ANI: Sandor Balogh (UDMR), fost director general adjunct la Romsilva, incompatibil

November 4, 2013 •Agentia Nationala de Integritate •Views: 1616

Balogh Sandor (FOTO: szatmar.ro)

Balogh Sandor (FOTO: szatmar.ro)

4 noiembrie 2013

C O M U N I C A T

Incompatibilitate – SANDOR BALOGH – fost Director general adjunct la Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că SANDOR BALOGH s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada deținerii funcției de Director general adjunct la Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA (10 martie 2010 – 25 mai 2012), tatăl său deținea, la rândul său, calitatea de salariat al unei societăți comerciale, precum și calitatea de reprezentant al unei întreprinderi familiale ce desfășoară o activitate concurențială cu R.N.P. – ROMSILVA. 

Totodată, SANDOR BALOGH s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 25 octombrie 2010 – 31 martie 2011, întrucât a deținut, simultan cu funcția de Director general adjunct la Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, și funcția de Șef coloană auto la S.C. TRICART S.R.L., societate comercială care desfășoară activitate concurențială Regiei Naționale a Pădurilor.

Astfel, SANDOR BALOGH a încălcat dispozițiile art. 40, alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2000, potrivit cărora „Calitatea de personal silvic angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de […] salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună”, cât și dispozițiile art. 35, alin. (1) din Contractul colectiv de muncă, potrivit cărora Este incompatibilă calitatea de salariat al regiei sau al  unităților din structura acesteia, care administrează fond forestier și fond agricol proprietatea publică a statului, cu cea de […] salariat al unei societăți comerciale ce desfășoară o activitate concurențială. Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai salariatului se află în una din situațiile de proprietar sau de membru asociat al unei societăți comerciale care desfășoară activitate concurențială unităților regiei. Prin familie se înțelege: soțul, soția, copii și părinții soților”. 

SANDOR BALOGH a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Tags: , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI: Sandor Balogh (UDMR), fost director general adjunct la Romsilva, incompatibil"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-sandor-balogh-udmr-fost-director-romsilva-incompatibil/