Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură şi civilizaţie”, ediţia a XVIII-a, se va desfăşura în perioada 21-22 septembrie 2012 la Sfântu Gheorghe

September 14, 2012 • Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Codrin Munteanu, cultura, Dr. Ioan Lacatusu, Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei, Muzeul Carpatilor Rasariteni • Views: 1444

Comunicat 

Sesiunea Naţională de Comunicări ŞtiinţificeRomânii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură şi civilizaţie”, organizată de Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna şi a Consiliului Local Sf. Gheorghe, din anul 1995, a devenit o manifestare recunoscută pentru valoarea contribuţiilor din domeniul cercetării istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti din sud-estul Transilvaniei. Ajunsă anul acesta la ediţia a XVIII-a, Sesiunea s-a impus treptat ca una dintre activităţile ştiinţifice cu impact social şi cultural semnificativ la nivel local, regional şi naţional.

Lucrările ediţiei din acest an, în plen şi pe secţiuni, se vor desfăşura în perioada 21-22 septembrie 2012,la Sfântu Gheorghe, conform programului:

–         vineri 21 septembrie a.c., ora 15, Muzeul Spiritualităţii Româneşti dela Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe – deschiderea Sesiunii, cu participarea IPS Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, dr. Codrin Munteanu, prefectul judeţului Covasna şi a altor reprezentanţi ai administraţiei publice locale;

–         vineri 21 septembrie a.c., între orele 15 – 19, Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe – lucrări în plen şi lansări de cărţi şi publicaţii;

–         sâmbătă 22 septembrie a.c., între orele 9 – 14, Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Instituţia Prefectului judeţului Covasna şi Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” – lucrări pe următoarele secţiuni: istorie veche şi modernă, istorie contemporană, istorie bisericească şi etnografie – cultură.

Programul sesiunii cuprinde şi dezbaterile: Aspecte actuale privind cercetarea istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din sud-estul Transilvaniei şi Priorităţi privind păstrarea, conservarea, prelucrarea şi gestionarea documentelor de arhivă, precum şi lansarea şi prezentarea unor noi volume apărute la editurile Eurocarpatica şi Grai Românesc.

La sesiune vor prezenta comunicări peste de 100 de cunoscuţi specialişti – cercetători, muzeografi, arhivişti, etnografi, teologi, sociologi, profesori, preoţi şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, din principalele centre culturale ale ţării, precum şi din Republica Moldova şi Serbia. Comunicările cuprinse în programul sesiunii vor fi publicate în revista „Angvstia” nr. 17/2013, anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”.

Parteneri media: Informaţia Harghitei, Condeiul ardelean, Mesagerul de Covasna, Observatorul de Covasna şi Societatea „Ştefadina” Bucureşti.

Biroul de presă al Sesiunii

 

Programul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice

Românii din sud-estul Transilvaniei.
Istorie, cultură, civilizaţie.
Ediţia a XVIII-a

Vineri, 21 septembrie 2012

Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Catedrala Ortodoxă Sfântu Gheorghe

Deschiderea lucrărilor Sesiunii, ora 1500 – 1530

–       Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Ioan SELEJAN, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei

–       Dr. Codrin-Dumitru MUNTEANU, prefectul judeţului Covasna

–       Conducătorii instituţiilor şi asociaţiilor organizatoare:

–          Dr. Valeriu CAVRUC, director general, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

–          Pr. dr. Ciprian-Ioan STAICU, director, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

–          Pr. drd. Sebastian PÂRVU, preşedinte, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

–          Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, director, Centrul European de Studii Covasna-Harghita

 

Lucrări în plen, orele 1530 – 1730

Moderatori: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan SELEJAN, Dr. Gelu NEAMŢU

 1. Prof. univ. dr. Dumitru ACU, Sibiu, George Bariţiu şi ASTRA
 2. Prof. univ. dr. Petre ŢURLEA, Bucureşti, Istoria şi Istoricul în societatea românească
 3. Dr. Gelu NEAMŢU, Cluj-Napoca, Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru
  a-i elimina din istorie
 4. Prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Tg. Mureş, Discriminări aplicate românilor transilvăneni în materia proprietăţii în perioada feudală
 5. Dr. Alexandru PORŢENU, Bucureşti, Originea ideii autonomiei secuieşti
 6. Dr. Constantin SECARĂ, Realităţi multiculturale şi plurilingvistice în context european contemporan. Identităţi muzicale în Regiunea Autonomă Trentino – Alto Adige, Italia (II).
  (Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.)
 7. Dr. Teodor ARDELEAN, Baia Mare, Un proiect cultural de anvergură: Bibliotecile româneşti din străinătate
 8. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, Bucureşti,  Noi metodologii în abordarea identităţii colective

 

Prezentarea unor noi apariţii editoriale, ora 1800 – 1900

 

I. Lansări de cărţi

 1. Biserici, şcoli, comunităţi rurale româneşti din Covasna şi Harghita (1850-1918), Nicoleta PLOŞNEA, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2012
 2.  Emil Dandea. Un moţ primar la Târgu-Mureş, Virgil PANĂ, Editura Ardealul, Târgu-Mureş 2012
 3. Solilocvii, Ligia-Dalila GHINEA, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
 4. Cronici în vitralii, Maria STOICA, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
 5. Profesioniştii noştri 5. Ioan Lăcătuşu la 65 de ani, ediţie îngrijită de Vasile STANCU, vol. I şi II, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012

 

II. Semnale editoriale

 1. Nicolae Steinhardt despre alte confesiuni şi religii, Claudia VAŞLOBAN, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012
 2. Mica monografie a căilor ferate din Basarabia şi Bucovina de Nord, Vol. 7, Radu BELLU, Editura Magic Print, Oneşti, 2011
 3. Timpul devenirii, timpul mărturisirii, Emil POP, Valeria POP, Editura Nico, Tg. Mureş, 2011
 4. Sangidava VI / 2012, redactor responsabil Ilie ŞANDRU, Editura Nico, Tg. Mureş, 2012
 5. Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu, Ilie ŞANDRU, ediţia a II-a, Ed. Nico, Tg. Mureş, 2012
 6. Jurnal de Basarabia, Ilie ŞANDRU, Editura Nico, Tg. Mureş, 2012
 7. Ce, de ce şi unde?, Zeno MILEA, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012
 8. 1940. Dictatul de la Viena în istoria şi mentalul românilor, coordonator Constantin MOŞINCAT, Editura Tipo Mic, Oradea, 2012

 

 

SECŢIUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 900 – 1400

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

 

Moderatori: Pr. Dr. Florin ŢUSCANU, Pr. Prof. Dr. Florin BENGEAN

 1.  Dr. Liliana TROFIN, Bucureşti, Dimensiunile cosmice şi diacronice ale creştinismului în opera lui Samuil Micu
 2. Prof. univ. dr. Valentin MARICA, Tg. Mureş, Dificultăţi exegetice şaguniene
 3. Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe, Elite româneşti laice şi bisericeşti din Covasna şi Harghita. Ierarhi ortodocşi născuţi în Arcul Intracarpatic
 4. Prof. Ilie ŞANDRU, Topliţa, 1902 – an hotărâtor în viaţa Patriarhului Miron Cristea, de slujitor al Bisericii Ortodoxe Române
 5. Pr. dr. Daniel ALIC, Caransebeş, Alegeri de episcop la Caransebeş în cursul anilor 1908-1909
 6. Prof. dr. Nicoleta PLOŞNEA, Miercurea-Ciuc, Dumitru (Emilian) Antal un adevărat sol şi organizator al sfaturilor şi gărzilor naţionale în zona Mureşului Superior
 7. Pr. dr. Florin ŢUSCANU, Vasile DANCI, Roman, Un eveniment deosebit în viaţa B.O.R. – 100 de ani de la întronarea episcopului de Roman, Teodosie Atanasiu
 8. Lily RAIN, Bucureşti, Ierarhi cărturari din sud-estul Transilvaniei despre cultură, religie şi şcoală
 9. Dr. Ana HANCU, Tg. Mureş, Aspecte privind istoria protopopiatului greco-catolic Târgu-Mureş înglobat Episcopiei de Hajdudorog
 10. Pr. Prof. Dr. Florin BENGEAN, Tg. Mureş, Relaţiile dintre cărturarul Vasile Netea şi istoricul bisericesc Ioan Lupaş
 11. Dr. Aurel PENTELESCU, Drd. Ionuţ-Constantin PETCU, Bucureşti, Episcopia Armatei Române o realitate istorică (1921-1948)
 12. Dr. Virgil PANĂ, Tg. Mureş, Edificii româneşti cu caracter religios construite la Tg. Mureş după Marea Unire
 13. Adin ŢIFREA, Miercurea-Ciuc, Mărturisirea preotului Ioan Borcan cu privire la situaţia Bisericii Ortodoxe Române din Miercurea Ciuc în toamna anului 1940
 14. Pr. conf. univ. dr. Dorel MAN, Cluj-Napoca, Episcopul Nicolae Colan – pe căile apostoliei în secuime – 1943
 15. Prof. dr. Romeo Negrea, Sf. Gheorghe, Situaţia Bisericii Ortodoxe în timpul regimului antonescian
 16.  Drd. Ionuţ-Constantin PETCU, Bucureşti, Vocaţia Seminarului Superior de la Mănăstirea Neamţ în viziunea patriarhului Justinian Marina
 17. Prof. Mircea BODNARI, Sf. Gheorghe, Elemente de spiritualitate religioasă din judeţul Trei Scaune în perioada 1945-1951 oglindite în izvoare inedite
 18. Pr. Emil POP, prof. Valeria POP, Miercurea-Ciuc, Preotul Isidor Vlad din Miercurea Ciuc şi ctitoriile sale,
 19. Prof. Claudia VAŞLOBAN, Joseni (jud. Harghita), Convertirea lui Nicolae Steinhardt la ortodoxie
 20.  Prof. drd. Costel-Cristian LAZĂR, Topliţa, Consideraţii privind structurile demografice şi confesionale în Regiunea Autonomă Maghiară
 21. Drd. Stelian GOMBOŞ, Bucureşti, Despre Tradiţie şi Libertate în spiritualitatea noastră ortodoxă şi răsăriteană, în viziunea Mitropolitului Antonie Plămădeală
 22. Adrian-Nicolae PETCU, Bucureşti, Titlul rezervat

SECŢIUNEA ISTORIE VECHE ŞI MODERNĂ

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 900 – 1400

Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, Sala nr. 1 (Parter)

 

Moderatori: Dr. Silviu VĂCARU; Drd. Vasile LECHINŢAN

 1. Prof. univ. dr. Constantin BURAC, Bucureşti, Miron Costin şi mazilirea lui Antonie Ruset domnul Ţării Moldovei (1675 -1678)
 2. Drd. Eugen CRISTE, Arad, Un document inedit din Arhivele Naţionale arădene privind istoricul proprietăţilor bisericeşti, al urbariilor şi şcolilor confesionale din Imperiu (1700-1918)
 3. Drd. Vasile LECHINŢAN, Cluj-Napoca, Aspecte ale vieţii social-confesionale ale românilor din scaunul Odorhei, la cumpăna secolelor XVIII–XIX.
 4. Dr. Silviu VĂCARU, IAŞI, Supuşi austrieci din Transilvania stabiliţi în Moldova (1832)
 5. Elena MIHU, Memoriu lui Andrei Şaguna privind preoţii arestaţi în timpul revoluţiei de la 1848/1849
 6. Prof. drd. Claudiu-Vasile TUTULA, Bistriţa, Aspecte din revoluţia de la 1848/1849 în sud-estul Transilvaniei
 7. Pr. drd. Sebastian PÂRVU, Sf. Gheorghe, Din pierderile materiale şi umane ale românilor din scaunele Treiscaune, Odorhei, Ciuc, în timpul Revoluţiei de la 1848/1849
 8. Prof. Alexandru CIUBÎCĂ, Tg. Mureş, Medalion Alexandru Papiu Ilarian
 9. Dr. Ioan RANCA, Tg. Mureş, Colonizările etno-agricole ungureşti din Transilvania dintre anii 1880 -1908 şi învăţămintele lor. Proiectul contelui Bethlen Istvan
 10. Drd. Ana DOBREANU, Miercurea-Ciuc, Majoritate şi minoritate. Efecte ale politicilor guvernamentale din a doua jumătate a sec. al XIX-lea în fostele scaune secuieşti
 11. Aurel BERINDE, Braşov, Calea Ferată Arad – Simeria – Alba Iulia – Coloana vertebrală a traficului feroviar din Valea Mureşului.
 12. Oana DIMITRIU, Bucureşti, Activitatea editorială oglindită în corespondenţa redactorilor revistei Luceafărul
 13. Dr. Dan-Ovidiu PINTILIE, Piteşti, Corespondenţă privind conflictul dintre membrele fondatoare ale Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române
 14. Liliana OPRESCU, Ana GRAMA, Sibiu, Colecte, contribuenţi şi spese pentru zidirea Şcoalei de piatră (Şcoalei celei noi) din Breţcu – 1911
 15. Dr. Zeno MILEA, Aiud, Mitingul aviatic de la Tg. Mureş oglindit în paginile ziarului „Szekely Hirlap”, din 1912
 16. Prof. Tudor VASILE, Piteşti, Prezenţa aviaţiei române în sud-estul Transilvaniei în anii 1916-1917
 17. Prof. dr. Marius CÎRJAN, Piteşti, Operaţiunile armatei române din zona de sud-est a Transilvaniei în războiul întregirii neamului
 18. Prof. Corina BĂRĂGAN-SPOREA, Vama Buzăului, De la dregătoriile medievale în fruntea obştei din localitatea Vama Buzăului, la organele administraţiei locale moderne, Primăria după 1918

 

 

SECŢIUNEA ISTORIE CONTEMPORANĂ

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 900 – 1400

Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, Sala nr. 2 (Etaj)

Moderatori: Dr. Cristina ŢINEGHE, Prof. dr. Vasile Şt. TUTULA

 1. Prof. dr. Vasile Şt. TUTULA, Cluj-Napoca, Capturarea de către Armata Română a Diviziei de secui (23 -29 aprilie 1919)
 2. Prof. univ. dr. Mircea POPA, Cluj-Napoca, Un apărător al drepturilor româneşti în secuime – Ştefan Fay
 3. Conf. univ. dr. Gavril PREDA, Bucureşti, Proiecte de apărare şi securitate nerealizate în regiunea Mării Negre. Cazul româno –britanic
 4. 4.      Lect. univ. dr. Aurelian CHISTOL, Universitatea Piteşti, Aspecte legate de organizarea Poliţiei Capitalei în perioada 1930-1938
 5. Iulian BOŢOGHINĂ, Piteşti, Cercul de Recrutare Trei Scaune; prezentare de fond
 6. Prof. univ. dr. Mihai RACOVIŢAN, Lect. univ. dr. Radu RACOVIŢAN, Sibiu, Ofensiva diplomatică şi propagandistică ungară întreprinsă pe plan internaţional pentru revizuirea Tratatului de la Trianon
 7. Dr. Alin SPÂNU, Bucureşti, Propaganda revizionistă ungară în analiza Secţiei a II-a Informaţii din Marele Stat Major. Studiu de caz: romanul Halhatatlan élet (Viaţă nemuritoare), de Nyirö József
 8. 8.      Prof. Vilică MUNTEANU, Bacău, Documente referitoare la românii refugiaţi sau expulzaţi în judeţul Bacău din nord vestul Transilvaniei în urma Dictatului de la Viena
 9. Dr. Cristina ŢINEGHE, Bucureşti, Contribuţii documentare privind drama refugiaţilor ardeleni. Studiul de caz; refugiaţii din judeţul Storojeneţ
 10. Prof. univ. Ioan BOJAN, Cluj-Napoca, Preliminarii politico-diplomatice ale Dictatului de la Viena din 30 august 1940
 11. Prof. univ. dr. Onufrie VINŢELER, Cluj-Napoca, Delegaţiile română şi maghiară la Conferinţa internaţională de pace de la Paris (1945 -1947)
 12. Prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe, Naşterea şi „autodizolvarea” organizaţiei Frontul Plugarilor din fostul judeţ Treiscaune (13 august 1946 – 12 martie 1953)
 13. Prof. Nicolae BALINT, Tg. Mureş, Aspecte din activitatea Procuraturii Militare Principale Tg. Mureş (1957-1958)
 14. Cătălin VLĂDĂREAN, Sf. Gheorghe, Secvenţe din trecutul localităţii Araci
 15. Constantin AITEAN-TAUS, Măieruş (jud. Braşov), Aspecte din viaţa spirituală a românilor din satele Arini şi Iarăşi din Ţinutul Zek
 16. Dr. Ilie MUŞAT, Sf. Gheorghe, Din istoricul pădurilor covăsnene. Doborâturile de vânt catastrofale din 1995.
 17. Dr. Ion MICU, Miercurea-Ciuc, lect. Univ. Dr. Tudor STĂNCOIU, Braşov, Pădurile Harghitei & Harghita Pădurilor
 18. Prof. univ. dr. Barbu BĂLAN, Cluj-Napoca, Despre sesiunile de comunicări de la Muzeul Naţional al Refugiaţilor de la Mureşenii de Câmpie
 19. Prof. univ. dr. Corneliu Mihail LUNGU, Bucureşti, Unitatea românilor şi a teritoriului lor –necesitate obiectivă în era Uniunii Europene

 

 

SECŢIUNEA ETNOGRAFIE – CULTURĂ

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 900 – 1400

Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”, Sfântu Gheorghe, sala nr. 1

Moderatori: Dr. Marian NENCESCU, Dr. Anton COŞA

 1. Dr. Valeriu Cavruc, Sf. Gheorghe, Divinitatea şi viaţa cotidiană a omului preistoric
 2. Dr. Anton COŞA, Bacău, Ancore identitare româneşti. Mioriţa în cultura populară a romano-catolicilor din Moldova
 3. Dr. Dorel MARC, Tg. Mureş, Folclor identitar în spaţiul intercarpatic. Obiceiuri din Ariuşd. Restituiri după arhive de folclor
 4. Prof. Doina DOBREANU, Subcetate (jud. Harghita), Frumuseţea portului popular românesc din Zona Mureşului Superior
 5. Dr. Constantin CATRINA, Braşov, Profesorul şi protopsaltul Anton Pan în Şcheii Braşovului
 6. Prof. Ligia-Dalila GHINEA, Sf. Gheorghe, Şcoala Ardeleană – Reverberaţii literare
 7. Dr. Marian NENCESCU, Bucureşti, Mircea Eliade şi permanenţa ideii de naţionalism
 8. Prof. univ. dr. Viorel HODIŞ, Cluj-Napoca, Ore astrale basarabene (1918-1991)
 9. Prof. dr. Luminiţa CORNEA, Sf. Gheorghe, Importanţa scrisorilor lui Romulus Cioflec către Garabet Ibrăileanu
 10. Prof. Maria STOICA, Sf. Gheorghe, Nevoia de cultură – aşteptări şi împliniri
 11. Dr. Nicolae BUCUR, Miercurea-Ciuc, Drumul neliniştilor şi al satisfacţiilor unui autor de carte
 12. Ligia BEJAN, Tg. Mureş, Divorţ şi căsătorie între intransigenţă şi toleranţă în comunităţile româneşti de pe Valea Târnavei Mici la mijlocul secolului XIX
 13. Magdalena FLOREA, Doina PANĂ, Tg. Mureş, 50 de ani de teatru românesc la Târgu-Mureş
 14. Nicolae MOLDOVAN, Sf. Gheorghe, Amintiri din viaţa unui nonagenar
 15. Dr. Elena COBIANU, Bucureşti, Datoria ca sens al existenţei umane
 16. Dr. Maria COBIANU-BĂCANU, Bucureşti, Cultura muncii şi a întreprinderii – factori de modelare ai personalităţii umane
 17. Dr. Elisabeta MARIN, Braşov, O mare personalitate a culturii germane din România – prof. univ. dr. Karl Kurt Klein (1897-1971)
 18. Dr. Traian CHINDEA, Miercurea-Ciuc, Despre o posibilă tulburare gravă a ordinii publice în cazul unui conflict etnic în sud-estul Transilvaniei
 19. Dr. Dan BUZEA, Sf. Gheorghe, Jocul de oină la Întorsura Buzăului

 


 

MASA ROTUNDĂ CU TEMA PRIORITĂŢI PRIVIND PĂSTRAREA , CONSERVAREA, PRELUCRAREA ŞI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE ARHIVĂ

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 900 – 1400

Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Catedrala Ortodoxă Sfântu Gheorghe

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail LUNGU, Dr. Liviu BOAR

 1. Dr. Liviu BOAR, Arhivele Naţionale Mureş, Tg. Mureş, Aspecte privind relaţiile dintre arhivele din România şi Ungaria după 1989
 2. Dr. Ana-Felicia DIACONU, Facultatea de Arhivistică, Bucureşti Standardul ocupaţional în domeniul arhivistic – o prioritate pentru comunitatea profesională?
 3. Exp. cons. Mihaela MUNTEANU, exp. Florenţa TELEMAN, Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu”, Bucureşti, Consideraţii privind înregistrarea actelor între teorie şi practică
 4. Mihai NICOLAE, Societatea „Ştefadina”, Bucureşti, Menirea Societăţilor particulare în prelucrarea documentelor de arhiva, în prezent şi în perspectivă
 5. Ştefan HAŞEGAN, Societatea „Ştefadina”, Bucureşti, Dezvoltarea managementului documentelor de arhiva prin implementarea soluţiilor informatice
 6. Prof. Univ. Dr. Corneliu-Mihail LUNGU, Bucureşti
 7. Florin BUZOIANU, Bucureşti
 8. Eliza MIHALCEA, Bucureşti
 9. George STOICESCU, Bucureşti
 10. Vasile NEDECLCU, Bucureşti
 11. Dr. Cristina ŢINEGHE, Bucureşti
 12. Dr. Adrian POHRIB, Galaţi
 13. Vilică MUNTEANU, Bacău
 14. Drd. Eugen CRISTE, Arad
 15.  Drd. Ana DOBREANU, Miercurea-Ciuc
 16. Dr. Alexiu TATU, Sibiu
 17. Dr. Teodor ARDELEAN, Baia Mare
 18. Dr. Gelu NEAMŢU, Cluj-Napoca
 19. Adina CRIŞAN, Sf. Gheorghe
 20. Cristian CRIŞAN, Sf. Gheorghe
 21. Marius STOICA, Sf. Gheorghe

 

 

MASA ROTUNDĂ CU TEMA ASPECTE ACTUALE PRIVIND CERCETAREA ISTORIEI, CULTURII ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SUUD-ESTUL TRANSILVANIEI

 

Sâmbătă, 22 septembrie 2012, orele 900 – 1400

Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi”, Sfântu Gheorghe, sala nr. 2

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Vasile DOBRESCU, Prof. univ. dr. Petre ŢURLEA

 1. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Sf. Gheorghe, Priorităţi ale Grupului de Cercetare „Ioan I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei
 2. Dr. Alexandru PORŢEANU, Bucureşti
 3. Prof. univ. dr. Vasile DOBRESCU, Tg. Mureş
 4. Prof. univ. dr. Petre ŢURLEA, Bucureşti
 5. Prof. univ. dr. Dumitru ACU, Sibiu
 6. Lazăr LĂDARIU, Tg. Mureş
 7. Ioan ROMAN, Tg. Mureş
 8. Gabriel FLORESCU, Braşov
 9. George ECHIM, Braşov
 10. Traian GHINDEA, Miercurea-Ciuc
 11. Viorica-Macrina LAZĂR, Topliţa
 12. Zorel SUCIU, Topliţa
 13. Diana JOIŢA, Râşnov
 14. Ing. Gheorghe BEJAN, Bacău
 15. Ilie TRĂIAN, Bucureşti
 16. Ileana ALBU, Bucureşti
 17. Rodica PORŢEANU, Bucureşti
 18. Stela BUDA, Sf. Gheorghe
 19. Maria PELIGRAD, Sf. Gheorghe
 20. Ioachim GRIGORESCU, Sf. Gheorghe
 21. Preda NIŢĂ, Sf. Gheorghe
 22. Mihai TRIFOI, Bixad (jud. Covasna)
 23. Pr. Dumitru PANAITE, Bălan (jud. Harghita)
 24. Pr. Ioan TĂMAŞ, Vâlcele (jud. Covasna)
 25. Petre STRĂCHINARU, Sf. Gheorghe
 26. Ioan SOLOMON, Sf. Gheorghe 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata noutățile! Conectează-te!

Send this to a friend