Revista presei maghiare din Romania 01.11 – 15.11.2012

December 5, 2012 •Centrul European de Studii Covasna-Harghita •Views: 1184

 Centrul European de Studii Covasna – Harghita 

Revista Presei Maghiare

Nr. 21 / 01-15.11.2012

Istoria secuimii / Manualul va fi retras?

Ministerul educaţiei analizează cazul manualului intitulat Istoria secuimii – a anunţat ieri Stelian Fedorca. Potrivit secretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, au apărut suspiciuni cu privire la legalitatea introducerii manualului.

Dacă în titlu figurează expresia istoria secuimii şi este vorba de un manual, există o mică problemă, iar acesta trebuie retras, deoarece în sistemul de învăţământ public pot fi folosite doar manualele avizate de ministerul educaţiei – a declarat secretarul de stat. Acesta a adăugat: potrivit primelor informaţii obţinute de minister, nu au fost respectate prevederile referitoare la introducerea manualelor, iar corpul de control al ministerului a fost trimis la inspectoratul şcolar din judeţul Harghita, pentru a constata dacă au fost sau nu respectate prevederile.

I-ar conferi limbii maghiare statutul de limbă regională

UDMR propune o modificare a constituţiei din România, în urma căreia, în Transilvania, limba maghiară să fi recunoscută drept limbă regională – a declarat ieri Kelemen Hunor.

În 2013, România trebuie să marcheze noi regiuni de dezvoltare, în interesul accesării eficiente a fondurilor acordate din bugetul pe perioada 2014-2020 al Uniunii Europene – a precizat preşedintele uniunii. Potrivit acestuia, UDMR va propune 13-16 regiuni de dezvoltare în locul actualelor 7, ele urmând a fi delimitate în baza caracteristicilor istorice, economice, culturale interne – a explicat Kelemen Hunor.

Printre sarcinile importante din următorul ciclu legislativ, politicianul a amintit şi de soluţionarea situaţiei imobilelor naţionalizate înainte de 1989. Acesta a arătat că UDMR va insista asupra continuării restituirii în natură a imobilelor existente şi respinge propunerile de soluţionare prin care despăgubirile ar urma să fie limitate la 15-20% din valoarea imobilelor confiscate.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6734 din 01.11.2012

Manualul Istoria secuimii / A fost obiectată denumirea

Potrivit autorilor, volumul despre istoria secuimii, prezentat ca manual în luna septembrie şi al cărui drept de utilizare este verificat de corpul de control al ministerului educaţiei, nu este declarat drept manual.

După cum a declarat Ferenc S. Alpar – profesor de istorie din Miercurea Ciuc şi coordonatorul comisiei care a editat cartea -, publicaţia care prezintă istoria secuimii nu are – conform normelor în vigoare – rolul de manual, ci este un material didactic auxiliar, un ghid ce poate fi utilizat în cazul disciplinelor opţionale sau în cadrul activităţilor derulate de cercurile de specialitate.

Pedagogul – care la vremea elaborării volumului a îndeplinit funcţia de inspector şcolar general al judeţului Harghita – a menţionat: membrii comisiei dela Bucureşti, trimişi în judeţul Harghita, au obiectat în primul rând nu caracterul incert al autorizaţiilor, ci denumirea cărţii, propunând folosirea titlului de Istorie locală în locul celui de Istoria secuimii.

Opinia exprimată de Ferencz Alpar a fost împărtăşită şi de Bartolf Hedwig, actualul inspector şcolar general din judeţul Harghita. El a precizat: acest ghid este ca un dicţionar utilizat de profesorul de limbă. Inspectorul a confirmat: corpul de control al ministerului a verificat în trei şcoli modul de utilizare a volumului, însă nu a primit încă raportul cu rezultatele controalelor efectuate. Totodată, a recunoscut că nu au respectat toate procedurile prevăzute în procesul de aprobare a disciplinelor opţionale.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6735 din 02.11.2012

Despre rădăcinile istorice ale rusofobiei româneşti / Sfânta Rusie?

Oare de ce şi de când îi urăşte românul pe ruşi? Bazându-se pe scrierile decanului de vârstă al istoricilor ţării, Neagu Djuvara, ziaristul Matei Udrea dela Adevărulanalizează tematica rusofobiei româneşti.

Ziaristul îşi începe articolul cu o informaţie de bază, şi anume că 1878 este anul în care cauza Rusiei în România a fost pierdută pentru totdeauna. Tensiunile au apărut prima oară în momentul în care românii şi-au dat seama că apărătorii ortodoxiei voiau, de fapt, să transforme ţara într-o gubernie – scrie Udrea, care citează în cele ce urmează din cartea lui Djuvara, intitulată Intre Orient şi Occident.

Punctul de pornire al sentimentului de ostilitate a fost, probabil, în perioada cuprinsă între 1806-1812, când pământul principatelor s-a transformat în câmp de bătălie. In timp ce în saloanele din Bucureşti şi Iaşi, doamnele învăţau valsul, iar bărbaţii vistul şi faraonul (n.t. – joc de cărţi), în provincie au început să se instaureze mizeria, jaful şi hoţiile – scrie Djuvara. Ironia este că iniţial, românii i-au întâmpinat cu entuziasm pe eliberatorii ruşi.

În timpul războiului din 1768-1774, boierii moldoveni, în marea lor majoritate, îmbrăţişaseră cu înflăcărare mişcarea Sfintei Rusii, care, punându-se în fruntea unei cruciade, urmărea să scape popoarele creştine de sclavia în care erau ţinute de secole. Terenul a fost pregătit de o mulţime de călugări ruşi, sosiţi în principate, în Transilvania şi în toată Peninsula Balcanică, dovedindu-se a fi cei mai eficienţi propagandişti ai mişcărilor populare şi de simpatie faţă de Rusia pravoslavnică – scrie Neagu Djuvara.

Românii şi-au dat însă destul de repede seama că se înşelaseră, că eliberatorii ruşi nu erau apărătorii creştinătăţii, ci doar soldaţii unui alt imperiu -mai vorace chiar decât turcii.

După retragerea ruşilor în 1812, în principatele române a rămas un haos, armata le-a jefuit complet. Schimbarea s-a produs însă în anul 1830, când românii s-au săturat de tot de fraţii creştini.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 212 din 05.11.2012, autor Willmann Walter

Istoria secuimii / Consolidarea conştiinţei naţionale

Prezentarea ieri, în Sala Gabor Aron -plină până la refuz – a Bibliotecii Judeţene Bod Peter, a cărţii Istoria Secuimii, a început cu intonarea marşului paşoptist şi s-a încheiat cu intonarea imnului secuiesc. Cartea are ca subtitlu Ghid şi manual pentru clasele VI-VII din şcolile generale (precum şi pentru toţi cei interesaţi). In timpul şi după încheierea prezentării s-au vândut aproximativ 200 de exemplare.

Etnograful Nagy Balazs a declarat că prezentarea de carte a fost una extraordinară, deoarece pe vremea copilăriei sale sau chiar a copilăriei părinţilor săi, nu a existat posibilitatea studierii, predării istoriei secuimii. Preşedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a subliniat în discursul său de salut că Pământul Secuiesc suntem noi, el estre creaţia noastră comună, iar viitorul nostru poartă numele de Pământ Secuiesc puternic şi de succes. A afirmat căla Bucureştivor deja să toace cartea care prezintă istoria secuimii, deşi nici nu ştiu ce conţine aceasta. Acest lucru arată că se tem de Pământul Secuiesc, iar dacă aşa stau lucrurile, înseamnă că avansăm pe drumul cel bun – a mai spus preşedintele.

Borboly Csaba, preşedintele CJ Harghita, a afirmat că ideea manualului secuiesc s-a născut în Trei Scaune. Le-a urat celor prezenţi să se întâlnească şi la prezentarea din scaunul Mureş.

Profesorul de istorie Ferencz S. Alpar a considerat important să sublinieze motto-ul cărţii: despre trecutul nostru comunitar, pentru viitorul nostru comunitar. Cartea este ilustrată de Gyongyossy Janos. Deşi din punctul de vedere al normelor privind învăţământul, cartea nu poate fi calificată drept manual, conţine materiale cu caracter de informare, care o vor facă să rămână mereu un manual. Nu prezintă istoria locală, ci istoria comunitară, nu vorbeşte împotriva cuiva, ci pentru cineva, pentru copiii secui.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6738 din 06.11.2012, autor Szekeres Attila

 O delegaţie a CNS a purtat discuţii în Tara Galilor

O delegaţie a CNS, formată din trei membri, a sosit lunila Cardiff. IzsakBalazs – preşedinte, Arus Zsolt – preşedintele Consiliului Secuiesc scaunul Gheorgheni, şi Dabis Attila – delegatul cu probleme externe al CNS, au discutat la sediul parlamentului din Tara Galilor cu Leanne Wood -preşedintele Plaid Cymru (partidul pentru independenţă din Tara Galilor), iar mai apoi cu Robert Lloyd-Williams – membru responsabil cu relaţii externe în cadrul Adunării Naţionale a Tării Galilor.

Membrii delegaţiei au ascultat un scurt rezumat despre devoluţiunea din Tara Galilor, după care au prezentat situaţia Pământului Secuiesc şi aspiraţiile autonomiste de pe Pământul Secuiesc. Membrii delegaţiei au afirmat că situaţia secuilor este foarte asemănătoare cu cea a poporului galez, ca atare, logic ar fi să păşească pe scena internaţională ca aliaţi. Un prim pas ar putea fi reprezentat de o colaborare în problema iniţiativei cetăţeneşti europene, propuse de CNS. I-au înmânat preşedintelui Plaid Cymru documente pe această temă, iar preşedintele le-a promis că le vor studia şi vor lua în calcul propunerea.

Marţi, dialogul despre edificarea relaţiilor secuio-galeze a continuatla Londra, în clădirea Parlamentului, cu deputatul din partea Tării Galilor, Williams Hywel, membru al Plaid Cymru. Cu această ocazie, au fost stipulate obiectivele comune din perioada care urmează. Delegaţia a fost apoi primită în cabinetul lui David Davies, preşedintele Comisiei Parlamentare a Tării Galilor şi membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care i-a asigurat pe membrii delegaţiei de simpatia sa faţă de cauza secuilor.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 215 din 08.11.2012

 Codrin Munteanu să-şi ceară scuze! / Protest pentru apărarea drepturilor noastre

Ieri după-amiază, în urma apelului conducerii judeţului şi a oraşului, mii de oameni s-au adunatla Sfântu Gheorghe, în faţa instituţiei prefectului, pentru a-şi exprima protestul faţă de atacurile permanente ale prefectului la adresa simbolurilor noastre.

Alături de localnici au fost prezenţi locuitori din satele înconjurătoare dar şi din judeţul Harghita, pentru a-şi exprima solidaritatea cu mişcarea de protest a celor din Trei Scaune. Husarii din Ozun, în frunte cu primarul lor, au adus cu ei şi desfăşurat în piaţă un drapel secuiesc uriaş, pentru a sublinia şi în felul acesta în faţa autorităţilor române conştiinţa identitară a locuitorilor indigeni ai Pământul Secuiesc pe care aceste autorităţi îl numesc inexistent.

Tamas Sandor le-a mulţumit secuilor din Trei Scaune, din scaunele Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, respectiv organizaţiilor şi partidelor politice maghiare din Transilvania pentru faptul că au sprijinit protestul iniţiat de UDMR, fapt care demonstrează că există cauză naţională şi cauză naţională secuiască.

Protestul s-a încheiat fără tulburarea ordinii, cu intonarea imnurilor secuiesc şi ungar.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 216 din 09.11.2012, autor Bedo Zoltan

 Poporul secuiesc şi Naţiunea secuiască există!

Organizaţia scăunală din Bazinul Baraolt a UDMR a participat cu peste 100 de protestatari la acţiunea organizatăla Sfântu Gheorghe.Esenţa protestului desfăşurat în 8 noiembrie este că trebuie adoptată poziţie împotriva persecutării simbolurilor noastre naţionale. Vancza Tibor, preşedintele scăunal, ne-a declarat: După învestirea în funcţie, Codrin Munteanu, actualul prefect al judeţului, nu a făcut altceva decât să acţioneze împotriva instituţiilor şi a simbolurilor noastre secuieşti. Nu a avut aproape nicio iniţiativă de natură economică, prin manifestările sale nu a făcut decât să îi provoace pe secui. Lucrurile nu mai pot continua aşa! Caută mereu motive, se leagă de indicatoarele noastre cu denumiri de localităţilor şi vrea să restricţioneze utilizarea limbii maghiare, cazul dela Baraoltfiind un exemplu grăitor în acest sens.

Trebuie adoptate măsuri împotriva acestor manifestări, deoarece acest pământ este locuit de poporul secuiesc şi de naţiunea secuiască, nimeni nu ne poate defăima simbolurile. Prefectul nu ţine cont de toate acestea, a avut îndrăzneala chiar să facă o comparaţie între drapelul secuiesc şi cel al unei echipe de fotbal. In aprecierea noastră, aşa ceva e inacceptabil!

Sursa: publicaţia săptămânală Erdovidek, nr. 45 din 09-15.11.2012, autor A.E.

2.000 de protestatari la Sfântu Gheorghe / Prefectul să-şi ceară scuze

Dacă ar fi fost evitate elementele de campanie, cu siguranţă că protestul de ieri, dela Sfântu Gheorghe, organizat pentru apărarea simbolurilor secuieşti, ar fi fost mai eficient, mai însemnat, şi ar fi reuşit să mobilizeze mase mai mari de oameni. Imaginea sutelor de drapele auriu-albastre, ridicate în aer, scandarea repetată şi în forţă a cuvântului Autonomie!, precum şi faptul că alături de organizator, UDMR, au fost prezenţi şi reprezentanţi ai consiliilor secuieşti, ai PCM şi ai PPMT, au transformat protestul într-o mişcare care sugera determinare.

Maşina sosită în jurul orelor 15:45 în piaţa Libertăţii a fost pur şi simplu luată cu asalt, iar cele 500 de drapele secuieşti promise şi asigurate de organizatori s-au dovedit a fi insuficiente, deşi mulţi oameni au venit cu propriile lor drapele. Reprezentanţii consiliilor secuieşti au sosit în grupuri organizate. La orele 16:00, în faţa prefecturii se adunaseră deja aproximativ 2.000 de oameni (comunicatul de ieri seară al prefecturii estimează numărul de participanţi la 800).

Ne-am adunat pentru a demonstra că Pământul Secuiesc există, că avem drapel, avem imn – astfel i-a salutat pe cei prezenţi actorul Marton Lorant, după care a luat cuvântul Tamas Sandor, preşedintele consiliului judeţean şi al filialei UDMR Trei Scaune. I-a salutat pe cei sosiţi din scaunele Gheorgheni, Ciuc, Odorhei şi din localităţile din Trei Scaune, şi a mulţumit pentru faptul că în această cauză, toate organizaţiile politice maghiare din Transilvania i s-au alăturat UDMR.

Cel care seamănă vânt, culege furtună – a spus el. Prefectul judeţului Covasna îi provoacă pe secui, săptămâna trecută a aruncat cu denunţuri ca unul care vrea intenţionat să culeagă furtună -a mai adăugat el, după care a enumerat şirul de măsuri antimaghiare ale prefectului: atacarea denumirii Casei de Cultură Konya Adam şi a Muzeului de Istorie a Breslelor Incze Sandor, războiul demarat împotriva inscripţiilor Kozseghaza (n.t. – Primărie). Totodată, Tamas Sandor a anunţat că ieri au amplasat pe frontispiciul clădirii consiliului judeţean inscripţia Megyehaza (n.t. – Consiliul Judeţean), iar acum aşteaptă să sosească citarea în instanţă. S-a mai referit, între altele, la atacurile prefectului la adresa inscripţiei bilingve de pe sala sporturilor din Bodoc, a mesajelor de bun venit (n.t. – în limba maghiară) amplasate la intrarea în localităţi, a drapelului judeţului şi a drapelului Covasnei, calificând drept intolerabilă atitudinea lui Codrin Munteanu. In timpul discursului său, participanţii l-au huiduit deseori pe prefect şi au scandat autonomie. Trebuie să devină mai smeriţi cei care conduc ţara care include şi Pământul Secuiesc, deoarece Pământul Secuiesc nu ne poate fi luat, îl purtăm în sufletele noastre – a subliniat el.

Discursul său nu a fost lipsit de elemente de campanie. I-a prezentat pe candidaţii UDMR pentru senat şi camera deputaţilor. Înălţarea drapelului semnalează că ne pregătim de luptă, scopul este acela de a schimba mentalitatea faţă de secui, de a fi elaborate în parlament a unor legi care să facă posibilă declararea limbii maghiare drept limbă oficială pe Pământul Secuiesc, scopul este acela ca prefecţii care îi jupoaie pe oameni să nu îi mai tiranizeze pe secui. Acestea vor fi însărcinările candidaţilor noştri – a spus el. Candidaţii filialei judeţene Covasna a UDMR pentru senat şi camera deputaţilor nu au luat cuvântul. Tamas a intrat în prefectură cu o petiţie pe care era scrisă o singură propoziţie: prefectul Codrin Munteanu să le ceară scuze secuilor. Dacă nu va face acest lucru, vor urma noi proteste – a mai spus. In cadrul protestului a evoluat şi corul bărbătesc al Casei de Cultură Konya Adam, care a intonat imnurile secuiesc şi ungar.

Autonomia Pământului Secuiesc şi simbolurile secuieşti au devenit un tot. Dacă acesta trebuie susţinut, membrii, candidaţii şi liderii PPMT sunt prezenţi. Din acest motiv am considerat important să fim prezenţi la manifestare – ne-a declarat ieri, răspunzând solicitării noastre, Toro T. Tibor, liderul filialei naţionale a PPMT. El a venit la protest alături de candidaţii formaţiunii şi de colegii săi de partid. După cum a spus, au observat cu bucurie că sunt mulţi participanţi, însă o astfel de mişcare nu este, în opinia lor, suficientă, adevărata soluţie este autonomia teritorială a Pământului Secuiesc într-o regiune transilvană autonomă, într-o Românie federală. Întrebându-l în legătură cu participarea lor la eventuale noi proteste, Toro ne-a spus că vor fi peste tot acolo unde va fi vorba despre autonomia Pământului Secuiesc, însă ştiu că trebuie făcut mult mai mult de atât. A subliniat că PPMT nu priveşte la celelalte partide maghiare ca la nişte duşmani sau contracandidaţi, că nici în formaţiunile româneşti nu văd un duşman, şi cu atât mai puţin în români. Consideră în schimb important să acţioneze împotriva ideii de stat naţional centralizat, omogen, iar acest lucru nu poate fi făcut decât împreună. Ne-a mai declarat că protestul îşi pierde din forţă din cauza faptului că a fost organizat în timpul campaniei electorale şi că, în opinia sa, măsurile prefectului sunt doar nişte pretexte, gesturi asemănătoare fiind sesizate şi în perioada în care prefectul a fost maghiar. Cu toate acestea, este mai bine să fie luată o poziţie comună decât să nu se reacţioneze la astfel de atitudini  a mai precizat el.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6741 din 09.11.2012, autor Farcadi Botond

 Instigare împotriva maghiarimii în cercuri guvernamentale

Români! Fiţi prezenţi în număr cât mai mare la vot! Dacă procentul vostru de participare va depăşi 60-65%, UDMR-ul – care a guvernat timp de 13,7 ani în ultimii 22- nu va ajunge în parlament şi nu îşi va mai putea şantaja viitorii aliaţi. Poate ne-am trezit în sfârşit şi le vom da o lecţie! Dacă eşti patriot, citeşte-l şi dă-l mai departe! – acest apel a sosit pe adresa de la locul de muncă al angajaţilor ministerului de finanţe şi ai ministerului agriculturii.

Autorul apelului este academicianul Dinu C. Giurescu, ajuns faimos pentru concepţiile sale naţionaliste şi a cărui proclamaţie apărută sub titlul Pentru România sănătoasă a fost citită şi în cadrul manifestării electorale a USL, desfăşurate în 10 noiembrie, în judeţul Prahova. Un consilier dela Finanţea început să răspândească proclamaţia prin e-mail. Scrisorile au fost transmise de pe adresa sa de la locul de muncă, ele fiindu-le remise sutelor de funcţionari guvernamentali. Potrivit deputatului Marton Arpad, bugetarii care promovează materiale de campanie încalcă norma juridică vizând statutul funcţionarilor publici, respectiv legea electorală, având în vedere că este interzis ca funcţionarii publici să desfăşoare campanie în timpul orelor de lucru. Proclamaţia ar putea corespunde şi noţiunii de instigare naţionalistă, iar în opinia lui Marton Arpad, CNCD trebuia să-l pedepsească demult pe Giurescu.

Potrivit lui Giurescu, prezenţa în parlament a UDMR periclitează integritatea teritorială a României şi identitatea naţională a românilor. Profesorul prezintă mai multe argumente pentru a-şi justifica afirmaţiile. Aminteşte de proiectul de lege lansat de UDMR pe tema reorganizării regionale, prin care Transilvania ar urma să fie ruptă în două pe linia graniţei trasate în urma deciziei dela Viena. Inopinia sa, la fel de periculos este pentru România şi proiectul legii minorităţilor, care sub masca autonomiei culturale, vizează autonomia teritorială. După părerea istoricului, slăbeşte identitatea naţională a românilor şi legea educaţiei, care le asigură tinerilor naţiunii majoritare de 92% mai puţine drepturi decât elevilor minoritari prezenţi în procent de 8%. Parcă am fi în 1940, anul în care s-au destrămat hotarele României. La aceste alegeri, miza o constituie inviolabilitatea sentimentului naţional român şi apărarea ţării – astfel se încheie proclamaţia Dinu C. Giurescu.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6745 din 14.11.2012

 

Sf. Gheorghe

05.12.2012

Biroul de presă al

Centrului European de Studii Covasna – Harghita

 

2012 Revista presei maghiare 21Tags: , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "Revista presei maghiare din Romania 01.11 – 15.11.2012"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/revista-presei-maghiare-din-romania-01-11-15-11-2012/