ANI: 18 de foști și actuali aleși locali, incompatibili, în conflict de interese administrativ și penal sau cu fals în declarații VEZI LISTA

November 15, 2016 •justitie •Views: 1712

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã și penalã, precum și indicii privind sãvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și înșelãciune în cazul a 18 foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:

 

            1.   VOINEA MARIN, primar al comunei Cãlugãreni, județul Giurgiu
INCOMPATIBILITATE
Se aflã în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan funcția de primar (începând cu data de 19 iunie 2012) și calitatea de comerciant persoanã fizicã – membru al întreprinderii familiale Voinea V Sorica Întreprindere Familialã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și art. 91, alin. (3), teza l din Legea nr. 161/2003.
                2. FARCAȘIU FLORIN, primar al Comunei Tîrnova, Județul Arad
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 – 29 iunie 2014 întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliile de Administrație ale Școlii Gimnaziale Tîrnova și Școlii Gimnaziale Agrișu Mare, Județul Arad, participând totodatã, în calitate de reprezentant al Primãriei, la 33 de ședințe ale consiliilor de administrație ale celor douã unitãți de învãțãmânt.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

             3.    VÎRLAN EDUARD, fost viceprimar și actual consilier local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2013 – 29 ianuarie 2014 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliile de Administrație ale Colegiului Național de Informaticã „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Colegiului Economic Râmnicu Vâlcea, Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea și Clubului Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)   din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2013 – 26 iunie 2016 întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și șef serviciu (angajat cu contract individual de muncã) în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Finanțare – Oficiul Județean al Plãți pentru Dezvoltare Ruralã și Pescuit Vâlcea din cadrul Agenției de Plãți pentru Dezvoltare Ruralã și Pescuit (actualmente Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c)   din Legea nr. 161/2003.

             4.   BÃLAN MARIA, actual viceprimar și fost consilier local al orașului Sulina, județul Tulcea
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 – 25 aprilie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și de asistent medical comunitar în aparatul propriu al Consiliului Local Sulina, județul Tulcea, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
     5.   RÃDUCANU OVIDIU LAURENȚIU, viceprimar al Comunei Mârșani, Județul Dolj
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 octombrie 2012 – 29 mai 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Mârșani, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
                   6.  NOVAC LICÃ, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Puiești, județul Vaslui
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iunie 2015 – 29 februarie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul Novac Licã Întreprindere Individualã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
     7.   COSTE GHEORGHE,  fost viceprimar al comunei  Cãmãrzana, Județul Satu Mare
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iulie 2012 – 21 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar ºi calitatea de comerciant persoanã fizicã (reprezentant al Întreprinderii Familiale „Coste Gheorghe”), pentru care a obținut  venituri din activitãți comerciale în cuantum de 2.895 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g), art. 91, alin. (1), teza l, alin. (3), teza l și art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
    8.   BALMUȘ VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local Eforie, județul Constanța
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada deținerii mandatului de consilier local al orașului Eforie, Balmuș Vasile Întreprindere Individualã a încheiat zece contracte comerciale de prestãri servicii (achiziții directe – facturi și bonuri fiscale în cuantum de 7.380 Lei) cu Primãria Eforie și cu S.C. EFO Publiserv SA (societate comercialã înființatã de Consiliul Local), încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
       9.  GHIMIȘ VALENTINA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Bãile Olãnești, judeþul Vâlcea
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, între Primãria orașului Olãnești (în cadrul cãreia deținea calitatea de consilier local) și S.C. Giorgi și Vali S.R.L (societate în cadrul cãreia deținea calitatea de asociat, iar soțul acesteia calitãțile de asociat și administrator) au fost încheiate contracte de prestãri servicii în cuantum de 22.000 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
        10.  KIKELI PAL ISTVAN, fost consilier local al municipiului Târgu Mureș, judeþul Mureș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea și adoptarea unor hotãrâri ale Consiliului Local privind aprobarea de sume pentru concursurile de proiecte sportive, având personal un interes patrimonial (constând în atragerea de fonduri bãnești în patrimoniul fundației, ca unic membru fondator și administrator/președinte al Consiliului de Administrație al solicitantului de finanțare Fundația Procardia) în problema supusã dezbaterilor consiliului local.
Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46 din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

Totodatã, în exercițiul atribuþiilor de consilier local a îndeplinit acte (în calitate de membru al Comisiei de jurizare a proiectelor depuse de solicitanții de sprijin financiar ºi al Comisiei pentru activitãți științifice, învãțãmânt, sãnãtate, culturã, sport, agrement și integrare europeanã) și a participat la luarea unor decizii prin care s-au realizat, direct, foloase materiale pentru Fundația Procardia – fundație la care deținea calitãțile de unic membru fondator și administrator/președinte al Consiliului de Administrație.

FALS ÎN DECLARAȚII ȘI ÎNȘELÃCIUNE
Persoana evaluatã a declarat necorespunzãtor adevãrului în declarațiile de interese depuse în calitate de consilier local, prin nedeclararea contractelor încheiate de cãtre fundația Procardia (la care deținea calitãțile de unic membru fondator și președinte al Consiliului de Administrație) cu Primãria Târgu Mureș.

De asemenea, a indus în eroare Primãria Târgu Mureș, prin prezentarea ca adevãrat a unui fapt neadevãrat, în scopul de a obține pentru fundația Procardia (și implicit pentru sine, ca deținãtor al calitãților de unic membru fondator și administrator/președinte al Consiliului de Administrație al acestei fundații) un folos material injust.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Târgu Mureș, județul Mureș în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre KIKELI PAL ISTVAN a infracțiunilor de conflict de interese, fals în declarații și înșelãciune prevãzute de dispozițiile art. 301, art. 326 și art. 244 din Codul penal în vigoare.

11.   DRÃGÃNESCU DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Horezu, județul Vâlcea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local, ca urmare a participãrii, deliberãrii și adoptãrii unei Hotãrâri a Consiliului Local privind aprobarea prelungirii „Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al orașului Horezu”, la data de 12 iunie 2014 a fost încheiat actul adițional la contractul de concesiune între S.C. Urban S.A., în calitate de concesionar și Consiliul Local al orașului Horezu, în calitate de concedent, prin care se prelungește durata contractului pânã la data intrãrii în operare a SMID (Sistemul managementului integrat al deșeurilor), când înceteazã de drept (persoana evaluatã deține în cadrul S.C. Urban S.A. funcția de șef punct de lucru Horezu, începând cu data de 01 mai 2008).      

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) și 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

           12.    DICULESCU MARIA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât societãțile comerciale Turnir S.R.L. (la care persoana evaluatã a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator, iar soțul acesteia calitatea de asociat) și Biandra Trading S.A. (la care persoana evaluatã a deținut funcția de cenzor) au încheiat contracte comerciale de furnizare produse, în cuantum de 79.977,96 Lei, cu Primãria Municipiului Târgoviște, cu instituții aflate în subordinea ori sub autoritatea Consiliului Local Târgoviște și cu societãți comerciale înființate de acesta (achiziții directe de bunuri pe bazã de facturi).
Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
  13.    AVRAM GABRIEL, consilier local al comunei Rucãr, județul Argeș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea și adoptarea unor hotãrâri ale Consiliului Local Rucãr având (personal și prin soție) un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local.
Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003,art. 46 din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Câmpulung Muscel, jud. Argeș în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre AVRAM GABRIEL a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

        14.   TUHAȘU ION, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Padeș, județul Gorj
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada deținerii mandatelor de consilier local, S.C. Ionelacom S.R.L (societate comercialã la care fiica persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator) a încheiat 177 contracte comerciale de furnizare de produse (achiziții directe-facturi în cuantum de 966.372,61 Lei) cu Primãria comunei Padeș, județul Gorj, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
   15.   URSÃCHESCU AUREL, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Ciorii, judeþul Ialomița
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 04 noiembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul de specialitate al primarului (consilier personal al primarului comunei Valea Ciorii, județul Ialomița), încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

Totodatã, au fost identificate elemente de încãlcare a legislației contravenționale de cãtre angajatorul persoanei evaluate (Primãria comunei Valea Ciorii, prin primar Ionescu Ștefan), deoarece începând cu data de 22 iunie 2012 persoana evaluatã a realizat venituri salariale corespunzãtoare deținerii funcției de consilier personal al primarului comunei Valea Ciorii, fãrã temei legal (nu existã contract individual de muncã sau un alt act juridic încheiat cu aceastã unitate administrativ-teritorialã).

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncã al județului Ialomița în vederea luãrii de urgențã și cu precãdere a mãsurilor care se impun potrivit competențelor legale.

16.  DRAGOTESCU SABINA, fost consilier local al comunei Butoiești, județul Mehedinți
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 ianuarie 2013 – 01 iulie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul de specialitate al primarului (asistent personal în cadrul Primãriei comunei Butoiești, județul Mehedinți), încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
     17.   LUCACI IOAN, fost consilier local  în cadrul Consiliului Local al comunei Pui, județul Hunedoara
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2012 – 03 septembrie 2015, întrucât S.C. Neluțu Prodcom S.R.L.(societate comercialã în cadrul cãreia acesta a deținut și deține calitatea de asociat și funcția de administrator), a emis facturi fiscale prin care a livrat produse în valoare de 1.860 Lei cãtre Primãria comunei Pui, precum și cãtre Școala gimnazialã Pui, în valoare de 33.400,48 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.
     18.   GRECU FLORIN ION CEZAR, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local, a existat un interes de naturã patrimonialã pentru persoana evaluatã, ca urmare a deliberãrii și adoptãrii Hotãrârilor Consiliului Local privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, a Hotãrârii în baza cãrora a fost majorat articolul bugetar ”Autoritãți publice și acțiuni externe” din care s-a efectuat plata unui contract de servicii, încheiat între Primãria comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin, în calitate de achizitor și Grecu Florin Ion Cezar PFA, în calitate de prestator.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, art. 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. FARCAȘIU FLORIN, DRAGOTESCU SABINA și GRECU FLORIN ION CEZAR nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

·         art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene sau consilierii locali si judeþeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;

·         art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu […] lit.c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia; lit.d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice; […] lit. g) calitatea de comerciant persoanã fizicã”;

             ·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de consilier local este incompatibilã cu: […] calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local”;

·         art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Consilierii locali ºi consilierii judeþeni care au funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor ori alte funcþii de conducere, precum ºi calitatea de acþionar sau asociat la societãþile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãþi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãþile administraþiei publice locale din care fac parte, cu instituþiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeþean respectiv ori cu societãþile comerciale înfiinþate de consiliile locale sau consiliile judeþene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcþiile sau calitãþile respective sunt deþinute de soþul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

·  art. 91, alin. (1), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Starea de incompatibilitate intervine numai dupã validarea mandatului”;

·        art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Alesul local poate renunța la funcția deținutã înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceastã funcție”;

· art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „În situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunțã la una dintre cele doua funcții incompatibile în termenul prevazut la alin. (3), prefectul va emite ordin prin care se constatã încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau,dupã caz 60 de zile, la propunerea secretarului unitãții administrative-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitãții administrativ-teritoriale”;      

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit cãruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local (2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispoziþiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanþa de contencios administrativ. Acþiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã”;

· art. 75, lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv, […]  f) o asociaþie sau o fundaþie din care fac parte”;
       
· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situaþiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã anunþe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunþarea interesului personal ºi abþinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul – verbal al ºedinþei”;

· art. 244 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevãratã a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasã a unei fapte adevãrate, în scopul de a obþine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust ºi dacã s-a pricinuit o pagubã, se pedepseºte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Înºelãciunea sãvârºitã prin folosirea de nume sau calitãþi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacã mijlocul fraudulos constituie prin el însuºi o infracþiune, se aplicã regulile privind concursul de infracþiuni. (3) Împãcarea înlãturã rãspunderea penalã;

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã;

· art. 326 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãþi în care aceasta îºi desfãºoarã activitatea în vederea producerii unei consecinþe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraþia fãcutã serveºte la producerea acelei consecinþe, se pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE

Tags: , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI: 18 de foști și actuali aleși locali, incompatibili, în conflict de interese administrativ și penal sau cu fals în declarații VEZI LISTA"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-18-de-fosti-si-actuali-alesi-locali-incompatibili-in-conflict-de-interese-administrativ-si-penal-sau-cu-fals-in-declaratii-vezi-lista/