Si se jura ca nu fura: prefectul Gyorgy Ervin sustine ca subprefectul Banu a fost numit legal! Sa vedem dovada…

December 23, 2008 •Banu Gheorghe Dorel, Gyorgy Ervin, PNL, Prefectura Covasna, Sfantu Gheorghe, UDMR •Views: 1067

Catre,
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI COVASNA,
In atentiaDomnului Prefect Gyorgy Ervin
Sediul: Piaţa Libertatii, nr. 4, Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
Obiect: solicitare de informatii in baza legii 544/2001 privind numirea domnului Banu Gheorghe Dorel in functia de subprefect al judetului Covasna
Stimate domnule Prefect,
Urmare adresei Institutiei Prefectului Judetului Covasna nr. 13042 din data de 18 decembrie 2008 prin care am fost informat, urmare petitiei mele din data de 16 decembrie 2008, despre faptul ca domnul subprefect Banu Gheorghe Dorel avea suspendat raportul de munca cu Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Covasna la data numirii sale temporara si ulterior, pe durata nedeterminata, in functia de subprefect al judetului Covasna, prin prezenta formulez o cerere in baza Legii nr. 544/2001 prin care solicit Institutiei Prefectului Judetului Covasna sa imi comunice urmatoarele informatii de interes public:
– art. nr. 92 din Legea nr. 188/1999 stipuleaza faptul ca „exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are in cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate in conditiile prezentei legi”. La momentul emiterii HG nr. 1091/18 septembrie 2008 prin care domnul Banu Gheorghe Dorel era numit pentru a exercita temporar functia publica de subprefect al judetului Covasna, domnia sa nu avea calitatea de functionar public ci de personal contractual in cadrul Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Covasna. Solicit Institutiei Prefectului Judetului Covasna sa imi comunice documente care sa ateste calitatea de functionar public, la data de 18 septembrie 2008, a domnului Banu Gheorghe Dorel.
– Conform Codului Muncii, suspendarea contractului individual de munca poate avea loc, in urmatoarele cazuri: art. 49 alin (1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. (2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. (3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne. (4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat. art. 50 Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantin; d) efectuarea serviciului militar obligatoriu; e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; (Observatie: functia de subprefect nu se incadreaza pentru ca nu se pune problema suspendarii pe durata mandatului. Este functie publica, pe durata nedeterminat si nu functie cu mandat pentru 4 ani) f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; g) forta majora; h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; i) in alte cazuri expres prevazute de lege. art. 51 Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; c) concediu paternal; d) concediu pentru formare profesionala; e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; (Observatie: functia de subprefect nu este functie electiva – aleasa prin vot, precum primarul, ci este functie publica) f) participarea la greva; etc. Avand in vedere acestea solicit Institutiei Prefectului Judetului Covasna sa precizeze temeiul legal al suspendarii contractului individual de munca al domnului Banu Gheorghe Dorel din cadrul Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Covasna avand in vedere faptul ca suspendarea se face numai in cazul ocuparii unei functii de demnitate publica pentru care legea prevede un mandat si nu pentru functii publice ocupate pe durata nedeterminata (prin HG nr. 1430/12 noiembrie 2008 domnul Banu Gheorghe este numit in functia publica de subprefect al judetului Covasna).
Solicit raspuns in format electronic pe adresele de e-mail dantanasa@yahoo.com sau tanasa.dan@gmail.com.
In speranta unui raspuns prompt,
Dan Tanasa
22 decembrie 2008

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "Si se jura ca nu fura: prefectul Gyorgy Ervin sustine ca subprefectul Banu a fost numit legal! Sa vedem dovada..."! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/si-se-jura-ca-nu-fura-prefectul-gyorgy-ervin-sustine-ca-subprefectul-banu-a-fost-numit-legal-sa-vedem-dovada-2/