COMUNICAT ANI. Primarul UDMR din Ozun prins că a dat un contract din bani publici firmei soției. Viceprimarul UDMR găsit și el incompatibil.

February 14, 2013 •UDMR •Views: 1832

Ábrahám Csaba, viceprimarul UDMR al comunei Ozun, jud. Covasna (FOTO: 3szek.ro)

Ábrahám Csaba, viceprimarul UDMR al comunei Ozun, jud. Covasna (FOTO: 3szek.ro)

14.02.2013

C O M U N I C A T

privind constatarea încălcării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese în materie administrativă,

în cazul a zece primari și viceprimari

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, precum și al conflictului de interese în materie administrativă, în cazul a zece primari și viceprimari.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, acestea fiind informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

a) Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către persoanele de mai jos, întrucât acestea au deținut sau dețin, simultan, atât funcția de primar / viceprimar, cât și calitatea de administrator al unei societăți comerciale sau cea de comerciant persoană fizică autorizată:

1. MARIA FLORIN, Primar Comuna Uda (Județul Argeș);

2. POȘIRCĂ LIVIU-EUGEN, Primar Comuna Vulturești (Județul Argeş);

3. DINA VASILE, Primar Comuna Valea Danului (Județul Argeș);

4. NĂSTASE FLORIAN LIVIU, Primar  Comuna Căteasca (Județul Argeş);

5. SOARE LAURENŢIU CRISTIAN, Viceprimar Comuna Godeni (Județul Argeş);

6. BĂJAN NICOLAE, Viceprimar Comuna Morărești (Județul Argeş);

7. TOADER MARIAN, Viceprimar Comuna Lerești (Județul Argeş);

8. ABRAHAM CSABA, Viceprimar Comuna Ozun (Județul Covasna);

9. VOCHIN Marian, Viceprimar Comuna Mozăceni (Județul Argeș);

Ráduly István, primarul UDMR din Ozun

Ráduly István, primarul UDMR din Ozun

b) Încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către RADULY ISTVAN, Primar Comuna Ozun (Județul Covasna), întrucât, deși avea un interes personal care putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în calitate de primar, a participat la ședința Consiliului Local Ozun din data de 18.10.2010, în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului privind cazarea la Pensiunea Mokus din Bicfalău (pensiune deținută de către soția acestuia, RADULY LENKE), a delegațiilor aflate în vizită în Comuna Ozun, beneficiul patrimonial obținut fiind în cuantum de 10.590,80 lei (aprox. 2500 Euro).

                MARIA FLORIN, Primarul Comunei Uda (Județul Argeș), se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 17.07.2012, întrucât exercită, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Uda, Județul Argeș, administrator în cadrul  S.C. IMAR SILCOM COMEXIM S.R.L, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul MARIA FLORIN AGRICULTURĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. 

                VOCHIN Marian, Viceprimar al Comunei Mozăceni (Județul Argeș)s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22.06.2012 – 23.01.2013, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Mozăceni, Județul Argeș, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. Orhideea Sălbatică S.R.L. 

      DINA VASILE, Primar al Comunei Valea Danului (Județul Argeș), se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 22.06.2012, întrucât exercită, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Valea Danului, Județul Argeș, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. NATURALIA ARGESIS. 

      NĂSTASE FLORIAN LIVIU, Primar al Comunei Căteasca (Judeţul Argeş)s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19.06.2012-10.01.2013, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Căteasca, Județul Argeș, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul NĂSTASE G. FLORIAN-LIVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. 

      SOARE LAURENŢIU CRISTIAN, Viceprimar al Comunei Godeni (Judeţul Argeş)s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19.06.2012-31.10.2012, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Godeni, Județul Argeș, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. MUSCEL TRAVEL COMPANY S.R.L. Godeni. 

      BĂJAN NICOLAE, Viceprimar al Comunei Morărești (Județul Argeș)se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27.06.2012, întrucât exercită, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Morărești, Județul Argeș, administrator  în cadrul S.C. NI-TI COM S.R.L., cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „BĂJAN GHE. NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”. 

      POȘIRCĂ LIVIU-EUGEN, Primar al Comunei Vulturești (Județul Argeș)s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27.07.2010 – 15.10.2010, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Vulturești, Județul Argeș, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. PIRILAC FRESH TRANS S.R.L. De asemenea, POȘIRCĂ LIVIU-EUGEN se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01.07.2011, întrucât deține, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Vulturești, Județul Argeș, cât și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul „POȘIRCĂ LIVIU-EUGEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”. 

      TOADER MARIAN, Viceprimar al Comunei Lerești (Județul Argeș)s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02.07.2012 – 06.02.2013, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Lerești, Județul Argeș, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. GAMA NIPEDA CONSTRUCT S.R.L.

ABRAHAM CSABA, Viceprimar al Comunei Ozun (Județul Covasna)s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19.06.2008 – 21.03.2012, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Ozun, Județul Covasna, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. NOR-NON S.R.L., societate comercială care a furnizat produse și a prestat servicii Primăriei Comunei Ozun.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 87, alin. 1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “funcţia de primar şi viceprimar, (…) este incompatibilă cu (…) funcţia de administrator (…) la societăţile comerciale (…) calitatea de comerciant persoană fizică”.

RADULY ISTVAN, Primar al Comunei Ozun (Județul Covasna), nu a respectat prevederile legale ale conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, deși avea un interes personal, care putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în calitate de Primar al Comunei Ozun, a participat la ședința Consiliului Local Ozun din data de 18.10.2010, în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului privind cazarea la  Pensiunea Mokus din  Bicfalău a delegațiilor aflate în vizită în Comuna Ozun.

Valoarea serviciilor achitate de către Primăria Comunei Ozun către ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ RADULY LENKE a fost în cuantum  de 10.590,80 lei.

Astfel, au fost identificate  elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului  de interese, conform prevederilor art. 70, 71, 76, alin. (1) şi (2) și art. 77 din Legea nr. 161/2003, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative. Primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său (…)”, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a), c), art. 77, alin. 1, 2, 3 din Legea 393/2004 și art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001. 

Conform dispozițiilor art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”. 

Potrivit Legii nr. 176/2010, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea une decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese sau al incompatibilității constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATETags: , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend

Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "COMUNICAT ANI. Primarul UDMR din Ozun prins că a dat un contract din bani publici firmei soției. Viceprimarul UDMR găsit și el incompatibil."! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/comunicat-ani-primarul-udmr-din-ozun-prins-ca-a-dat-un-contract-din-bani-publici-firmei-sotiei-viceprimarul-udmr-gasit-si-el-incompatibil/