Literatura română DISCRIMINATĂ sub conducerea UDMR la Ministerul Culturii. AFCN acuzată de Academia Română că nu sponorizează revistele româneşti, ci doar pe cele ungureşti

July 13, 2014 • UDMR • Views: 1011

Victor Ponta și Kelemen Hunor (FOTO: magyarhirlap.hu)

Victor Ponta și Kelemen Hunor (FOTO: magyarhirlap.hu)

Publicăm o scrisoare deschisă adresată Ministrului Culturii și Patrimoniului Național, domnul Kelemen Hunor. Câțiva importanți scriitori și editori români cer demiterea Consiliului Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) pentru „gravele erori de evaluare făcute la sesiunea de proiecte editoriale AFCN în desfăşurare”. Semnatarii scrisorii consideră că decizia comisiei de experţi AFCN de a nu acorda nici un sprijin financiar unor proiecte de anvergură europeană şi naţională, cum sunt revistele Academiei Române, revistele ContemporanulConvorbiri literare sau titlurileLiteratura română – acasă, supliment al revistei Contemporanul, semnat de criticul și istoricul literar Theodor Codreanu, Emil Iordache, Nobelul literar slav, Dmitri Merejkovski, Scrieri, Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine și de rău· Genealogia moraleiNiculae Gheran, Scrisori către Liviu Rebreanu ș.a. „este nedreaptă și chiar rușinoasă pentru un organism menit să sprijine valorile culturale în România”. Ministrului Culturii i se cer următoarele: „Demiterea Consiliului AFCN; elaborarea unor noi norme privind organizarea şi funcţionarea AFCN prin care să fie promovate noi criterii pentru alegerea experţilor şi noi grile de evaluare şi de raport de evaluare; alegerea unui nou Consiliu AFCN care să obţină consensul public şi de imagine al asociaţiilor de editori, al asociaţiilor profesionale şi de creaţie, precum şi al Academiei Române”.

Solicitând „revizuirea bugetului acordat pentru editarea literaturii naționale (roman, eseu, poezie, critică și istorie literară, dicționare, ediții critice ș.a.) și a traducerilor din literatura universală – domenii discriminate, la ora actuală, de Consiliul AFCN, în detrimentul literaturii române și literaturii universale”, semnatarii Scrisorii deschise constată faptul că titlurile sprijinite de AFCN pe parcursul ultimilor ani arată în mod explicit că „literatura română clasică și contemporană este discriminată la ea acasă”.

Scrisoarea deschisă a fost remisă spre știință președintelui Academiei Române, domnul acad. Ionel Valentin Vlad, domnului Călin Popescu Tăriceanu, Preşedintele Senatului României, domnului Victor Ponta – Prim-ministru al României, domnului Valeriu Zgonea – Preşedintele Camerei Deputaţilor, domnului Georgică Severin, Preşedintele Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, domnului Gigel Ştirbu, Preşedintele Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă a Camerei Deputaţilor, domnului director AFCN, Leonard Artur Horvath.

Scrisoare deschisă adresată domnului

Kelemen Hunor, Ministrul Culturii și Patrimoniului Național

Domnule Ministru Kelemen Hunor,

Ne adresăm domniei voastre cu solicitarea de a demite Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional pentru gravele erori de evaluare făcute la sesiunea de proiecte editoriale AFCN în desfăşurare. Conform atribuţiilor sale legale, Consiliul AFCN este responsabil pentru alegerea experţilor, pentru grilele de evaluare şi priorităţile de finanţare. Alegerea experţilor a fost făcută neprofesionist, astfel încât s-a ajuns la o distorsionare a valorizării proiectelor. În stabilirea priorităților AFCN pentru proiecte editoriale pe anul 2014, Consiliul AFCN a călcat Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise. În ultimii doi ani, Consiliul AFCN modifică abuziv prioritățile, sfidând respectiva lege, care stipulează la Art. 5, p. 2, faptul că la capitolul priorități figurează „realizarea de enciclopedii, tratate, dicţionare, atlase, ediţii critice ale scriitorilor clasici români şi străini, ediţii definitive de autor, debut literar şi literatură pentru copii”. De asemeni, în sesiunea de finanțare a proiectelor editoriale pe anul 2014, este călcat Art. 1 al respectivei legi, care stipulează la paragraful (2) următoarele: „În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înţelege domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport”. În textul legii se vede limpede faptul că trebuie să li se acorde prioritate titlurilor literar-artistice. Concret, fiind vorba de o instituție națională (Administrația Fondului Cultural Național), prioritatea îi revine, conform legii, culturii scrise naționale, prin care se conservă identitatea națiunii române.

Nicăieri în Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise nu este stipulată următoarea condiție impusă de Consiliul AFCN în anul 2014, și anume: „Nu sunt admise pentru finanțare titluri editate sau reeditate în ultimii 30 de ani”. Prin aplicarea acestei condiții discriminatorii și antinaționale, s-au atins câteva performanțe demne de o carte a recordurilor malignă: 1. Din concurs au fost omise din start ediţiile critice, care figurează ca priorități ale AFCN pentru proiectele editoriale pe anul 2014. Această prioritate a culturii scrise naționale este stipulată prin lege. 2. Dat fiind faptul că exclusiv editurile naționale de prestigiu recunoscut se ocupă de întocmirea edițiilor critice, prin aplicarea interdicției de a propune titluri editate și reeditate în ultimii 30 de ani, din competiție au fost scoase din start marile edituri și publicații naționale: Editurile Academiei, Ideea Europeană, Timpul, Contemporanul, Convorbiri literare ș.a. Aceeași interdicție a anulat din capul locului titlurile de referință. Se știe că un titlu de referință are nevoie de câteva decenii ca să fie validat ca atare, căci trece prin trei instanțe obligatorii: critica de specialitate, publicul și – instanța cea mai dură – timpul. Stranietatea situației este că i-am atras atenția președintelui Consiliului AFCN asupra acestor aspecte abuzive. D-sa ne-a promis că le va omite, fără să se țină de cuvânt însă.

Integral pe cotidianul.ro

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata noutățile! Conectează-te!

Send this to a friend