STUDIU DE CAZ. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: Ce? Cum? Unde? De ce?

April 25, 2013 •Legea nr. 544/2001 •Views: 23423

În ultimii cinci ani am reușit să câștig, definitiv și irevocabil, zeci de procese care au avut la bază Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Am început timid prin 2008. La început am pierdut pentru că nu formulam acțiunile corect. Sau pentru că acționam în judecată pe cine nu trebuia. Dar cu timpul am reușit, autodidact sau întrebând pe alții mai deștepți ca mine, să câștig procese unul după altul. Am solicitat și daune morale. Uneori am primit, alteori nu. Vreau să împărtășesc experiența mea cu cei care sunt interesați să schimbe ceva în societatea în care trăiesc iar pentru asta m-am decis să public un studiu de caz, cap-coadă.

”Informația e putere”

Așadar, la ce folosește Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public? Cum și cui solicit o informație de interes public? Ce fac dacă îmi este refuzat accesul la informații de interes public? Pe cine acționez în judecată în cazul în care dreptul meu la acces la informații de interes public mi-a fost încălcat?

Vreu să vă ajut să vă ajutați singuri pentru că absolut nimic nu se va schimba în jurul nostru dacă fiecare dintre noi stă, se uită și nu face nimic. Bine, o să mă întrebați, dar cu ce se schimbă lucrurile dacă aflu o informație de interes public? Ei bine, informația înseamnă putere! Întreabă-l pe primarul tău pe ce cheltuiește banii publici. Întreabă-l pe președintele consiliului județean câte proiecte europene a redactat și câte fonduri europene a accesat. Întreabă-l pe directorul unei instituții publice despre proiecte, planuri, acțiuni, fonduri publice. Legea nr. 544/2001 este o modalitatea prin care poți arăta primarului tău sau oricărui alt conducător de instituție publică faptul că te interesează cum anume se achită de sarcinile sale. Da, de sarcinile sale, pentru că funcționarii publici și ”aleșii neamului” sunt plătiți din fonduri publice pentru că se află în sarcina cetățeanului, nu în slujba lor. Dacă nu-i întrebăm pe cei care guvernează societatea despre modul în care o guvernează înseamnă că nu ne interesează cum suntem guvernați. Dacă ne intereseză atunci trebuie să întrebăm. E simplu.

Evident, Legea nr. 544/2001 este un instrument prin care putem afla ce anume fac instituțiile publice. Legea nr. 544/2001 nu este o jucărie cu care ne jucăm atunci când ne plictisim. Fac apel pe bun simț și responsabilitate. Preocuparea cetățenilor pentru modul în care sunt guvernați de cei aleși ar trebi să fie o chestiune cotidiană. Din păcate în România ea nu este. Sunt foarte puțini cei care știu de existența acestei legi, de prevederile și aplicațiile ei. Voi încerca să schimb acest lucru.

La ce m-a ajutat pe mine Legea nr. 544/2001? Am aflat câți bani au cheltuit pe anumite proiecte autoritățile locale din Covasna și Harghita. Am aflat câți bani publici a încasat firma socrului actualului primar din Sfântu Gheorghe. Am aflat că președintele CJ Covasna a organizat un concurs ilegal pentru ocuparea unui post (și am reușit anularea concursului). Am aflat cât cheltuiește anual conducerea CJ Covasna pe convorbiri telefonice cu mobilele conducerii. Am aflat cât cheltuie anual consiliile județene din Mureș, Covasna și Harghita cu parcul auto. Și multe altele, majoritatea publicate aici pe blog în anchetele mele jurnalistice.

Studiu de caz: În temeiul Legii nr. 544/2001 am solicitat Primarului municipiului Sfântu Gheorghe să-mi comunice informații de interes public privind onorariile achitate din bugetul public al Primăriei Sfântu Gheorghe către o firmă de avocatură (firmă care l-a apărat pe primar în alte două procese pe care le-a pierdut în favoarea mea).

Câteva reguli de bază ce trebuie musai respectate (nu neapărat în ordinea asta):

1. Indicați întotdeuna în cererile de acces la informații de interes public o adresă de corespondență;

2. Cererile pot fi adresate și prin email (evident, dacă instituția respectivă dispune de așa ceva);

3. ATENȚIE: Respectați cu strictețe termenele prevăzute de Normele de aplicare (vezi capitolul Bibliografie de la final) în cazul reclamației administrative și a acțiunii în contencios administrativ;

4. ATENȚIE: Reclamația administrativă se adresează întotdeauna conducătorului instituției (primarului, președintelui de consiliu județean, directorului, etc.)

5. ATENȚIE: În cazul în care sunteți nevoit să vă adresați instanței de judecată veți acționa în judecată întotdeauna conducătorul instituției, nu instituția (adică primarul, nu primăria; președintele consiliului județean, nu consiliul jdețean, etc.);

6. Legea 544/2001 se referă la informațiile de interes public. Nu încercați să o folosiți în fața unei entități private (bancă, ONG, firmă, etc.) pentru că nu se aplică;

7. Acțiunile în instanță întemeiate pe Legea nr. 544/2001 sunt scutite de taxa de timbru;

8. Acțiunile în instanță se deschid la tribunal, recursul se face la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel nu mai poate fi atacată;

9. Sentința Tribunalului se comunică din oficiu, decizia Curții de Apel se comunică doar la cerere.

Model de cerere de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001:

Catre,

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

In atentia

Domnului Primar Arpad ANTAL

Sediul: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, cod 520008

Obiect: solicitare de informatii in baza Legii nr. 544/2001 privind onorariile achitate din bugetul public al Primariei Sfântu Gheorghe catre Societatea Civila de avocati ”Tarmure si asociatii”

Domnule Primar,

Prin prezenta va adresez o solicitare de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001 prin care solicit sa imi comunicati, in termen legal, urmatoarele informatii privind onorariile achitate din bugetul public al Primariei Sfântu Gheorghe catre Societatea Civila de avocati ”Tarmure si asociatii”:

–         Va solicit sa imi comunicati cuantumul total al sumelor achitate ca si onorarii catre Societatea Civila de Avocati ”Tarmure si asociatii” pentru reprezentarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe în fata Curtii de Apel Brasov in dosarele 4302/119/2011 si 4194/119/2011.

In speranta unui raspuns prompt,

Dan Tanasa

07 iunie 2012

Contact: indicați o adresă de corespondență

Urmare solicitării mele angajatul Primăriei Sfântu Gheorghe responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 mi-a expediat următoarea adresă:

ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA

Primăria Mun. Sfântu Gheorghe

Nr. 27.390/20.06.2012.

Către,

Dl. Dan Tanasa

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţa faptul, că s-a elaborat răspunsul instituţiei noastre la cererea dvs. înregistrată cu nr. 27.390/08.06.2012 privind cuantumul total al sumelor achitate ca şi onorarii către Societatea Civilă de Avocaţi „Ţărmure şi asociaţii”, ca urmare în baza H.C.L. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2012, “plata taxei speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat şi de scanare, se face anticipat” ca urmare, aceste informaţii vă vor fi furnizate ulterior prezentării dovezii de achitare a contravalorii scanării, reprezentând suma de 1 lei, ce se va achita în Contul Trezoreriei Sfântu Gheorghe: cont IBAN RO67TREZ2565040XXX000292 – Cod Fiscal: 4404605, ori la casieria Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Cu stimă,

Fulop – Fuer Zelinda

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001

Întrucât condiționarea accesului la informații de interes public de plata unor taxe este ilegală, am revenit la Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu o reclamație administrativă:

Catre,

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

In atentia

Domnului Primar Arpad ANTAL

Sediul: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, cod 520008

Obiect: reclamatie administrativa in baza art. 21 din Legea nr. 544/2001 la Primarul municipiului Sfantu Gheorghe fata de refuzul de a comunica subsemnatului informatii de interes public urmare solicitarii subsemnatului de informatii in baza Legii nr. 544/2001 privind onorariile achitate din bugetul public al Primariei Sfântu Gheorghe catre Societatea Civila de avocati ”Tarmure si asociatii”

Domnule Primar,

Urmare adresei nr. 27390/20.06.2012 a Primariei Sfantu Gheorghe expediata subsemnatului prin intermediul postei electronice la adresa de email indicata in solicitarea mea, dantanasa@yahoo.com, prin prezenta va adresez o reclamatie administrativa pentru refuzul de a comunica subsemnatului informatii de interes public urmare solicitarii subsemnatului din data de 07 iunie 2012.

Fata de solicitarea angajatului Primariei Sfantu Gheorghe care imi conditioneaza accesul la informatiile de interes public de achiatrea unei taxe speciale de scanare subliniez faptul ca Legea nr. 544/2001 prevede achitatea unor taxa de copiere doar in cazul in care solicitantul doreste copii ale unor documente aflate in posesia institutiei, ceea ce nu este cazul acestei cereri. Asadar, nu doresc nicio copie dupa niciun document, doresc doar sa imi comunicati informatiile solicitate prin adresa din data de 07 iunie 2012.

In adresa mea din data de 07 iunie 2012 am adresat Primariei Sfantu Gheorghe o solicitare de informatii de interes public in baza Legii nr. 544/2001 prin care am solicitat sa imi comunicati, in termen legal, urmatoarele informatii privind onorariile achitate din bugetul public al Primariei Sfântu Gheorghe catre Societatea Civila de avocati ”Tarmure si asociatii”:

–         Va solicit sa imi comunicati cuantumul total al sumelor achitate ca si onorarii catre Societatea Civila de Avocati ”Tarmure si asociatii” pentru reprezentarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe în fata Curtii de Apel Brasov in dosarele 4302/119/2011 si 4194/119/2011.

In speranta unui raspuns prompt,

Dan Tanasă

22 iunie 2012

Contact: indicați o adresă de corespondență

Model acțiune introductivă

Întrucât Primarul municipiului Sfântu Gheorghe nu mi-a răspuns la reclamația administrativă am formulat o acțiune în contencios administrativ:

Către,

TRIBUNALUL COVASNA

Sectia Contencios Administrativ si Fiscal

Sediul: Str. Kriza Janos, nr. 2, Sfantu Gheorghe, cod 520023, judetul Covasna

Onorată instanță,

Subsemnatul TANASA Dan, domiciliat in …, judetul Covasna, posesor al CI seria …, numarul …, in baza art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

chem în judecată

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2  și

solicit Tribunalului Covasna ca în baza art. 22, alin. 2 din  Legea nr. 544/2001 privind liberului acces la informațiile de interes public prin hotărârea ce o va pronunța să oblige Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe să îmi comunice informațiile de inters public solicitate pe care le voi arăta mai jos și să îmi plătească daune morale de 100 lei.

În fapt, la data de 07 iunie 2012 am solicitat Primăriei Sfântu Gheorghe, prin intermediul postei electronice, sa imi comunice urmatoarele informatii de interes public:

–         Va solicit sa imi comunicati cuantumul total al sumelor achitate ca si onorarii catre Societatea Civila de Avocati ”Tarmure si asociatii” pentru reprezentarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe în fata Curtii de Apel Brasov in dosarele 4302/119/2011 si 4194/119/2011.

În cererea mea am indicat adresa de domiciliu din cartea de identitate si nu am solicitat expres ca raspunsul sa imi fie comunicat in format scanat, prin posta electronica.

Urmare acestei solicitări am primit la data de 20 iunie 2012 din partea Primariei Sfantu Gheorghe, prin email, adresa nr. 27390/20.06.2012, semnată de către persoana responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, prin care mi s-a comunicat faptul că Primăria Sfântu Gheorghe îmi va comunica informațiile solicitate abia după ce voi achita o ”taxă specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat şi de scanare, se face anticipat” în cuantum de 1 leu.

Față de această condiționare a accesului la informațiile de interes public de plata unei ”taxe speciale” am formulat la data de 22 iunie 2012, în temeiul art. 21 din Legea nr. 544/2001, o reclamație administrativă la Primarul municipiului Sfântu Gheorghe prin care atrăgeam atenția asupra ilegalității condiționării accesului la informațiile de interes public de plata unei sume de bani în condițiile în care eu nu am solicitat nicio copie după niciun document aflat în posesia Primăriei Sfântu Gheorghe sau a Primarului.

Întrucat reclamația administrativa adresată Primarului municipiului Sfantu Gheorghe la data de 22 iunie 2012 a rămas fara vreun răspuns din partea acestuia înteleg să mă adresez onoratei instanțe cu prezenta actiune intemeiata pe prevederile art. 22 din Legea nr. 544/2001.

În soluționarea prezentei acțiuni rog onorata instanță să aibă în vedere prevederile Legii nr. 544/2001, care precizează, printre altele:

Art. 2 – ” a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;

b) prin informație de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;”

Art. 6, alin. 1 – ”orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informații de interes public”

Art. 6, alin. 2 – ” Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.”

Art. 7, alin. 1 – ” Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.”

Art. 22, alin. 2 – ” Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.”

Consider această condiționare ca fiind nelegală și reprezentând un refuz mascat de comunicare a informațiilor publice deoarece:

a)      Eu nu am solicitat pârâtului un răspuns scanat sau xerocopiat. În solicitarea mea, formulată electronic și expediată prin intermediul poștei electronice, am indicat adresa domiciliului stabil așa cum apare ea in cartea de identitate. Pârâtul avea posibilitatea să imi comunice răspunsul la aceasta solicitare așa cum procedează cu orice petiție/solicitare. Prevalarea pârâtului de comunicarea unui răspuns scanat și achitarea contravalorii taxei de scanare este doar un refuz de comunicarea a informațiilor publice solicitate mascat de o presupusă culpa a mea constând în refuzul de a achita o sumă modică. Cuantumul taxei nu are nicio relevanță și nu pot fi acuzat de pârât că refuz achitarea unei taxe modice. În speță este vorba de o chestiune de principiu. Atâta timp cât altor petenți li se răspunde gratuit, prin poșta, este abuziv și discriminatoriu ca mie să mi se scaneze răspunsul și să mi se solicite plata unei taxe, oricât de mică ar fi aceasta.

În plus rog onorata instanță să rețină conduita ilicită a pârâtului care a generat mai multe litigii cu același obiect – refuz de comunicare a informațiilor de interes public – chiar după existanța unei practicii judecătorești. Dacă avem în vedere aceste litigii anterioare, care pun în evidență reaua credință a pârâtului și consecvența în refuzul de comunicare a informațiilor publice, este clar și evident că motivația scanării este doar un artificiu de a scăpa de comunicarea unor informații de interes public.

b)     Eu nu am solicitat copii după documente din arhiva pârâtului fie ele chiar și în format electronic (scanat).

c)    Din ansamblul informatiilor publice pârâtul are obligația pentru soluționarea cererii mele conform Legii nr. 544/2001 să extragă informațiile solicitate și să mi le comunice printr-o adresă, pe mail. Referitor la această adresă de răspuns arăt că în era tehnologiei comunicarea prin mijloace electronice (mail) este nu numai uzuală, facilă, eficientă și mai ieftină decât comunicarea prin poștă a unui răspuns dar și legală. Dacă cererile depuse conform Legii nr. 544/2001 sunt o formă specială de petiții atunci sunt aplicabile prevederile generale ale art. 2 din OG 27/2002 privind soluționarea petițiilor, care definește petițiile ca cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale …. . Obligația de a răspunde la petițile cetățenilor, în termene legale, inclusiv prin poșta electronică, nu este condiționată de taxarea celor care folosesc acest mijloc modern pentru scanarea răspunsului în vederea expedierii lui prin poșta electronică. Din acest punct de vedere taxa de scanare este nelegală și discriminatorie față de cetățenii care utilizează poșta electronică.

Atâta timp cât pentru răspunsurile clasice la petiții, pe hârtie și expediate prin poștă, nu se percep taxe de dactilografie, de contravaloare a hârtiei folosite ori de timbraj al expedierii prin poștă, hotărârea invocată de părât crează un tratament diferențiat, discriminatoriu între cetățenii care utilizează mijloace electronice de comunicare cu pârâtul și cetățenii care utilizează mijloacele clasice, în speță poșta. Asemenea taxe ar fi însă nelegale. În consecință răspunsul la petiții nu poate fi condiționat de autorități de plata unor taxe, iar condiționarea de plata unei taxe nu se poate face decât discriminatoriu numai pentru petenții care folosesc mijoacele electronice moderne.

Arăt instanței pe de altă parte că, costurile presupuse de corespondeța clasică sunt mult mai ridicate decât cele presupuse de corespondența electronică și, în mod evident, autoritățile locale ar trebui să încurajeze din acest punct de vedere comunicarea electronică. Prin hotărârea invocată pârătul, în mod aberant descurajează mijloacele moderne și economice de comunicare în cadrul relațiilor cetățeni – administrație. Pe de altă parte nu este clar dacă în hotărârea nr. 249/2011 taxa de scanare se referă și la răspunsurile la petiții ori numai la scanarea unor documente din arhivă solicitate de cetățeni.

Pentru a evita orice confuzie arăt că mă refer strict la documentul de răspuns și nu la documente din arhiva autorităților eventual solicitate și atașate unui răspuns, pentru care stabilirea unor taxe de copiere este legală.

De asemenea, arăt că și practica judecătorească îmi este favorabilă:

 1. Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 152/119/2012 prin sentința civilă nr. 873/07.03.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. În dosarul nr. 152/119/2012 ”Instanța reține că în cazul în care adresa de răspuns la solicitarea reclamantului ar fi fost transmisă prin poștă la adresa indicată de acesta în mun. Sf. Gheorghe autoritatea publică nu putea pretinde în temeiul Legii nr. 544/2001 achitarea în mod anticipat de către solicitant a cheltuielilor legate de transmiterea poștală și deci, prin corespondență, nici în cazul transmiterii prin email a informațiilor nu se poate pretinde suportarea de către solicitant a costurilor pe care le implică o asemenea procedură (scanarea documentului)”. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 3267/R/26.06.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 873/07.03.2012.
 2.  Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 261/119/2012 prin sentința civilă nr. 1095/21.03.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 3093/R/19.06.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 1095/21.03.2012.
 3.  Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 4194/119/2011 prin sentința civilă nr. 789/28.02.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. Tribunalul Covasna a reținut în această sentință faptul că ”reclamantul nu a solicitat să-i fie comunicat vreun înscris, vreun act oficial, ci să îi fie comunicate anumite informații de interes public, acestea fiind evident sintetizate într-o adresă de răspuns, adresă ce se comunică ori prin poștă ori în format electronic, în niciunul dintre cazuri persoana interesată neavând obligația de a suporta cheltuielile de expediere, adică timbrele poștale sau, în a doua ipoteză, eventuala taxă de scanare a adresei de răspuns pentru a putea fi expediat răspunsul pe internet”. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 2343/R/09.05.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 789/28.02.2012.
 4. Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 4302/119/2011 prin sentința civilă nr. 401/08.02.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 2065/R/19.04.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 401/08.02.2012.

Referitor la daunele morale în cuantum de 100 RON rog onorata instanță să oblige pârâtul la plata sumei de 100 (o suta) RON cu titlu de daune morale, având în vedere prejudiciul moral ce mi-a fost cauzat prin refuzul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe de a comunica subsemnatului informatii de interes public.

Rog onorata instanta sa ia in considerare faptul ca accesul la informatiile de interes public se face prin intermediul institutiilor publice care detin respectivele informatii, nu prin intermediul instantelor de judecata.

Refuzul institutiei primarului de a imi comunica informatiile de inters public, toate strategiile pline de rea credinta si sfidare creaza un disconfort si o frustrare, care în situatia data poate fi acoperit numai prin acordarea acestor daune.

IN DREPT imi intemeiz actiunea pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (art. 2, art. 6, art. 7, art. 22)  si Codul de procedura civila.

In sprijinul cererii mele invoc şi practica judecătorească:

http://www.jurisprudenta.com/Acces-la-informa%C5%A3ii-de-interes-public-Nerespectarea-termenului-de-comunicare-de-institu%C5%A3ia-de%C5%A3in%C4%83toare-Consecin%C5%A3e-Act-Jurisprudenta-28286.html

”Decizia nr. 145/C.A. Iaşi din 27 mai 2007

Acces la informaţii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de instituţia deţinătoare. Consecinţe”

”Prin sentinta civila nr. 34 din 12 februarie 2007 pronuntata de Tribunalul Vaslui, a fost respinsa exceptia de prematuritate si a fost admisa actiunea promovata de M.C. în contradictoriu cu Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui.

Aceasta fost obligata pârâta sa plateasca reclamantului suma de 200 lei reprezentând daune morale. A fost respins ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la solutionarea petitiei înregistrata sub nr. 11148/3.11.2006. A fost respins capatul de cerere privitor la acordarea cheltuielilor postale si de multiplicare.

Curtea a respins cererea de recurs retinând urmatoarele:

La data de 3 noiembrie 2003, cu nr. 11148, reclamantul a depus la A.F.P. Bârlad, unde functioneaza Directia de Control Fiscal 2 aflate în subordinea D.G.F.P: Vaslui, o cerere formulata în temeiul Legi nr. 544/2001 prin care a solicitat doua informatii de interes public.
Conform art. 7 din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarile persoanelor interesate în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 zile de la data înregistrarii, în cazul în care durata depaseste 10 zile, raspunsul va fi dat solicitantului în minim 30 zile cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiei ori recurenta nu s-a conformat acestor dispozitii, motiv pentru care reclamantul a solicitat a i se acorda daune morale, deoarece a mai formulat cereri si cu alte ocazii la care nu a primit nici un raspuns.

De mentionat faptul ca numai dupa ce reclamantul a promovat aceasta actiune i-au fost comunicate informatiile solicitate conform adresei nr. 57/67/5.12.2006, motiv pentru care instanta de fond a respins ca ramasa fara obiect capatul de cerere privind solutionarea plângerii înregistrata sub nr. 11148/3 noiembrie 2006.

De asemenea, în mod corect instanta de fond a retinut ca fiind admisibil si capatul de cere privind acordarea de daune morale în suma de 200 lei, deoarece reclamantului-intimat i s-a creat un disconfort si o frustrare, care în situatia data putea fi acoperit numai prin acordarea acestor daune”.

 1. Dauna morala a fost denumita pe rand in doctrina dreptului “orice atingere adusa uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalitatii umane”(Rene Savatier, “La theorie des obligations. Vision juridique et economique” Dalloz, Paris, 1969, p 344) sau “prejudiciul care rezulta dintr-o atingere adusa intereselor personale si care se manifesta prin suferinta fizica sau morala pe care le resimte victima”(Pierre Tercier “Contribution a l’etude du tort moral et de sa reparation en droit suisse”, Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, 1971, p 14). Tot doctrina defineşte daunele morale ca fiind, consecinte de natura nepatrimoniala cauzate persoanei prin fapte ilicite culpabile, constind in atingerile aduse personalitatii sale fizice, psihice si sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial.
 2. În speţă, prin refuzul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe de a îmi comunica în termen legal informaţiile publice solicitate mi se încalcă dreptul constituţional la informaţie (garantat de art. 31 din Constituţie), producându-mi un disconfort şi o frustrare deoarece am fost tratat diferenţiat, discriminatoriu şi nu egal cu ceilalţi cetăţeni care se adresează Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi cărora li se răspunde în termen și intocmai. Astfel, cu încălcarea art. 16, alin. (1) din Constituţie, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, nu mi-a asigurat o poziţie şi un tratament egal cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor oferite de Primăria municipiului Sfântu Gheorghe.
 3. Pentru aceste considerente îmi meţin capătul de cerere referitor la acordarea de daune morale.
 4. Deoarece scopul menţinerii acestui capăt de cerere este acela de a obţine o raparaţie morală şi nu o sumă de bani, solicit ca pârâtul să fie obligat la plata daunelor morale în cuantum de 100 (o suta) RON.

De asemenea, in privinta daunelor morale invoc si practica judiciara. Spre exemplu, Tribunalul Covasna, prin sentinta civila nr. 1819 din 9 decembrie 2010 pronuntata in dosarul 1700/119/2010, a considerat ca reclamatul este indreptatit sa primeasca 1 leu cu titlu de despagubiri civile nepatrimoniale dupa ce instanta a admis actiunea reclamatului inaintata instatei in baza Legii nr.544/2001. Tot la fel, prin Sentinta Civila nr. 329 din 10 februarie 2011 pronuntata de catre Tribunalul Covasna in dosarul nr. 3393/119/2010, prin care Tribunalul Covasna a admis cererea formulata de reclamant in privinta daunelor morale.

În concluzie, în baza art. 22 din Legea nr. 544/2001 înaintez prezenta acţiune cu solicitarea ca în baza art. 22, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public să obligaţi Primarul municipiului Sfântu Gheorghe sa imi comunice informatiile de interes public solicitate prin cererea din 07 iunie 2012, urmata de o reclamatie administrativa in data de 22 iunie 2012 precum si la plata de daune morale de 100 RON.

În probatiune, depun alaturat adresele mele din data de 07 iunie 2012 si 22 iunie 2012, precum si adresa Primariei Sfântu Gheorghe nr. 27390/20.06.2012.

În conformitate cu art. 22, alineatul 5, din Legea nr. 544/2001 actiunea este scutita de taxa de timbru.

De asemenea, conform art. 242 alin. 2 Cod procedura civila va rog sa admiteti judecarea cauzei si in eventualitatea lipsei subsemnatului.

Cu stimă,

Dan Tanasă   20 iulie 2012

Întâmpinarea formulată de pârâtul Primarul municipiului Sfântu Gheorghe

Intampinare Primar Sfantu Gheorghe Tribunal Covasna Legea 544/2001 Dan Tanasa

Intampinare Primar Sfantu Gheorghe Tribunal Covasna Legea 544/2001 Dan Tanasa

Intampinare Primar Sfantu Gheorghe Tribunal Covasna Legea 544/2001 Dan Tanasa

Intampinare Primar Sfantu Gheorghe Tribunal Covasna Legea 544/2001 Dan Tanasa

Răspunsul meu la întâmpinare în fața Tribunalului Covasna

Către,

TRIBUNALUL COVASNA

Sectia Contencios Administrativ si Fiscal

Sediul: Str. Kriza Janos, nr. 2, Sfantu Gheorghe, cod 520023, judetul Covasna

Dosar: 1988/119/2012

Termen de judecată: 18.09.2012

Onorata instanta,

Subsemnatul TANASA Dan, domiciliat in Sfântu Gheorghe, strada …, judetul Covasna, posesor al CI seria …, numarul … depun următoarele

concluzii scrise

prin care solicit în baza art. 22, alin. 2 din  Legea nr. 544/2001 privind liberului acces la informațiile de interes public admiterea acțiunii și obligarea Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2  să îmi comunice informațiile de inters public solicitate pe care le voi arăta mai jos și să îmi plătească daune morale de 100 lei.

Scurt istoric al cauzei

La data de 07 iunie 2012 am solicitat Primăriei Sfântu Gheorghe, prin intermediul postei electronice, sa imi comunice urmatoarele informatii de interes public:

–         Va solicit sa imi comunicati cuantumul total al sumelor achitate ca si onorarii catre Societatea Civila de Avocati ”Tarmure si asociatii” pentru reprezentarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe în fata Curtii de Apel Brasov in dosarele 4302/119/2011 si 4194/119/2011.

În cererea mea am indicat adresa de domiciliu din cartea de identitate si nu am solicitat expres ca raspunsul sa imi fie comunicat in format scanat, prin posta electronica.

Urmare acestei solicitări am primit la data de 20 iunie 2012 din partea Primariei Sfantu Gheorghe, prin email, adresa nr. 27390/20.06.2012, semnată de către persoana responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, prin care mi s-a comunicat faptul că Primăria Sfântu Gheorghe îmi va comunica informațiile solicitate abia după ce voi achita o ”taxă specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat şi de scanare, se face anticipat” în cuantum de 1 leu.

Față de această condiționare a accesului la informațiile de interes public de plata unei ”taxe speciale” am formulat la data de 22 iunie 2012, în temeiul art. 21 din Legea nr. 544/2001, o reclamație administrativă la Primarul municipiului Sfântu Gheorghe prin care atrăgeam atenția asupra ilegalității condiționării accesului la informațiile de interes public de plata unei sume de bani în condițiile în care eu nu am solicitat nicio copie după niciun document aflat în posesia Primăriei Sfântu Gheorghe sau a Primarului.

Întrucat reclamația administrativa adresată Primarului municipiului Sfantu Gheorghe la data de 22 iunie 2012 a rămas fara vreun răspuns din partea acestuia înteleg să mă adresez onoratei instanțe cu prezenta actiune intemeiata pe prevederile art. 22 din Legea nr. 544/2001.

În raport cu cele expuse ne aflăm în fața unui refuz de comunicare a informațiilor publice solicitate, refuz mascat de motivul nelegal al scanării documentelor.

PE FOND, consider această condiționare ca fiind nelegală și reprezentând un refuz mascat de comunicare a informațiilor publice deoarece:

a)      Eu nu am solicitat pârâtului un răspuns scanat sau xerocopiat. În solicitarea mea, formulată electronic și expediată prin intermediul poștei electronice, am indicat adresa domiciliului stabil așa cum apare ea in cartea de identitate. Pârâtul avea posibilitatea să imi comunice răspunsul la aceasta solicitare așa cum procedează cu orice petiție/solicitare. Prevalarea pârâtului de comunicarea unui răspuns scanat și achitarea contravalorii taxei de scanare este doar un refuz de comunicarea a informațiilor publice solicitate mascat de o presupusă culpa a mea constând în refuzul de a achita o sumă modică. Cuantumul taxei nu are nicio relevanță și nu pot fi acuzat de pârât că refuz achitarea unei taxe modice. În speță este vorba de o chestiune de principiu. Atâta timp cât altor petenți li se răspunde gratuit, prin poșta, este abuziv și discriminatoriu ca mie să mi se scaneze răspunsul și să mi se solicite plata unei taxe, oricât de mică ar fi aceasta.

În plus rog onorata instanță să rețină conduita ilicită a pârâtului care a generat mai multe litigii cu același obiect – refuz de comunicare a informațiilor de interes public – chiar după existanța unei practicii judecătorești. Dacă avem în vedere aceste litigii anterioare, care pun în evidență reaua credință a pârâtului și consecvența în refuzul de comunicare a informațiilor publice, este clar și evident că motivația scanării este doar un artificiu de a scăpa de comunicarea unor informații de interes public.

b)     Eu nu am solicitat copii după documente din arhiva pârâtului fie ele chiar și în format electronic (scanat).

c)   Din ansamblul informatiilor publice pârâtul are obligația pentru soluționarea cererii mele conform Legii nr. 544/2001 să extragă informațiile solicitate și să mi le comunice printr-o adresă, pe mail. Referitor la această adresă de răspuns arăt că în era tehnologiei comunicarea prin mijloace electronice (mail) este nu numai uzuală, facilă, eficientă și mai ieftină decât comunicarea prin poștă a unui răspuns dar și legală. Dacă cererile depuse conform Legii nr. 544/2001 sunt o formă specială de petiții atunci sunt aplicabile prevederile generale ale art. 2 din OG 27/2002 privind soluționarea petițiilor, care definește petițiile ca cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale …. . Obligația de a răspunde la petițile cetățenilor, în termene legale, inclusiv prin poșta electronică, nu este condiționată de taxarea celor care folosesc acest mijloc modern pentru scanarea răspunsului în vederea expedierii lui prin poșta electronică. Din acest punct de vedere taxa de scanare este nelegală și discriminatorie față de cetățenii care utilizează poșta electronică.

Atâta timp cât pentru răspunsurile clasice la petiții, pe hârtie și expediate prin poștă, nu se percep taxe de dactilografie, de contravaloare a hârtiei folosite ori de timbraj al expedierii prin poștă, hotărârea invocată de părât crează un tratament diferențiat, discriminatoriu între cetățenii care utilizează mijloace electronice de comunicare cu pârâtul și cetățenii care utilizează mijloacele clasice, în speță poșta. Asemenea taxe ar fi însă nelegale. În consecință răspunsul la petiții nu poate fi condiționat de autorități de plata unor taxe, iar condiționarea de plata unei taxe nu se poate face decât discriminatoriu numai pentru petenții care folosesc mijoacele electronice moderne.

Arăt instanței pe de altă parte că, costurile presupuse de corespondeța clasică sunt mult mai ridicate decât cele presupuse de corespondența electronică și, în mod evident, autoritățile locale ar trebui să încurajeze din acest punct de vedere comunicarea electronică. Prin hotărârea invocată pârătul, în mod aberant descurajează mijloacele moderne și economice de comunicare în cadrul relațiilor cetățeni – administrație. Pe de altă parte nu este clar dacă în hotărârea nr. 249/2011 taxa de scanare se referă și la răspunsurile la petiții ori numai la scanarea unor documente din arhivă solicitate de cetățeni.

Pentru a evita orice confuzie arăt că mă refer strict la documentul de răspuns și nu la documente din arhiva autorităților eventual solicitate și atașate unui răspuns, pentru care stabilirea unor taxe de copiere este legală.

Cât privește susținerea pârâtului cu privire la faptul că mi-ar fi expediat răspunsul la reclamația administrativă prin poștă, recomandat, aduc în atenția onoratei instanțe faptul că citația pentru termenul din 18 septembrie în acest dosar mi-a fost comunicată prin intermediul poștei, gratuit, iar aceasta a ajuns în siguranță la mine (depun o copie scanată la dosar). O serie întreagă de alte documente pe care alte instituții ale statului mi le comunică ajung cu bine la mine tot prin intermediul poștei.

De asemenea, arăt că și practica judecătorească îmi este favorabilă:

 1. Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 152/119/2012 prin sentința civilă nr. 873/07.03.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. În dosarul nr. 152/119/2012 ”Instanța reține că în cazul în care adresa de răspuns la solicitarea reclamantului ar fi fost transmisă prin poștă la adresa indicată de acesta în mun. Sf. Gheorghe autoritatea publică nu putea pretinde în temeiul Legii nr. 544/2001 achitarea în mod anticipat de către solicitant a cheltuielilor legate de transmiterea poștală și deci, prin corespondență, nici în cazul transmiterii prin email a informațiilor nu se poate pretinde suportarea de către solicitant a costurilor pe care le implică o asemenea procedură (scanarea documentului)”. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 3267/R/26.06.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 873/07.03.2012.
 2. Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 261/119/2012 prin sentința civilă nr. 1095/21.03.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 3093/R/19.06.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 1095/21.03.2012.
 3. Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 4194/119/2011 prin sentința civilă nr. 789/28.02.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. Tribunalul Covasna a reținut în această sentință faptul că ”reclamantul nu a solicitat să-i fie comunicat vreun înscris, vreun act oficial, ci să îi fie comunicate anumite informații de interes public, acestea fiind evident sintetizate într-o adresă de răspuns, adresă ce se comunică ori prin poștă ori în format electronic, în niciunul dintre cazuri persoana interesată neavând obligația de a suporta cheltuielile de expediere, adică timbrele poștale sau, în a doua ipoteză, eventuala taxă de scanare a adresei de răspuns pentru a putea fi expediat răspunsul pe internet”. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 2343/R/09.05.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 789/28.02.2012.
 4. Tribunalul Covasna a dat câștig de cauză subsemantului în dosarul nr. 4302/119/2011 prin sentința civilă nr. 401/08.02.2012, dosar în care pârâtul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe a invocat argumente identice cu cele din prezenta acțiune. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză subsemnatului prin decizia nr. 2065/R/19.04.2012 prin care a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinței civile nr. 401/08.02.2012.

Referitor la daunele morale în cuantum de 100 RON rog onorata instanță să oblige pârâtul la plata sumei de 100 (o suta) RON cu titlu de daune morale, având în vedere prejudiciul moral ce mi-a fost cauzat prin refuzul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe de a comunica subsemnatului informatii de interes public.

Rog onorata instanta sa ia in considerare faptul ca accesul la informatiile de interes public se face prin intermediul institutiilor publice care detin respectivele informatii, nu prin intermediul instantelor de judecata.

Refuzul institutiei primarului de a imi comunica informatiile de inters public, toate strategiile pline de rea credinta si sfidare creaza un disconfort si o frustrare, care în situatia data poate fi acoperit numai prin acordarea acestor daune.

IN DREPT imi intemeiz actiunea pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (art. 2, art. 6, art. 7, art. 22)  si Codul de procedura civila.

In sprijinul cererii mele invoc şi practica judecătorească:

 http://www.jurisprudenta.com/Acces-la-informa%C5%A3ii-de-interes-public-Nerespectarea-termenului-de-comunicare-de-institu%C5%A3ia-de%C5%A3in%C4%83toare-Consecin%C5%A3e-Act-Jurisprudenta-28286.html

”Decizia nr. 145/C.A. Iaşi din 27 mai 2007

Acces la informaţii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de instituţia deţinătoare. Consecinţe”

”Prin sentinta civila nr. 34 din 12 februarie 2007 pronuntata de Tribunalul Vaslui, a fost respinsa exceptia de prematuritate si a fost admisa actiunea promovata de M.C. în contradictoriu cu Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui. Aceasta fost obligata pârâta sa plateasca reclamantului suma de 200 lei reprezentând daune morale. A fost respins ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la solutionarea petitiei înregistrata sub nr. 11148/3.11.2006. A fost respins capatul de cerere privitor la acordarea cheltuielilor postale si de multiplicare.

Curtea a respins cererea de recurs retinând urmatoarele:

La data de 3 noiembrie 2003, cu nr. 11148, reclamantul a depus la A.F.P. Bârlad, unde functioneaza Directia de Control Fiscal 2 aflate în subordinea D.G.F.P: Vaslui, o cerere formulata în temeiul Legi nr. 544/2001 prin care a solicitat doua informatii de interes public.
Conform art. 7 din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarile persoanelor interesate în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 zile de la data înregistrarii, în cazul în care durata depaseste 10 zile, raspunsul va fi dat solicitantului în minim 30 zile cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicarii informatiilor se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiei ori recurenta nu s-a conformat acestor dispozitii, motiv pentru care reclamantul a solicitat a i se acorda daune morale, deoarece a mai formulat cereri si cu alte ocazii la care nu a primit nici un raspuns.

De mentionat faptul ca numai dupa ce reclamantul a promovat aceasta actiune i-au fost comunicate informatiile solicitate conform adresei nr. 57/67/5.12.2006, motiv pentru care instanta de fond a respins ca ramasa fara obiect capatul de cerere privind solutionarea plângerii înregistrata sub nr. 11148/3 noiembrie 2006.

De asemenea, în mod corect instanta de fond a retinut ca fiind admisibil si capatul de cere privind acordarea de daune morale în suma de 200 lei, deoarece reclamantului-intimat i s-a creat un disconfort si o frustrare, care în situatia data putea fi acoperit numai prin acordarea acestor daune”.

 1. Dauna morala a fost denumita pe rand in doctrina dreptului “orice atingere adusa uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalitatii umane”(Rene Savatier, “La theorie des obligations. Vision juridique et economique” Dalloz, Paris, 1969, p 344) sau “prejudiciul care rezulta dintr-o atingere adusa intereselor personale si care se manifesta prin suferinta fizica sau morala pe care le resimte victima”(Pierre Tercier “Contribution a l’etude du tort moral et de sa reparation en droit suisse”, Editions Universitaires, Fribourg, Suisse, 1971, p 14). Tot doctrina defineşte daunele morale ca fiind, consecinte de natura nepatrimoniala cauzate persoanei prin fapte ilicite culpabile, constind in atingerile aduse personalitatii sale fizice, psihice si sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial.
 2. În speţă, prin refuzul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe de a îmi comunica în termen legal informaţiile publice solicitate mi se încalcă dreptul constituţional la informaţie (garantat de art. 31 din Constituţie), producându-mi un disconfort şi o frustrare deoarece am fost tratat diferenţiat, discriminatoriu şi nu egal cu ceilalţi cetăţeni care se adresează Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi cărora li se răspunde în termen și intocmai. Astfel, cu încălcarea art. 16, alin. (1) din Constituţie, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, nu mi-a asigurat o poziţie şi un tratament egal cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor oferite de Primăria municipiului Sfântu Gheorghe.
 3. Pentru aceste considerente îmi meţin capătul de cerere referitor la acordarea de daune morale.
 4. Deoarece scopul menţinerii acestui capăt de cerere este acela de a obţine o raparaţie morală şi nu o sumă de bani, solicit ca pârâtul să fie obligat la plata daunelor morale în cuantum de 100 (o suta) RON.

De asemenea, in privinta daunelor morale invoc si practica judiciara. Spre exemplu, Tribunalul Covasna, prin sentinta civila nr. 1819 din 9 decembrie 2010 pronuntata in dosarul 1700/119/2010, a considerat ca reclamatul este indreptatit sa primeasca 1 leu cu titlu de despagubiri civile nepatrimoniale dupa ce instanta a admis actiunea reclamatului inaintata instatei in baza Legii nr.544/2001. Tot la fel, prin Sentinta Civila nr. 329 din 10 februarie 2011 pronuntata de catre Tribunalul Covasna in dosarul nr. 3393/119/2010, prin care Tribunalul Covasna a admis cererea formulata de reclamant in privinta daunelor morale. La fel, prin Sentinta Civila nr. 509 din 14 februarie 2012 pronuntata de catre Tribunalul Covasna in dosarul nr. 4449/119/2010, prin care Tribunalul Covasna a admis cererea formulata de reclamant in privinta daunelor morale.

In conformitate cu art. 22, alineatul 5, din Legea nr. 544/2001 actiunea este scutita de taxa de timbru.

De asemenea, conform art. 242 alin. 2 Cod procedura civila va rog sa admiteti judecarea cauzei si in eventualitatea lipsei subsemnatului.

Menționez faptul că la data de 14 septembrie 2012 am expediat prin intermediul poștei un exemplar al acțiunii semnat în original.

Cu stima,

Dan Tanasă                                                               17 septembrie 2012

Sentința Tribunalului Covasna prin care mi-a fost admisă acțiunea:

Sentinta Tribunal Covasna Primar Sfantu Gheorghe Legea 544/2001 Dan Tanasa

 Sentinta Tribunal Covasna Primar Sfantu Gheorghe Legea 544/2001 Dan Tanasa

 Sentinta Tribunal Covasna Primar Sfantu Gheorghe Legea 544/2001 Dan Tanasa

 Sentinta Tribunal Covasna Primar Sfantu Gheorghe Legea 544/2001 Dan Tanasa

 Recursul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe

Recurs Primar Sfantu Gheorghe Curtea de Apel Brasov Legea 544 2001 Dan Tanasa

Recurs Primar Sfantu Gheorghe Curtea de Apel Brasov Legea 544 2001 Dan Tanasa 1

Recurs Primar Sfantu Gheorghe Curtea de Apel Brasov Legea 544 2001 Dan Tanasa 2

Recurs Primar Sfantu Gheorghe Curtea de Apel Brasov Legea 544 2001 Dan Tanasa 3

La recursul Primarului municipiului Sfântu Gheorghe am formulat întâmpinare în fața Curții de Apel Brașov, simlară celei de la Tribunalul Covasna.

Decizia instanței de recurs

Curtea de Apel Brașov a respins recusul formulat de Primarul municipiului Sfântu Gheorghe

Curtea de Apel Brasov primarul Sfantu Gheorghe Antal Arpad daune morale Dan Tanasa

După decizia instanței de recurs am solicitat Primarului municipiului Sfântu Gheorghe să pună în executare sentința Tribunalului Covasna. Primarul mi-a comunicat informațiile și mi-a plătit daunele morale

daune morale Primar Sfantu Gheorghe Dan Tanasa

Contul bancar al subsemnatului în care se vede plata daunelor morale

 

Bibliografie obligatorie:

1. Legea nr. 544/2001 poate fi accesată pe mai multe pagini de internet. Un exemplar îl găsiți pe pagina Camerei Deputaților aici.

2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pot fi accesate pe pagina Camerei Deputaților aici.

Tags: , , , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

44 Responses to STUDIU DE CAZ. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: Ce? Cum? Unde? De ce?

 1. Andreea Ionescu says:

  Stimate domnule Tanasa,
  Va felicit pentru eforturile de a ne incuraja sa ne aparam dreptul la informare in fata autoritatilor publice si va multumesc pentru tot ce am invatat din experienta Dvs!
  Va rog sa ma lamuriti cu un aspect privind termenul de actiune in justitie, in cazul in care Primaria nu raspunde la cererea de informatii. Cele 30 de zile pentru chemarea in judecata se calculeaza dupa scurgerea a 10 zile de la cerere, sau dupa primele 30 de zile de la cerere. Poate fi vorba de tardivitate daca am formulat actiunea in justitie dupa 50 de zile de la depunerea cererii, in conditiile in care Primaria a raspuns dupa 45 de zile, iar raspunsul este de fapt un refuz? Mi-ati putea indica o sursa pentru jurisprudenta in caest caz?
  Va multumesc mult!

 2. Alex says:

  Buna ziua,

  sunteti expert pe Legea 544/2001 deorece ati avut foarte multe procese si foarte multe situatii legate de practica judiciara.

  Am cateva intrebari, va rog.

  1.Daca instituita publica nu raspunde deloc la o cerere formulta in baza Legii 544/2001, actualizata si totusi se formuleaza reclamatie administrativa, dupa asteptarea a 30 de zile termen in care institutia ar trebui sa formulze un raspuns, se poate considera ca s-aui respectat prevederile legii?
  2. Daca dupa alte 30 de zile de la formularea reclamatiei administrative se actioneaza in instanta institutia respectiva se poate considera ca actiunea fiind formulata tardiv? Se poate invoca exceptia de tardivitate?
  3 Dvs ati mai formulat reclamtie administrativa daca institutia nu va raspuns deloc la o solicitare, in termen de 30 de zile, in baza Legii 544/2001 sau ati actionat direct in instanta? Cum e bine sa se procedeze in astfel de situatii?

  Multumesc,

  • Dan Tanasa says:

   Vă mulțumesc pentru mesaj. Vă rog să citiți procedura așa cum am descris-o în articol. Mulțumesc!

 3. Bernd says:

  Buna
  Numele meu este Bernhard Kahlert și sunt cetățean german.
  Mă bucur că v-am găsit blocul și ati putea lua mai multe domenii pentru procesul meu împotriva primarului din comuna in care locuiesc
  Mi sa refuzat informația atunci când, în investigarea mea de neajunsuri, eram în aria de responsabilitate a primarului.
  Apoi, conform 544/2001 am dat în judecată primaria pentru că nu mi-a acordat acces la documentele publice.
  Am cerut 200 de lei pentru prejudiciile mele morale, deoarece, în calitate de străin, eram insultat și discriminat de primar.
  Am facut recurs în instanță,doar printr-o scrisoare iar primaria a angajat un avocat și încearcă să facă plângere impotriva mea
  Am primit 4 răspunsuri după ce am depus cererea într-o scrisoare recomandată, dar datele au fost înapoiate.
  Părea că am fost informat la timp și acțiunea mea nu are rost.
  Cu toate acestea, de îndată ce am primit raspuns am trimis o scrisoare Adunării explicând statutul pe care l-am primit la 10 aprilie 2018, patru scrisori de la 3.3.2018
  Sunt curios dacă acest lucru va funcționa, pentru că scriu în limba germană, si traduc prin Google în engleză și apoi în limba română.
  Soția mea citește totul și corectează.
  Până acum, totul a funcționat destul de bine.
  Va voi spune cum sa dovedit.
  Cu stima
  Bernd

  • Justice says:

   Domnule Bernhard Kahlert , daca ati facut apel la legea 544/2001 inseamna ca va referiti la o comuna din Romania. Va rog sa-mi spuneti cum se numeste comuna si in ce stadiu sunteti cu informatiile?
   Multumesc

 4. Mihaela Savu Drulea says:

  Buna ziua, as avea si eu o intrebare. Am facut o solicitare in baza legii 544/2001 pentru a obtine copii dupa o autorizatie de construire la care am primit raspuns ca doar instanta poate solicita copii ale acestor documente.
  Ce ar trebui sa fac in continuare?

 5. Ovidiu says:

  Am intentat proces pe legea nr. 544/2001 si am primit raspuns favorabil. O intrebare , totusi , In motivarea instantei specifica ca cererea trebuie depusa la Tribunal. Ma puteti lamuri despre ce este vorba?

  Nr. unic (nr. format vechi) : 2421/30/2017
  Data inregistrarii 14.03.2017
  Data ultimei modificari: 15.06.2017
  Sectie: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
  Materie: Contencios administrativ şi fiscal
  Obiect: comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
  Stadiu procesual: Fond

  Părţi
  Nume Calitate parte
  SAVA OVIDIU FLORIN Reclamant
  REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA Pârât

  Şedinţe
  14.06.2017
  Ora estimata: 11:00
  Complet: C3NCA
  Tip solutie: Admite in parte cererea
  Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Obligă pârâta să-i comunice reclamantului informaţiile solicitate prin cererea înregistrată la data de 26.01.2017. Respinge în rest acţiunea. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată azi, 14.06.2017, în şedinţă publică.
  Document: Hotarâre 14.06.2017

  24.05.2017
  Ora estimata: 9:00
  Complet: C3NCA
  Tip solutie: Amână cauza
  Solutia pe scurt: Amâna cauza la data de 14.06.2017 pentru când se citează reclamantul cu menţiunea de a semna acţiunea, sub sancţiunea nulităţii.
  Document: Încheiere de şedinţă 24.05.2017

  • Dan Tanasa says:

   Dacă REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA va formula recurs (dacă va ataca decizia) acesta va fi depus la Tribunalul Timiș.

 6. Iulian DUMITRU says:

  Buna ziua,

  Mai intai va adresez recunostinta si admiratia mea. Prin tot ce ati facut (si sper sa faceti pe mai departe) ati “umanizat” pe acei indivizi ce se considera zeitati. Succes pe mai departe!

  Am si eu doua intrebari:
  1. Dupa castigarea procesului descris pe aceasta pagina (onorarii catre Societatea Civila de Avocati ”Tarmure si asociatii”) cheltuielile de judecata, respectiv daunele morale, cine le-a suportat? Primaria din bugetul local sau primarul din propriul salariu? Primarul este o autoritate publica, deci faptul ca a irosit timp cu redactarea intampinarii si a apelului consider ca reprezinta un cost din banii publici.

  2. Pot solicita unei societati a statului (METROREX S.A.) sa-mi raspunda daca in urma unui proces pe care aceasta firma l-a pierdut in favaoarea mea, cheltuielile de judecata au fost recuperate de la salariatii care se fac vinovati de aceasta?
  Mai exact e vorba despre fa[tul ca eu sunt salariat al acestei institutii si am intetntat mai multe procese impotriva acesteia, pe care le-am castigat. Firma mi-a platit cheltuielile de judecata, dar nu de la salariatii vinovati, astfel ca si dupa aceste procese acei salariati imi fac pe mai departe rautati deoarece ei nu paatesc nimic, de platit plateste doar…”turcul”, adica bugetul public.

  Multumesc pentru rabdare si multa initiativa pe mai departe,

  Iulian

 7. Ardeleanu' says:

  Multă tărie de caracter ăi mai ave` mă` omule! Spor și pe mai departe, Adrian.

 8. george says:

  Maestre,
  Din 2008 si pana in 2015, sigur ca putem vorbi de un Maestru in aplicarea Legii 544/2001. Mie imi este neclar un lucru: in afara de cazurile prevazute de Art. 12 din lege, unde acele acte nu se comunica, daca Primaria intocmeste o lista cu ce anume sa dea si ce anume sa nu dea, si se aproba in Consiliul Local, si se emite Hotarare in acest sens, ce poate sa faca acel conducator al unitatii, sau mai bine zis, ce poate face functionarul insarcinat pe acest post, care potrivit Legii nu face altceva decat redacteaza raspunsul catre petitionar potrivit Referatului intocmit de catre compartimentul de Specialitate! Functionarul insarcinat cu aplicarea Legii 544 trebuie sau nu sa tina cont de viza Primarului care zice ca se da sau nu se da, sau se da doar spre studiu la Primarie? Legea vorbeste de Compartimentul de Specialitate si nu de viza Primarului! In ce masura Cererile inregistrate pe 544 trebuie sa ajunga la Primar sau la Compartimentele de Specialitate in vederea redactarii raspunsului catre petitionar? Ce te faci atunci cand petitionarul mai are si calitatea de Consilier in cadrul Primariei si face o cerere pe 544 si invoca si 215 care prevede informarea Consilierului pe 215?
  Parearea mea este ca 544 mai trebuie gandita. Te poti trezi ca unul sau 10 nebuni care iti solicita in fiecare zi acte de tot felul, inclusiv copii dupa programe de Achizitii din diversi ani, si se pot duce in Instanta fara sa plateasca vreo taxa de timbru, iar Cererea o pot motiva in sensul de a combate SIDA, POLUAREA, sau pur si simplu din razbunare de a bloca buna functionare a unei Primarii.

 9. Elena Popescu says:

  Buna ziua! Pot solicita copii ale facturilor consumabililor de laborator, de exemplu? Ce fel de activitati fac obiectul informatiilor de interes public? Va multumesc anticipat!

 10. Elena Popescu says:

  Buna ziua! Pot solicita copii ale facturilor ? Ce fel de activitati fac obiectul informatiilor de interes public? Va multumesc anticipat!

 11. […] obligat acum să-mi comunice informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001 (detalii aici) privind cuantumul total al sumelor plătite din bugetul public al municipiului Sfântu […]

 12. Doru says:

  Buna seara. Sunteti un om foarte placut si ma bucur enorm ca existati. Deja mi-am formulat, din mare, o astfel de solicitare. Sunt curios daca o astfel de solicitare poate contine mai multe informatii despre diferite subiecte. De exemplu: 1. vreau sa-mi fie comunicat totalul bugetului dintr-un anumit an pana in prezent si ce cheltuieli au fost efectuate, pentru ce anume sau folosit acestea si care este valoarea bugetului actual si ce proiecte sunt in desfasurare.. 2. Informatii cu dreptul si obligatiile cetatenilor asupra unui parc, in raport cu animalele acestora. 3. Informatii privind ajutorul social care dupa cum am vazut este alocat chiar si fara merit, unele persoane nefacandu-si norma standard spre a fi in drept. Pentru ca dupa cum stiu eu, acest ajutor este oferit doar celor care isifac o norma (munca/zi sau /luna). Stiu sigur ca unele persoane nu merita acest ajutor dar totusi sunt ” pontati ”.

  Va multumesc

 13. maria says:

  bună ziua,
  am rugămintea să-mi lămuriţi două probleme:
  1. este greşită formularea acţiunii pe legea 544/2001 împotriva pârâtului:”comuna x prin primar”?
  2.este legală solicitarea taxei judiciare de 100 lei pentru capătul de cerere privind daunele morele în aceeaşi acţiune pe legea 544?
  mulţumesc,

  • Dan Tanasa says:

   Acțiunea se îndreaptă împotriva conducătorului instituției, ex. Primarul. Acțiunea este scutită de taxe judiciare, conform art 22.

 14. Aurel says:

  Buna ziua!
  Ma scuzati, va deranjez cu o mica intrebare.
  Pot sa adresez o cerere in baza legii 544/2001 unui director de scoala pentru a-mi comunica o copie de pe un proces verbal intocmit in sedinta Consiliulului de Administratie al Scolii respective?
  Am vre-o sansa in instanta sa obtin un astfel de document ?

 15. Laur says:

  La ce se referă „procedura judiciară” de la art. 12, lit. f din legea 544/2001?

  Sunt în următoarea situație:

  Pentru că făceam notă discordantă în Consiliul facultății, decanul a înscenat o situație în urma căreia am fost sancționat cu avertisment scris de Comisia de etică și dat afară din Consiliu. Am dat universitatea în judecată pentru anularea hotărârii (pentru că pe lângă faptul că e netemeinică, a fost dată cu încălcarea legii educației naționale și a încă vreo două regulamente proprii). Comisia de etică nu are personalitate juridică, așa că toate hotărârile sunt aprobate de Senatul universitar, ceea ce mi-a permis să formulez o cerere de informații publice prin care ceream copii de pe actele aprobate prin hotărârile de interes (procese verbale, raport comisie etc.).

  Universitatea a invocat art. 12, lit. f și a refuzat să dea curs solicitării, cu toate că nu a dovedit în niciun fel că excepția respectivă e aplicabilă și a trimis răspunsul peste 10 zile, nu 5. Am formulat reclamație administrativă prin care ceream revenirea asupra deciziei și sancționarea disciplinară a celor vinovați de refuz. Nu trimit nimic, timp în care eu introduc o acțiune în instanță prin care cer:
  – constatarea că s-a încălcat art. 7, alin. 2
  – obligarea universității să comunice informațiile
  – obligarea universității să sancționeze persoanele vinovate

  La câteva zile după introducerea acțiunii îmi sosește întâmpinarea de la celălalt proces cu toate documentele solicitate anexate.

  Eu mai am șanse de câștig acum din moment ce informațiile au fost comunicate, chiar dacă nu ca răspuns la cerere? Celelalte două capete sunt considerate accesorii și pot fi respinse o dată cu acțiunea principală sau sunt de sine stătătoare și respingerea petitului privind comunicarea informațiilor nu mă afectează?

  Dacă îmi întemeiez acțiunea, pe lângă prevederile legii 544/2001, și pe cele ale legii 554/2004 plătesc taxă de timbru?

  Mulțumesc

  • Dan Tanasa says:

   Studiază te rog cazul publicat de mine mai sus.

  • Arsulici says:

   Dacă informațiile solicitate ți s-au furnizat, chiar în cadrul altui proces, capătul de cerere privind comunicarea informațiilor va rămâne fără obiect, dar celelalte capete de cerere rămân valabile și instanța îți poate da dreptate cu privire la acestea. Obligația universității era să-ți răspundă la cererea formulată pe L544/2001 de bunăvoie, nu în cadrul altui proces…

 16. Lucia says:

  Conform noului cod de procedura civila sint obligata sa solicit o sedinta de mediere inaintea introducererii cererii de chemare in judecata?
  S-au introdus taxe de timbru daca chem in judecata casa nationala de pensii pentru ca nu raspunde la o solicitare pe legea informatiilor publice?

 17. Laur says:

  Domnule Tanasa, referitor la punctul 5 al regulilor de bază enumerate mai sus, „5. ATENȚIE: În cazul în care sunteți nevoit să vă adresați instanței de judecată veți acționa în judecată întotdeauna conducătorul instituției, nu instituția (adică primarul, nu primăria; președintele consiliului județean, nu consiliul jdețean, etc.);”, dacă nu se introduce reclamație administrativă (caracterul acesteia fiind facultativ, așa cum reiese din interpretarea legii și din jurisprudență), mai poate fi chemat conducătorul instituției în judecată fără riscul pierderii procesului în urma unei excepții a lipsei calității procesuale pasive? Reclamația administrativă nu schimbă cu nimic termenul de 30 de zile în care trebuie introdusă acțiunea în cazul unui refuz nejustificat de a comunica informațiile publice solicitate, așa cum reiese din art. 22. Nu stă în puterea normelor să adauge la lege.
  Printre cazurile puse la dispoziție de către APADOR-CH se găsesc și chemări în instanță pe numele instituției, procese ce au fost câștigate de către APADOR-CH.

  Cu stimă.

 18. Mihaela Coada says:

  Buna seara,

  Am si eu probleme cu cei de la primarie,primarul si arhitectul sef.Langa gardul meu si-a construit unul o anexa,iar toata apa se scurge pe gardul meu.Am sesizat Inspectoratul de stat in constructii si primaria in acelasi timp,ISC mi-a raspuns in 10 zile,mentionand ca nu este de competenta lor,iar primaria mi-a raspuns dupa 3 luni printr-o scrisoare fara niciun numar de iesire.Am fost in audienta la primar,care nu a rezolvat problema si mi-a spus sa merg la arhitectul sef ca o sa gasesc la el concluziile.Acesta din urma mi-a spus ca o sa-i elibereze autorizatie de constructie celui care a construit.Le-am facut o revenire si nu mi-au raspuns.Pot sa ma folosesc de legea 544 ca sa le mai fac o solicitare,dupa care sa-i chem in instanta?Mentionez ca nu s-a intamplat nimic iar pe gardul meu a plouat,a inghetat si a inceput sa se deterioreze.
  Va multumesc.

  • Dan Tanasa says:

   Legea nr. 544/2001 nu poate fi folosită pentru a acționa pe cineva în judecată. Vă recomand să solicitați audiență la prefect sau să consultați un avocat.

 19. Geta says:

  Buna ziua,
  Am rugamintea sa-mi dati un raspuns daca ma pot folosi de aceasta lege si in cazul solicitarii de la Agentia de Mediu a unei copii de autorizatie emisa pentru o societate de prelucrare lapte care isi desfasoara activitatea intr-un sit Natura 2000 si care ne polueaza, in sensul ca deverseaza zar pe terenul din proprietate si ajunge in iaz. Sunt interesata de conditiile impuse de agentie societatii respective pentru apele rezultate din prelucrarea laptelui.
  Va multumesc,

  • Dan Tanasa says:

   Da, puteți solicita iar Agenția este obligată să vă comunice (trebuie să plătiți contravaloarea copiatului).

 20. cristina says:

  Salut! Am si eu nevoie de ajutor. Am castigat un proces cu o primarie pe legea 544 insa nu mi s/au acordat daunele morale. Acum ma chinui sa formulez recursul si incerc sa motivez de ce consider ca mi se cuvin aceste daune insa nu-mi prea iese Daca ai vreo sugestie… Mersi

  • Dan Tanasa says:

   Daunele morale se acorda foarte greu in astfel de cazuri. Nu as face recurs doar pentru ca nu mi s-au acordat daune morale. Spor!

 21. sara stancescu says:

  Intr-adevar poate esti printre singurii (poate chiar singurul) care face asta. Te felicit, ai curaj, vointa si dragoste de tara! Nu poate face oricine asta! Eminescu a facut acelasi lucru cand era director la ziarul ,,Timpul” si a murit intr-un ospiciu sanatos tun. Ciudat este, ca problemele de atunci pe care el le critica din politica si viata sociala astazi sunt din nou actuale…istoria se repeta!.. tot problema Ardealului, tot problema strainilor care veneau in Romania si ,,reglau” cum doreau viata politica si sociala in RomaNia (atunci erau greci si bulgari…,,grecotei” si ,,bulgari cu ceafa groasa” cum le spunea Eminescu) PE ZI CE TRECE OBSERV CA LUCRURILE O IAU RAZNA!TARE MI-E TEAMA CA TARA SE VA DESTRAMA DIN NOU DESI NU-MI DORESC ASA CEVA. MA INGROZESTE NUMAI IDEEA!

 22. adi says:

  Felicitari ! Iti vom urma exemplul !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "STUDIU DE CAZ. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: Ce? Cum? Unde? De ce?"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/studiu-de-caz-legea-nr-5442001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public-ce-cum-unde-de-ce/