ANI: 21 de foști și actuali aleși locali, incompatibili sau în conflict de interese administrativ și penal VEZI LISTA

October 19, 2016 •justitie •Views: 1981

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de naturã administrativã și penalã în cazul a 21 foști și actuali aleși locali menționați mai jos.

Astfel, numãrul aleșilor locali în cazul cãrora Agenția Naționalã de Integritate a constatat incidente de integritate în cursul acestui an este de 254 aleși locali.

             1.       GÎRLEANU ION, primar al comunei Bogați, județul ArgeșINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2012 – februarie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de primar al comunei Bogați, județul Argeș și, pe de o parte, calitea de comerciant persoanã fizicã, respectiv de titular al Gîrleanu Ion – Apiculturã Întreprindere Individualã, iar pe de altã parte, calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale ”Radu cel Mare” Bogați,  încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.d) și g) din Legea nr. 161/2003.
              2.       BUGARI TRAIAN, fost primar și actual consilier local al comunei Densuș, județul HunedoaraINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 iunie 2013 – 16 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de primar al comunei Densuș, Județul Hunedoara și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Bugari Traian Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
            3.         AVRAM ILIE, fost primar al comunei Poiana Vadului, județul AlbaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada exercitãrii mandatului de primar, a încheiat și semnat un act adițional privind prelungirea contractului de închiriere și a actului adițional încheiat între Consiliul Local Poiana Vadului și Asociația Crescãtorilor de Taurine Poiana Vadului (asociație în cadrul cãreia soția persoanei evaluate, deține funcția de secretar în cadrul Comitetului de Conducere).Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76 din Legea 161/2003.
           4.       HOREA AUREL, primar al comunei Ilva Micã, județul Bistrița-NãsãudINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 martie 2009 – 17 iunie 2013 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar al comunei Ilva Micã și de administrator – membru al Consiliului de Administrației al Ocolului Silvic Plaiurile Heniului R.A., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
              5.         IVANCU ALEXANDRINA, fost primar al comunei Livezi, județul Vâlcea pentru mandatul 2012 – 2016CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de primar a semnat atât Dispoziția de suspendare de drept a propriului raport de serviciu ca funcționar public, pe perioada exercitãrii mandatului de primar, cât și Dispozițiile și Contractele individuale de muncã încheiate între Primãria comunei Livezi (angajator) și fiica, ginerele și sora persoanei evaluate.Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art.70 și art.76, alin.(1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 75, lit.a) din Legea nr. 393/2004.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bãlcești în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre IVANCU ALEXANDRINA a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

                 6.       CODREANU DORIN, primar al comunei Bãlãbãnești, județul GalațiINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Codreanu Dorin Persoanã Fizicã Autorizatã, în perioada 18 iunie – 31 august 2012, iar în cadrul Codreanu T. Dorin Persoanã Fizicã Autorizatã, în perioada 29 noiembrie 2012 – 23 mai 2013, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
                7.         LUPU IONEL, primar al comunei Vînãtori, județul VranceaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În calitate de primar, a emis dispoziția prin care soția sa a fost transferatã de la Primãria comunei Garoafa, la Primãria comunei Vînãtori, județul Vrancea.Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art.76 din Legea nr. 161/2003.
               8.      ALEXANDROAIA VASILE, primar al comunei Grințieș, județul NeamțINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de primar, a desfãșurat (în perioada iunie 2012 – iunie 2016) activitãți remunerate în calitate de medic veterinar titular al Cabinetului Medical Veterinar Individual „Dr. Alexandroaia Vasile” și desfãșoarã activitãți remunerate în calitate de medic veterinar – asociat la S.C. Mattiax Grin S.R.L. (societate comercialã având ca domeniu principal de activitate „activitãți veterinare”).Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) și art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.
              9.       CATANÃ FLOREL, primar al comunei Galicea Mare, județul DoljINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 iunie 2008 – 18 mai 2010, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Catana Florel PF, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.g) din Legea nr. 161/2003.
              10.       KISS LASZLO, fost viceprimar al Municipiului Bistrița, județul Bistrița NãsãudINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate atât în perioada 16 octombrie 2014 – 01 iulie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar al municipiului Bistrița, județul Bistrița-Nãsãud și de administrator al S.C. Blum Home&Office S.R.L., cât și în perioada 16 octombrie 2014 – 24 februarie 2016 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar al municipiului Bistrița, județul Bistrița-Nãsãud și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în cadrul S.C. Traduplus Autentic S.R.L.De asemenea, persoana evaluatã a desfãșurat pe perioada deținerii funcției de viceprimar activitãți remunerate ca interpret și traducãtor pentru limbile englezã și germanã.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit c), d) și k) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

           11.        NASTASIA NECULAI, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Negrești, județul NeamțINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitãrii mandatului de consilier local 2012 – 2016, întrucât, societatea comercialã Nastazetu Serv S.R.L. (la care persoana evaluatã deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic) a încheiat douã contracte de prestãri servicii cu Școala Gimnazialã „Dumitru Almaș” Negrești și trei contracte comerciale de furnizare produse cu Primãria Comunei Negrești (achiziții directe de bunuri efectuate de primãrie pe bazã de facturi) în valoare totalã de 4.347,83 lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
              12.       PURCEL VIOREL, fost viceprimar al comunei Mãrgãu, județul ClujINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie – 25 octombrie 2012, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și de administrator în cadrul S.C. Valea Firii Prodforest S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
          13.         BENGHIA PETRU, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Domașnea, județul Caraș-SeverinCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului Local Domașnea privind aprobarea concesionãrii izlazului comunal al comunei Domașnea cãtre crescãtorii de animale persoane fizice și a aprobãrii contractului de concesionare a izlazului comunal cãtre crescãtorii de animale persoane fizice (în temeiul cãreia a fost încheiat Contractul de concesiune între Primãria comunei Domașnea și persoana evaluatã).Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art.70, art.71 și art.77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 46, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 215/ 2011 ºi dispozițiile art. 75 ºi art. 77 din Legea 393/2004.
       14.         COSTÂNDANA NICOLAE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Darova, judeþul TimiºCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada deþinerii calitãþii de consilier local, a participat la deliberarea ºi adoptarea Hotãrârii Consiliului Local, prin care s-a aprobat concesionarea unei suprafeþe de 29,97 ha din pãºunea comunalã aferentã localitãþii Sacoºu-Mare crescãtorilor de bovine din localitatea Sacoºu-Mare, deºi soþia acestuia figura în tabelul nominal cu crescãtorii de animale din localitatea Sacoºu Mare, judeþul Timiº, care au solicitat concesionarea unei suprafeþe de pãºune.De asemenea, ulterior adoptãrii Hotãrârii Consiliului Local, Primãria comunei Darova, în calitate de concedent, a încheiat un contract de concesiune cu soþia persoanei evaluate, în calitate de concesionar, având ca obiect concesionarea unei suprafeþe de 1,28 ha teren extravilan din pãºunea comunalã a localitãþii Sacoºu-Mare, judeþul Timiº.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70 din Legea 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 coroborat cu art. 75, lit. a) ºi art. 77 alin. (1) din Legea 393/2004.

           15.        VÃDUVA GABRIEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, județul NeamțINCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deþinerii calitãþii de consilier local, întrucât S.C. Gambrinus Trans S.R.L, societate în cadrul cãreia persoana evaluatã deþine calitatea de asociat unic ºi funcþia de administrator, a emis facturi fiscale cãtre Primãria comunei Dochia, judeþul Neamț, în baza cãrora a furnizat produse în valoare de 2.166,90 lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 161/2003.CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada deþinerii calitãþii de consilier local, a participat și a votat Hotãrârea Consiliului Local Dochia, iar ulterior a încheiat cu Primãria Comunei Dochia, județul Neamț contractul de închiriere pãșune în suprafațã de 4 ha.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71, art. 77 din Legea 161/2003, coroborat cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 ºi art. 77, alin. 1) din Legea 393/2004.

               16.       BERKI EDITH, consilier local în cadrul Consiliului Local Șãrmãșag, județul SãlajINCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii calitãþii de consilier local, întrucât S.C. Gospodãrie Comunalã Sãrmãșag  S.R.L., societate al cãrei administrator este soțul persoanei evaluate, a încheiat cu Consiliul Local al comunei Șãrmãșag, judeþul Sãlaj, contracte de servicii cu o valoare totalã de 260.468,88 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
           17.         DUȚU NICHITA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul TulceaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și aprobarea (votând „pentru”) proiectului Hotãrârii Consiliului Local privind închirierea prin licitație publicã deschisã cu strigare a suprafeței de 188,04 ha teren arabil și a suprafeței de 24 ha pãșune din islazul comunal, ce aparține domeniuliu privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea. De asemenea, persoana evaluatã a semnat Hotãrea Consiliului Local și anexele acesteia privind aceastã închiriere.Ulterior persoana evaluatã, împuternicitã de cãtre fiica sa, a câștigat în urma participãrii la licitația publicã deschisã cu strigare directã pentru închirierea a 5 ha de teren arabil.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70, art.71 și art.77 din Legea 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 coroborat cu art. 75 ºi art. 77 din Legea 393/2004.

           18.         FINȚOC MARIETA MARIA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Sighișoara, județul MureșCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada exercitãrii mandatului 2012 – 2016, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârilor Consiliului local prin care se aprobã achiziționarea serviciilor juridice de consultanțã, asistențã și de reprezentare și în urma cãrora au fost încheiate contracte de asistențã juridicã între fratele soțului persoanei evaluate (afin de gradul II) în calitate de avocat și Primãria municipiului Sighișoara.Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.
           19.           RAFTU HRISTU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, județul ConstanțaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârilor Consiliului Local al orașului Ovidiu cu privire la aprobarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiectul „Construire debarcader în orașul Ovidiu, județul Constanța” în cadrul „Programului Operațional de pescuit 2007 – 2013, Strategiei de Dezvoltare Localã Integratã „Dobrogea Nord PÃMÂNTUL SÃLBATIC DINTRE APE”, Mãsura 1. Puncte de debarcare, descãrcare și prima comercializare a peștelui în zona pescãreascã Dobrogea Nord”.De asemenea, la data de 08 aprilie 2014 a fost încheiat Contractul de colaborare între Primãria orașului Ovidiu, în calitate de beneficiar, și Raftu D. Hristu Întreprindere Individualã, în calitate de colaborator, având ca obiect desfãșurarea activitãților în calitate de specialist în pescuit pentru proiectul sus-menționat, valoarea acestuia fiind de 8.400 lei.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004.

              20.         VAKARIA ERNÖ, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Lãzarea, județul HarghitaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului local Lãzarea pentru aprobarea documentației de atribuire a acordului-cadru privind achiziționarea de servicii de exploatare forestierã, în temeiul cãreia între comuna Lãzarea și S.C. Prim Laz Com S.R.L. (societate la care persoana evaluatã deține calitatea de asociat) au fost încheiate un Acord – cadru de servicii și 20 de contracte subsecvente de servicii.Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art.70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004.
            21.         BÃRBÃCUȚ MIHAELA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Fãlticeni, Județul SuceavaCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local a participat la dezbateri și a votat Hotãrea Consiliului Local al Municipiului Fãlticeni prin care a fost aprobatã lista de prioritãți și lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul Fãlticeni, pe listele respective regãsindu-se și vãrul primar (rudã de gradul IV) al persoanei evaluate.Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art.77 din Legea nr. 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2011.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BUGARI TRAIAN, CATANÃ FLOREL și PURCEL VIOREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

·         art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt:  imparþialitate, integritate, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public”;
· art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziþiile emise cu încãlcarea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutã”;

·         art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene sau consilierii locali si judeþeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;

·         art. 87, alin. (1), lit. c), d), k) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de primar și viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu: lit c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia. lit d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice  […] lit k) orice alte funcþii publice sau activitãþi remunerate, în þarã sau în strãinãtate, cu excepþia funcþiei de cadru didactic sau a funcþiilor în cadrul unor asociaþii, fundaþii sau alte organizaþii neguvernamentale […] lit g) calitatea de comerciant persoanã fizicã”;
·         art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Consilierii locali ºi consilierii judeþeni care au funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor ori alte funcþii de conducere, precum ºi calitatea de acþionar sau asociat la societãþile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãþi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãþile administraþiei publice locale din care fac parte, cu instituþiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeþean respectiv ori cu societãþile comerciale înfiinþate de consiliile locale sau consiliile judeþene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcþiile sau calitãþile respective sunt deþinute de soþul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

·         art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Alesul local poate renunța la funcția deținutã înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceastã funcție”;
· art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001, potrivit cãruia „Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local”;

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv”;

· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situaþiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã anunþe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunþarea interesului personal ºi abþinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul – verbal al ºedinþei”.
· art. 301, alin.(1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia ”Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE

 

Tags: , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI: 21 de foști și actuali aleși locali, incompatibili sau în conflict de interese administrativ și penal VEZI LISTA"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-21-de-fosti-si-actuali-alesi-locali-incompatibili-sau-in-conflict-de-interese-administrativ-si-penal-vezi-lista/