EPURAREA ETNICA A ROMANILOR DIN COVASNA: acapararea spatiului public prin orice element ostil romanilor!

January 27, 2010 •Antal Arpad, Covasna, discriminarea romanilor, iredentism, separatism etnic, sovinism maghiar, UDMR •Views: 1687

Scrisoare deschisa a Centrului European de Studii Covasna-Harghita

Domnului Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu-Gheorghe

La fi nalul lucrărilor de reamenajare peisagistică şi modernizare a parcului din centrul municipiului Sfântu-Gheorghe, Primăria oraşului a afi şat, în locul fostei gazete a Poliţiei, un panou cu un text scris în limbile maghiară, română şi engleză, care cuprinde un scurt istoric al parcului, cu următorul conţinut: „Parcul central a fost numit după Elisabeta, Regina Ungariei şi împărăteasa Austriei (1837-1898). Centrul oraşului a căpătat înfăţişarea actuală la începutul secolului al XIX-lea, când piaţa de mărfuri şi animale situat în vecinătatea Bisericii Fortifi cate, în centrul vechi al oraşului a fost mutat aici, pe teritoriul parcului central de astăzi. Lucrările de amenajare a parcului încep în anii 1880, dar partea de nord a pieţei centrale îşi păstrează destinaţia de a găzdui târguri până în 1933, când aceasta este transformată într-un parc. Obeliscul de granit a fost inaugurat în 1873 cu ocazia aniversării a 25 de ani de la revoluţia din 1848, iar statuia de bronz a contelui Miko Imre (1805-1876) a fost dezvelit în anul 1998. În centrul parcului era arborat drapelul Ungariei, care a fost dărâmat în 1949 de către reprezentanţii puterii la acea vreme. În partea de sud a parcului se afl ă arborii plantaţi în memoria reginei Elisabeta. Cei doi stâlpi funerari de lemn (kopjafa) comemorează victimele comunismului.”.
Din punctul nostru de vedere, textul menţionat cuprinde inexactităţi şi aprecieri subiective, prin punerea în evidenţă doar a evenimentelor relevante din perspectiva istoriografi ei maghiare şi eludarea completă a evenimentelor, instituţiilor şi personalităţilor româneşti, care au contribuit decisiv la amenajarea, în forma actuală, a parcului. Prin menţionarea amplasării, în perioada 1940-1945, în centrul parcului a „Drapelului Ungariei”, textul are un vădit mesaj nostalgic şi antiromânesc, fi ind cunoscute consecinţele dramatice ale perioadei ocupaţiei horthyste asupra populaţiei româneşti din Transilvania de nordest şi, în mod deosebit, din oraşul Sfântu-Gheorghe şi fostul judeţ Treiscaune.
Adresând felicitări Primăriei şi Consiliului Local Sfântu-Gheorghe pentru finalizarea lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul municipiului, solicităm modifi carea textului referitor la istoricul acestuia. În spiritul adevărului şi al unei bune convieţuiri interetnice, solicităm cuprinderea sau, după caz, eliminarea, ori reformularea unor informaţii şi pasaje din textul actual, după cum urmează:
– consemnarea contribuţiei primarilor oraşului, din perioada interbelică – dr. Izidor Rauca Răuceanu, dr. Gyarfas Albert şi dr. Vasile Stanciu – şi a prefecţilor judeţului Treiscaune, din aceeaşi perioadă – dr. Vicenţiu Rauca Răuceanu şi dr. Valeriu Bidu – la amenajarea parcului, în forma actuală, şi la depăşirea momentului contestării de către reprezentanţii principalilor producători agricoli şi ai comercianţilor din oraş, a hotărârii Primăriei, din anul 1934, referitoare la extinderea parcului, în detrimentul pieţei de alimente şi animale;
– menţionarea construirii pavilionului destinat concertelor susţinute, în toată perioada interbelică, de către fanfara militară a Garnizoanei Militare Sfântu-Gheorghe;
– cuprinderea în textul referitor la istoria parcului şi a faptului că, pe lângă arborii plantaţi în memoria reginei Elisabeta, în perioada interbelică, aici a fost plantat şi un „pom al unirii”, în amintirea Unirii de la 1 Decembrie 1918;
– excluderea referirii la amplasarea Drapelului Ungariei – informaţie care este asociată, în mentalul colectiv românesc, cu expulzarea în masă a românilor din oraş (numărul acestora a scăzut de la peste 2.200, la doar 100 persoane) şi cu drame umane a căror urmări se resimt şi astăzi;
– redenumirea parcului central al municipiului Sfântu-Gheorghe. Între „Regina Elisabeta – Regina Ungariei şi împărăteasa Austriei” – denumire care nu a fost purtată niciodată de parcul respectiv şi „Regina Maria – Regina României Mari” – denumirea pieţii centrale a oraşului Sfântu-Gheorghe , din perioada interbelică, se cuvine a fi reluată şi aprobată propunerea domnului av. Ioan Solomon, fost consilier municipal, în prezent consilier judeţean, preşedinte al Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, de atribuire a denumirii Concordia parcului din centrul municipiului Sfântu- Gheorghe.
În acest fel, parcul din oraşul reşedinţă al judeţului Covasna va redeveni ceea ce a fost, ce este şi ce trebuie să fi e, atât în realitate, cât şi la nivel simbolic: un spaţiu de odihnă şi agrement al tuturor cetăţenilor oraşului şi al oaspeţilor săi, şi nu numai a unei părţi a acestuia. Pentru fundamentarea propunerilor formulate, redăm anexat studiul documentar, intitulat Momente din istoricul amenajării parcului central al municipiului Sfântu-Gheorghe.
Director, dr. Ioan Lăcătuşu
Sfântu-Gheorghe, 18 ianuarie 2009
Sursa: Condeiul ardelean

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

4 Responses to EPURAREA ETNICA A ROMANILOR DIN COVASNA: acapararea spatiului public prin orice element ostil romanilor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "EPURAREA ETNICA A ROMANILOR DIN COVASNA: acapararea spatiului public prin orice element ostil romanilor!"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/epurarea-etnica-a-romanilor-din-covasna-acapararea-spatiului-public-prin-orice-element-ostil-romanilor/