ANI: 24 foști sau actuali aleși locali, incompatibili sau în conflict de interese administrativ și penal VEZI LISTA

March 18, 2016 • social • Views: 1524

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 24 foști sau actuali aleși locali (11 primari,  8 viceprimari, 1 fost viceprimar și 4 consilieri locali), după cum urmeazã:

1.         BORIGA GABRIEL FLORIN, primar al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 iunie 2012 – 31 iulie 2013, întrucât, a exercitat simultan cu atribuțiile de primar (funcție pentru care i-a fost achitatã o indemnizație lunarã, potrivit dispozițiilor art. 57 alin. (5) din Legea nr. 215/2001) și alte activitãți remunerate ca urmare a participãrii sale în comisiile de selecție a operatorilor de taxi, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

2.         DUICÃ CRISTIAN, primar al Municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de primar a încheiat un numãr de opt contracte de servicii în valoare totalã de 496.760,72 lei cu S.C. Modul Proiect S.A. (societate în cadrul cãreia a deținut funcția de președinte al Consiliului de administrație pânã la data de 26 iunie 2012) și respectiv, Radio Impact 94,4 FM Roșiorii de Vede, aparținând S.C. Topro S.R.L. (societate în cadrul cãreia a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat, pânã la data de 26 iunie 2012), societãți comerciale cu care care s-a aflat în raporturi de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãrora a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Roșiorii de Vede în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre DUICÃ Cristian a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

3. JICHICI IOSIF MIRCEA, primar al orașului Lipova, județul Arad

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 

În calitate de primar a întocmit și semnat proiectele de hotãrâre care au stat la baza adoptãrii Hotãrârilor Consiliului Local al Orașului Lipova din data de 28 mai 2013 și 27 iunie 2013, privind însușirea, respectiv aprobarea P.U.Z.-ului ,,Parc fotovoltaic cu putere instalatã mai micã de 5,5 MW și lucrãri anexe: Racord electric la S.E.N., împrejmuire și drum de acces”, în favoarea beneficiarului S.C. R.T.I. Solar S.R.L., societate comercialã cu care acesta avea o relație de angajament și de la care urma sã obținã venituri.

Pe perioada exercitãrii mandatului de primar, Jichici Iosif Mircea și soția sa (în calitate de proprietari), au încheiat cu S.C. R.T.I. SOLAR S.R.L. (în calitate de superficiar), un contract privind constituirea unui drept de superficie (obiectul contractului fiind reprezentat de imobillul teren arabil aflat în proprietatea soþilor Jichici, dobândit prin moștenire).

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

4.         BAICEA ION, primar al orașului Costești, județul Argeș INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2012 – 14 ianuarie 2013 întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitãþile de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Costești, în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Costești și în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Costești, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5.         DUMA OVIDIU-MARIUS, primar al orașului Ardud, județul Satu Mare INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 – 28 iunie 2013, întrucât, a deținut simultan funcțiile de primar și reprezentant al Consiliului Local Ardud-membru în Adunarea Generalã a Acționarilor în cadrul SC Transurban SA Satu Mare, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003.

6.         MARCU MARINprimar al comunei Breasta, județul Dolj INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 ianuarie 2013 – 26 iunie 2014, întrucât, a deținut simultan funcțiile de primar ºi membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Breasta, jud. Dolj, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7.         ENE FLOREA, primar al comunei Moșoaia, județul Argeș INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan funcțiile de primar și administrator al SC LIVI&DAIANA SRL (în perioada 20 iunie 2012 – 29 martie 2013), și al SC UNICO METALO CHIM 3000 SRL (în perioada 20 iunie 2012 – 26 iunie 2013), încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8.         VINTILÃ MARIN, primar al comunei Poiana Mare, județul Dolj

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV  

În exercitarea funcției de primar a semnat contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunei Poiana Mare) încheiat între Primãria comunei Poiana Mare, în calitate de locator, și Asociația Poiana Mare, în calitate de locatar), și Procesul verbal prin care Comisia Localã de aplicare a legilor de fond funciar Poiana Mare a predat amplasamentele pe care se aflã pãșunile ce fac obiectul Contractului mai sus menþionat, comisie în cadrul cãreia VINTILÃ MARIN ocupa funcția de președinte la acea datã.

Soția  persoanei evaluate, este membru fondator al Asociației Poiana Mare și a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației, în perioada 10 februarie – 07 decembrie 2015.

Totodatã, persoana evaluatã a vizat Centralizatorul privind acordul, datele de identificare, numãrul de animale deținute de cãtre fiecare membru al Asociației Poiana Mare și suprafața alocatã fiecãrui membru, centralizator în care este menționatã și soția sa cu un efectiv de 45 de animale și o suprafațã de 27 ha teren.

Asociația Poiana Mare a depus cerere de sprijin pe suprafațã pentru campania 2015, pentru 354 ha, însã pânã în acest moment nu a beneficiat de plata unicã pe suprafațã și nu a solicitat adeverințã în scopul accesãrii creditului pentru finanțarea capitalului de lucru în sectorul vegetal. Cu toate acestea, Agenția de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã Dolj a menționat faptul cã pânã la acest moment nu a fost finalizat controlul administrativ, însã, în condițiile în care în urma acestui control se va constata cã cererea de sprijin este eligibilã, cuantumul subvenției ce urmeazã a fi acordatã este de 77,42 Euro/ha.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

9.         PONORAN SILVIU, primar al orașului Zlatna, județul Alba

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV  
În perioada exercitãrii mandatului de primar a semnat douã acte adiționale la contractele încheiate în anul 1999 ºi 2001 între Primãria orașului Zlatna și S.C. SPONI S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia fiul persoanei evaluate, deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic începând).

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2)  din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 75,  lit. a) din Legea nr. 393/2004.

10.         VULPE ROMEO, primar al comunei Tãnãsoaia, județul Vrancea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iulie 2009 – 23 octombrie 2009, întrucât, a deținut simultan cu funcția de primar ºi calitatea de comerciant persoanã fizicã, în cadrul „VULPE M. ROMEO” PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

11.         ȚOCA ADRIAN, primar al comunei Hãlmagiu, județul Arad CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV  

În perioada exercitãrii mandatului de primar a semnat și aprobat documente prin care s-au efectuat plãți în sumã totalã de 709 lei cãtre S.C. Beby Impex S.R.L., societate comercialã în cadrul cãreia pãrinții persoanei evaluate dețin calitatea de asociat și funcția de administrator.
 
Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 precum și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

12.         GHEORGHE MARIN, viceprimar al comunei Bãbana, județul Argeș INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 25 iunie 2012 – 05 aprilie 2013, întrucât, a deținut simultan funcția de viceprimar ºi calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul GHEORGHE I. MARIN „COMERȚ” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

13.         PURCEL ION, viceprimar al comunei Dobrotești, județul Teleorman INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 20 iunie 2012 – 18 iunie 2014, întrucât, a deținut simultan funcția de viceprimar ºi calitatea de titular întreprindere individualã în cadrul „PURCEL C. ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÔ, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

14. DARIE MIHAIL, viceprimar al comunei Frumușani, județul Cãlãrași INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 noiembrie 2013 – 30 iunie 2014, întrucât, a deținut simultan funcția de viceprimar ºi calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Frumușani, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) ºi g) din Legea nr. 161/2003.

15. POPA TITEL, viceprimar al oraºului Bãile Olãneºti, judeþul Vâlcea INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iunie 2012-07 aprilie 2014, întrucât, a deținut simultan funcția de viceprimar ºi calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul „POPA TITEL PERSOANà FIZICà AUTORIZATÔ,  încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

16.         STOLOJANU ION CÃTÃLIN, viceprimar al comunei Bãlești, județul Gorj ºi fost consilier local în cadrul Consiliul Local al comunei Bãlești INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 aprilie  – 15 iulie 2013, întrucât, a deținut simultan funcțiile de consilier local ºi administrator al S.C. UTIL LOCAL S.R.L., societate comercialã al cãrui asociat unic este Consiliul Local Bãlești și aflatã sub autoritatea Consiliul Local Bãlești, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.

17.         CÎRJE CÃTÃLIN GEORGE, viceprimar al municipiului Fãgãraș, județul Brașov INCOMPATIBILITATE 
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar urmãtoarele funcții și calitãți:

– administrator al S.C. SINTEX CON S.R.L. (în perioada 30.06.2008 – 22.01.2009);
– administrator – membru în consiliul de administrație al S.C. FOTBAL CLUB MUNICIPAL FÃGÃRAȘ S.A. (în perioada 30.06.2008 – 24.01.2012);
– reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administrație al  Colegiului Național „D-na Stanca” și Grãdinița cu program prelungit nr. 3, unitãți de învãțãmânt cu personalitate juridicã din municipiul Fãgãraș (în perioada 30.11.2011 – 03.07.2014);
– reprezentant al Consiliului de Administrație al Muzeului Țãrii Fãgãrașului „Valer Literat” (începând cu data de 30.07.2012);
–  reprezentant al Consiliului Director al Clubului Sportiv Municipal Fãgãraș (începând cu data de 30.09.2014)

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.

18. IONESCU ION, fost viceprimar al comunei Ghimpați, județul Giurgiu INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 martie 2011 – 15 ianuarie 2014, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de titular al Întreprinderii Individuale Ionescu N. Ion Agricultor,  încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

19.         TÃMAȘ ILIE, viceprimar al comunei Bilbor, județul Harghita

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV  

În perioada exercitãrii mandatului de viceprimar a votat pentru adoptarea Hotãrârii Consiliului Local al comunei Bilbor din data de 22.03.2013 privind aprobarea procedurii de organizare a pãșunatului pentru anul 2013 prin licitație publicã deschisã cu strigare, propunând suma de 250 lei/ha ca preț de pornire a licitației.

Ulterior adoptãrii acestei Hotãrâri a Consiliului Local al comunei Bilbor, Asociația crescãtorilor de bovine Zimbru (în cadrul cãreia frații Tãmaș Daniel și Tãmaș Ilie dețin calitatea de membri) a încheiat în calitate de proprietar/ reprezentant (deținãtor) de animale, 2 contracte de închiriere cu primãria Comunei Bilbor: contractul de închiriere nr. 2299/25.04.2013 (având ca obiect suprafața de 335,2 ha pãșune, pe o perioadã de 5 ani) și contractul de închiriere nr. 2819/30.05.2013 (având ca obiect suprafața de 36,5 ha pãșune, pe o perioadã de 5 ani).

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75,  lit. a) și art. 77, alin. (1) și (2)   din Legea nr. 393/2004.

20.         MUȘUROI IRINEL-CODRUȚ, viceprimar al Municipiului Bãilești, județul Dolj INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 august 2012 – 28 martie 2013, întrucât a deținut simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii nr. 5 ,,Aviator Petre Ivanovici” Bãilești,  încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

21.         BÃLAN STELIAN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Turcoaia, județul Tulcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV  
În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului local nr. 75/16.10.2013 privind aprobarea vânzãrii unei suprafețe de teren ce aparține domeniului privat al comunei Turcoaia, prin care se aprobã vânzarea prin licitație publicã a unei suprafețe de 8,5363 ha din proprietatea privatã a comunei și Regulamentul de organizare și desfãșurare a licitației.

Ulterior adoptãrii acestei Hotãrâri a Consiliului Local, BÃLAN STELIAN împreunã cu soția sa a încheiat cu primãria comunei Turcoaia un contract de vânzare-cumpãrare a suprafeței de 8,5363 ha din proprietatea privatã a comunei.

De asemenea, în calitate de consilier local, BÃLAN STELIAN a participat la deliberarea și adoptarea unui numãr de trei hotãrâri ale Consiliului Local Turcoaia, în baza cãrora a fost încheiat contractul de concesiune nr. 36/09.01.2014 între primãria comunei Turcoaia, în calitate de concedent, și soția persoanei evaluate, în calitate de concesionar, având ca obiect transmiterea dreptului de folosințã cu privire la un teren în suprafața de 5 ha situat în extravilanul comunei Turcoaia

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 precum și dispozițiile art. 75,  lit. a) din Legea nr. 393/2004.

22.         GRIGORE ȘTEFAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bradu, județul Argeș INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 – 01 septembrie 2014, întrucât a deținut simultan cu funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bradu, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

23.         CIOACÃ NICOLAE GABRIEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de consilier local a participat la ședința Consiliului Local al municipiului Târgoviște din data de 28 ianuarie 2013, în urma cãreia a fost adoptatã Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Târgoviște privind modificarea HCL nr. 338/01.09.2008 referitoare la aprobarea înființãrii funcției de administrator public și a criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupãrii postului.

La data de 08 aprilie 2013, ulterior adoptãrii acestei Hotãrâri a Consiliului Local, primarul municipiului Târgoviște a emis Dispoziția nr. 1369 potrivit cãreia CIOACÃ NICOLAE GABRIEL a fost numit în funcția de administrator public în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște începând cu data de 09 aprilie 2013, tot cu aceeași datã fiind aprobat și contractul de management al persoanei evaluate, conform anexei nr. 1 a Dispoziției nr. 1369.
 
Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Târgoviște în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre CIOACÃ NICOLAE GABRIEL a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

24.         NENEȘTEAN IOAN, consilier local al comunei Remeți, județul Maramureș INCOMPATIBILITATE

Se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de  25 iunie 2012, întrucât deține simultan cu funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al Consiliului local, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ENE FLOREA, GHEORGHE MARIN, PURCEL ION și ȚOCA ADRIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·        art. 87, alin. (1), lit. d), f), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de primar […]  este incompatibilã cu cu […];  funcþia de administrator…la societãþile comerciale; funcția de reprezentant al unitãții administrativ-teritoriale în adunãrile generale ale societãților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generalã a unei societãți comerciale de interes național; […]  calitatea de comerciant persoanã fizicã; […] orice alte funcþii publice sau activitãþi remunerate”.

·        art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de consilier local […] este incompatibilã cu […]; calitatea de funcþionar public sau angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]; funcþia de […] administrator […] la […] societãþile comerciale de interes local înfiinþate sau aflate sub autoritatea consiliului local […]”.

·        art. 76, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia Primarii ºi viceprimarii, […] sunt obligaþi sã nu  emitã  un  act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu  […] ; Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziþiile emise cu încãlcarea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutã”;.

·        art. 75, lit. a) și b) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleºii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãþii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soþ, soþie, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusive; orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia […]”; 

·        art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. În situaþiile prevãzute la alin. (1), consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã anunþe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivã”;

·        art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cãruia „Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local”;

·        art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcție publicã”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata noutățile! Conectează-te!

Send this to a friend