PCM, UDMR • Views: 1825

Primăria Gheorgheni
,,Ceea ce decid eu, tu execuţi. Altfel te dau afară!”

Primarul din Gheorgheni are un consilier din Ungaria, pe care nimeni nu l-a văzut la faţă, plătit cu 1.000 lei pentru două ore de lucru pe zi! Plus încă vreo cinci din Odorheiu-Secuiesc

Cam de la principiul ,,eu decid, tu execuţi!” instaurat de primarul municipiului Gheorgheni de la instalarea sa în funcţie au pornit şi unele divergenţe dintre acesta şi şeful Serviciului buget, contabilitate şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului. De prin martie 2009, şefului acestui serviciu i s-a spus răspicat şi i s-a pus în vedere ca nu care cumva să nu-i execute ordinele, că altfel va fi dat afară. Ce înseamnă în acest caz executarea fără comentarii a ordinului şefului? Practic, aprobarea tuturor documentelor financiare prezentate de primar, documente ce cuprindeau cheltuielile Primăriei. Dacă şeful serviciului nu s-a conformat, au început şicanele – o mustrare scrisă, urmată de un proces în instanţă câştigat de finanţist, o spargere a sertarelor biroului, răvăşirea documentelor de pe birou, jigniri verbale până când, iată, s-a ajuns la agresiuni fizice şi vătămări corporale, petrecute recent în biroul finanţistului, acum rămas fără ocupant, pentru că acesta a ajuns deja în concediu medical. Dar de ce nu a făcut şi nu face finanţistul pe placul primarului, a şefului lui?

Finanţistul nu putea să semneze documentele financiare ilegale pe care primarul i le prezenta. Cunoştea şi cunoaşte foarte bine cum stau lucrurile cu separaţia puterilor în administraţia publică locală. În cazul de faţă, factorul care ia hotărârile este Consiliului local municipal Gheorgheni (CLMG), iar în procesul execuţiei, separaţia puterii se realizează prin efectuarea de către o altă persoană a controlului financiar preventiv. În conformitate cu acest principiu de bază în administraţia publică, primarul este factor executiv – şi singura piedică în atingerea scopurilor sale este exercitarea controlului financiar preventiv de contabilul şef al Primăriei, în cazul de faţă de şeful Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu. Dacă şeful acestui serviciu pune ştampila de control financiar preventiv şi mai şi semnează documentele prezentate, el devine răspunzător în solidar cu primarul. Dacă nu aplică ştampila, atunci înseamnă că ceva nu este în regulă, nu este legal, dar intră în conflict cu primarul, exact ca în situaţia de faţă. Multe dintre aceste documente prezentate nu au primit ştampila şi semnătura de control financiar preventiv ale finanţistului pentru că majoritatea se referau la o investiţie, respectiv la lucrările de reabilitare ale sistemului de termoficare a municipiului Gheorgheni. Finanţistul nu ştia că se realizează o astfel de lucrare în localitate, pentru că nu avea nici un document legal. El nu a semnat pentru că, din punctul său de vedere, neexistând o Hotărâre de CLMG în acest sens, neefectuându-se licitaţia acestor lucrări şi neexistând contract încheiat între executantul lucrărilor şi beneficiar, pentru el nu exista nici un fel de program de investiţii în derulare, în municipiu, privitor la termoficare. Finanţistul mai spune că şi în alte prilejuri primarul a făcut abuz de putere! I se băgau sub nas, aşa cum se mai spune în astfel de ocazii, diverse acte ilegale pentru semnătură şi ştampilă de control preventiv. Spre exemplu, pentru operaţiuni financiare ilegale, cunoscute doar de primar, pentru nişte contracte de consiliere încheiate între primar şi unele firme private ori persoane fizice din municipiul Odorheiu-Secuiesc, chipurile pentru consultanţă juridică, în situaţia în care şi în Gheorgheni existau astfel de specialişti. Finanţistul a descoperit că aceste contracte de consiliere nu erau reale, nu aveau la bază executarea unor prestări de servicii către Primărie, nu exista nici un studiu de necesitate ori vreun alt act care să ateste că cineva a prestat vreun serviciu către Primărie. Dacă finanţistul nu a semnat şi nu a aplicat ştampila de control preventiv pe aceste ,,contracte de consultanţă”, primarul avea doar o singură replică: ,,Noi nu putem lucra împreună. Trebuie să te dau afară!”.

Altădată, primarul a desfiinţat postul de administrator al Staţiunii Lacu Roşu, a urmat un proces, instanţa de judecată a dat câştig de cauză administratorului, acesta trebuia să-şi primească salariile retroactiv şi primarul a prezentat finanţistului documentele de plată. Sigur, acesta le-a refuzat, întrucât hotărârea prevedea ca vinovatul să plătească! Astfel de documente i se prezentau finanţistului şi în urma altor procese cu privire la autorizarea ilegală, ori pentru neaprobarea eliberării unor autorizaţii de construire pentru diverşi cetăţeni ai urbei, cu toate refuzate de finanţist. Vizavi de lucrările de reabilitare ale sistemului de termoficare, finanţistul şi în acest caz a refuzat plata unor instalaţii, respectiv a modulelor termice importate din Ungaria, pentru că acestea nu prezentau un produs industrial, ci doar nişte ansamble de piese transportate cu tirurile din Ungaria şi facturate către SC GO SA Gheorgheni cu… 30 miliarde de lei vechi. Finanţistul nu a putut semna aşa ceva!

Prin urmare, din cele relatate ceva mai înainte, ca şi din discuţiile purtate la Gheorgheni şi cu alte persoane avizate în acest caz, reiese că primarul, un dictator, după spusele unora, a utilizat toate căile posibile pentru a elimina din Primărie pe incomodul finanţist. ,,Apogeul” acestor stări de lucruri? Un incident nefericit, regretat acum de ambii combatanţi, între cele două persoane aflate, după câte am observat, de mai multă vreme în conflict profesional, urmat de injurii, agresiuni fizice de ambele părţi. Urât lucru, inexplicabil pentru nişte intelectuali, dar cel mai ruşinos lucru este că finanţistul în discuţie este o… femeie! Primarul, dacă a văzut că nici după o încăierare de pomină nu-şi poate da afară subalternul, a recurs la soluţia extremă, soluţie care nouă nu ni se pare prea… cavalerească! A întocmit un Proiect de Hotărâre şi în data de 13 ianuarie 2010 a trimis documentul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din România cu propunerea de… desfiinţare a postului de şef al Serviciului buget, contabilitate şi patrimoniu din cadrul Primăriei Gheorgheni! Păi chiar aşa, dacă el pasează şi tot el marchează, la ce-i mai trebuie finanţist? Dar ce va face oare primarul, dacă va înţelege că şi dânsul e un executant, va propune atunci desfiinţarea Consiliului local municipal Gheorgheni? Posibil, pentru că şi aşa vrerile domniei sale nu sunt supuse discuţiei şi aprobării consilierilor… Ori nu va trebui, poate, să mai facă şi aşa ceva pentru că acei consilieri locali care se simt inutili în atare situaţii, vor demisiona de bună voie…

Consilierul Gall Jozsef a demisionat din CLM Gheorgheni!

– D-le dr. Gall Jozsef, de ce aţi demisionat din funcţia de consilier din cadrul Consiliului local municipal Gheorgheni?
– Nu voi intra în amănunte pentru că nici spaţiul din 2-3 ziare nu ar fi suficient să-mi descarc nemulţumirile mele. Dar, în principal, cauzele sunt următoarele: l cu toate că d-l Mezei Janos, primarul municipiului Gheorgheni, are în instituţia pe care cu despotism o conduce nu mai puţin de 5 jurişti, şi mai este ajutat de încă un jurist, fostul secretar al Primăriei, dânsul şi-a mai angajat, în nume personal, dar pe banii cetăţenilor municipiului, încă un consilier, ba chiar mai mulţi. Fie persoane fizice, fie firme private din municipiul Odorheiu-Secuiesc. Sigur, dânsul reprezentând Partidul Civic Maghiar (PCM), ca şi mine de altfel, gândul mă duce la dorinţa primarului nostru de a-şi ajuta şeful partidului, care, după cum bine se ştie, este la Odorheiu-Secuiesc. Cred că bine ştiţi şi dvs. la cine mă refer… Păcatul este că CLM Gheorgheni nu a fost încunoştinţat despre acest demers al său, adică nu există o hotărâre de consiliu în acest sens l primarul mai plăteşte, tot din bani publici, încă un consilier personal, care chipurile s-ar ocupa de relaţia cu presa (altădată zicea că se ocupă cu organizarea zilelor oraşului), acest consilier fiind, de fapt, o persoană din Ungaria numai de primar cunoscută, pe care o plăteşte cu… 1.000 lei/2 ore/zi pentru consiliere!!! l mi-am dat demisia şi pentru ilegalitatea contractului încheiat cu o firmă din Ungaria, în speţă cu SC TERMOENERGY SRL, prin care se fixează un preţ de 120 lei/Gcal, bani ce se livrează acestei societăţi din banii populaţiei. În contract, unul secret, nediscutat şi neaprobat de CLMG, el fiind semnat doar între primar şi acest SRL, se stipulează că dacă în termen de 90 de zile GO SA nu plăteşte factura serviciilor către TERMOENERGY, atunci datoria se preia de… Primărie, adică ea va fi suportată de toţi cetăţenii Gheorgheniului. În preambulul acestui contract ,,secret” stă scris că reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului Gheorgheni a fost executată de TERMOENERGY SRL, beneficiarul – GO SA – respectiv Primăria, nu a plătit contravaloarea lucrărilor executate, fapt pentru care, pentru a nu se sista furnizarea agentului termic către populaţie, se închiriază magistrala de transport a agentului termic de către SRL-ul în discuţie, populaţia urmând a plăti transportul agentului, la un preţ de 120 lei/Gcal. Asta când cu toţii ştim bine că cele 54 miliarde de lei vechi pentru reabilitarea sistemului de termoficare au venit de la Guvernul României! O să se mire d-l primar că a ,,răsuflat” treaba cu existenţa acestui contract ,,secret” despre care am amintit ceva mai sus, dar îi comunic pe această cale, nu numai că ştim de existenţa lui, dar îi pot comunica şi faptul că se intitulează Contract de Închiriere, este înregistrat cu nr. 119 din 30 decembrie 2009 la Primărie, apoi la data de… 25 ianuarie 2010 şi la GO SA. La fel şi cu contractele de consiliere. Uitaţi-vă aici, scrie Convenţie Civilă de Prestări Servicii, poartă numărul 9377 de la Primărie, din 11 noiembrie 2009, încheiat între primar şi o persoană din Ungaria!! Mi-am mai dat demisia şi pentru că primarul nicicând nu a fost de acord cu plata câtorva oameni pe timpul campaniei agricole, pentru paza produselor temporar aflate în câmp, motivând de fiecare dată că nu sunt bani, dar pentru consilierul din Ungaria a avut! Cu banii daţi acestuia pentru două ore de consiliere pe zi, s-ar fi putut plăti, pe o lună întreagă, doi paznici de câmp. Referitor la termoficare, cred că ar fi bine ca această problemă să o lămuriţi la SC GO SA Gheorgheni. Sunt prea multe şi prea mari ilegalităţile săvârşite…

,,Da, a existat un incident, dar nu mă consider vinovat”

Ce spune în atare situaţie d-l Mezei Janos, primarul municipiului Gheorgheni? Ca întotdeauna în astfel de situaţii, adevărul trebuie căutat prin alte părţi, nu unde este el, dar, totuşi, domnia sa ne-a declarat: ,,Da, a existat un incident, îl regret, dar nu mă consider vinovat. Întreaga documentaţie pe care o am va demonstra contestatarilor mei că dreptatea este de partea mea. Mi se pun în sarcină lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. E greu să fii mereu bun şi împăciuitor, înţelegător permanent, şi drept şi răbdător cu fiecare om. Problemele sunt complexe, greutăţile din oraş sunt cu mult mai mari decât le cunosc ori le cred unii, trebuie acţionat în funcţie de fiecare problemă ivită, unele nu suportă amânare. Sunt şi oameni care se cred perfecţi, care cred că li se cuvine totul, dar fără a face nimic în schimb. Există un Dumnezeu acolo, sus, şi vede. El ne va judeca pe fiecare dintre noi după faptele noastre. Până la Cel de Sus, eu mă voi judeca în instanţă cu cei care m-au reclamat pentru diferite abuzuri, pe unele dintre acestea eu doar acum aflându-le.

Sursa: Anton Bors, Informatiei Harghitei

3 Responses to Primarul din Gheorgheni are un consilier din Ungaria, pe care nimeni nu l-a văzut la faţă, plătit cu 1.000 lei pentru două ore de lucru pe zi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata noutățile! Conectează-te!

Send this to a friend