ANI: COMUNICAT privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul domnului ILYES Toth Alexandru, Consilier Judeţean UDMR în cadrul Consiliului Județean Mureș

May 6, 2011 •Consiliul Judetean Mures, UDMR •Views: 1340

06.05.2011
COMUNICAT
privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul domnului ILYES Toth Alexandru,
Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș
 
 
Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în cazul domnului ILYES Toth Alexandru, Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, conform prevederilor art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.
 
În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 15.11.2010, cu privire la posibila încălcare a dispozițiilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese de către domnul ILYES Toth Alexandru, Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, așa cum rezultă din adresa nr. 30.086 a Consiliului Județean Mureș.
 
Domnul ILYES Toth Alexandru exercită, în prezent, mandatul de Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 86/20.06.2008.
    
În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:
        S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L., firmă la care fiul său, Ilyes Toth Botond Lehel, este asociat cu o participație în procent de 50%, a încheiat un număr de 15 contracte de servicii prin procedura de licitație deschisă, sau cerere de ofertă cu diverse unități administrativ teritoriale, aflate pe raza Județului Mureș, dar și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș;
        domnul ILYES Toth Alexandru a declarat faptul că a investit pentru fiul său, ILYES Toth Botond Lehel, părți sociale, reprezentând o participație în S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L. în procent de 50%, având o valoare totală, calculată la zi, de 50.000 lei.
        domnul ILYES Toth Alexandru a declarat că a vândut, la data de 29.07.2009, către firma S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L., un utilaj – autospecială gunoieră –, în valoare de 51.600 lei;
        începând cu data de 08.10.2009, data la care domnul ILYES Toth Botond Lehel a devenit asociat în cadrul S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L., aceasta a încheiat atât cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș, cât și cu alte unități administrativ teritoriale – primării (Glodeni, Ceaușu de Câmpie, Voivodeni, Panet, Batoș) – de pe raza Judeţului Mureş, contracte de prestări servicii de salubritate;
        conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 30/06.08.1997, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean.
 
Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 03.03.2011, domnul ILYES TOTH ALEXANDRU fiind înștiințat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 19516/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 07.03.2011), despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate și invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens. Domnul ILYES TOTH ALEXANDRU, prin intermediul apărătorului ales, a transmis, la data de 06.04.2011, Agenției Naționale de Integritate, un punct de vedere cu privire la elementele identificate, prin care precizează faptul că nu se află în stare de incompatibilitate.
 
Având în vedere că, şi după exprimarea punctului de vedere de către domnul ILYES TOTH ALEXANDRU, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării de către domnul Consilier Judeţean ILYES TOTH ALEXANDRU, începând cu data de 08.10.2009 şi până în prezent, a legislației privind regimul juridic al incompatibilităţilor, conform prevederilor art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, constând în faptul că S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L., societate în cadrul căreia domnul ILYES Toth Botond Lehel, fiul domnului Consilier Judeţean ILYES TOTH ALEXANDRU, deţine calitatea de asociat, a încheiat contracte de prestări servicii atât cu o unitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Mureş (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), cât și cu alte unități administrativ teritoriale – primării (Glodeni, Ceaușu de Câmpie, Voivodeni, Panet, Batoș) – de pe raza Judeţului Mureş, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare.
 
Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților constituie temei pentru eliberarea din funcție, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.
 
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI: COMUNICAT privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul domnului ILYES Toth Alexandru, Consilier Judeţean UDMR în cadrul Consiliului Județean Mureș"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-comunicat-privind-constatarea-starii-de-incompatibilitate-in-cazul-domnului-ilyes-toth-alexandru-consilier-judetean-udmr-in-cadrul-consiliului-judetean-mures-2/