DOSAR ANI. UDMR-istul Szalkay Iosif Carol și-a dat singur 100.000 de lei din banii CJ Mureș

October 31, 2012 • Uniunea Democrată Maghiară din România • Views: 1221

Szalkay Iosif

31.10.2012 

COMUNICAT 

privind constatarea încălcării regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către  SZALKAY IOSIF CAROL, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativăde către SZALKAY IOSIF CAROL, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

            (potrivit prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluateSZALKAY IOSIF CAROL fiind informat, la data de 08.12.2010 (confirmare de primire din data de16.12.2010), respectiv, 29.06.2012 (confirmare de primire din data de 04.07.2012)despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, s-au constatat următoarele:

Încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către Szalkay Iosif Carol, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, ca urmare a participării la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 21/ 24 martie 2011, pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Baschet Club Mureş (asociaţie în cadrul căreia deţinea funcţia de preşedinte), în vederea organizării Finalei Cupei României 2011 la baschet. Consiliul Judeţean Mureş a participat, în calitate de co-organizator, la manifestările ocazionate de Finala Cupei României la Baschet 2011, cu suma de 100.000 lei.

La data de 20 iunie 2008, a fost validat mandatul lui SZALKAY IOSIF CAROL, de Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Mureş, pentru perioada 2008-2012. În perioada mandatului de Consilier judeţean, 2008 – 2012, SZALKAY IOSIF CAROL a deţinut funcţia de Preşedinte al Asociaţiei Baschet Club Mureş. 

SZALKAY IOSIF CAROL, deși avea un interes personal, de ordin patrimonial, care putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în calitate de Consilier Județean, nu a anunțat acest fapt, la începutul ședinței Consiliului Județean Mureş din data de 24 martie 2011, participând la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Baschet Club Mureş.

Potrivit art. 98 din Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 46 se aplică și consilierilor județeni.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese, deoarece, conform dispozițiilor art. 46, alin. 1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberare și adoptarea hotărârilor consilierul local care, personal, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, iar hotărârile adoptate de consilul local cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

Având în vedere cele de mai sus, a fost dispusă iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare. 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
Tags: , ,

One Response to DOSAR ANI. UDMR-istul Szalkay Iosif Carol și-a dat singur 100.000 de lei din banii CJ Mureș

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata noutățile! Conectează-te!

Send this to a friend