ANI: 24 de aleși locali în incompatibilitate sau conflict de interese administrativ VEZI LISTA

November 21, 2018 •justitie •Views: 582

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 24 foști și actuali aleși locali, după cum urmează: 

Vezi și ANI: 18 de foști și actuali aleși locali, incompatibili, în conflict de interese administrativ și penal sau cu fals în declarații VEZI LISTA

1. IVAN ERHARDT LASZLO, Primar al comunei Nadeș, Județul Mureș

INCOMPATIBILITATE

Începând cu anul 2012 deține și exercită simultan funcția de primar și calitatea de titular în cadrul „Ivan Erhardt Laszlo Întreprindere Individuală”, având ca obiect principal de activitate creșterea bovinelor. În perioada 2012 – 2017 a realizat venituri din activități agricole/comerciale în valoare de 48.609 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. BOȘTINĂ DAN,

Primar al comunei Salcia, Județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale cu Clasele I – VIII Salcia, județul Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3. SERAFIM DRAGOȘ,

fost Primar al comunei Cristian, Județul Brașov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial în valoare de 80.000 lei pentru Asociația „C.S. Blue Angel Cristian – Brașov”, în cadrul căreia persoana evaluată avea calitatea de membru fondator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 2, alin. (1) și art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

4. SCRIPĂŢ CONSTANTIN, Viceprimar al municipiului Bacău, Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 13 iulie – 29 decembrie 2016 a deţinut simultan funcția de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Octavian Voicu Bacău şi al Şcolii Gimnaziale „Dr. Alexandru Şafran” Bacău, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.

5. IANCU MIHAI-RADU,

fost Primar și Viceprimar al comunei Medieșu Aurit, Județul Satu Mare

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea membru în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „George Coșbuc” Medieșu Aurit.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

6. CRISTEA NICULAE,

Viceprimar al comunei Purani, Județul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 iunie 2016 – 23 mai 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Panificație Purani S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7. DOBREA GHEORGHE, Viceprimar al comunei Slobozia-Conachi, Județul Galați

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 07 august 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Dobrea P. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată, în această perioadă realizând venituri din arendă și din activități agricole în sumă totală de 33.887 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

8. MARINA VASILE DORIN, Viceprimar al comunei Cămărașu, Județul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Cămărașu, Județul Cluj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

9. BRATU CRISTINA,

Viceprimar al orașului Victoria, Județul Brașov

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ”I.C. Drăgușanu” din orașul Victoria, județul Brașov, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

10. RAFAILĂ VIOREL,

Viceprimar al comunei Măciuca, Județul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Măciuca, județul Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile în sensul prevederilor art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

11. COTOLAN JENICĂ,

Viceprimar al comunei Pădina, Județul Mehedinți

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 februarie 2015 – 10 iunie 2017 a exercitat simultan  funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Primare Pădina, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

12. ENACHE FLORINEL,

Viceprimar al comunei Perișani, Județul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar cu cea de membru în Consiliul de Administrație al  Școlii Profesionale Perișani, Județul Vâlcea, respectiv cu calitatea de comerciant persoană fizică autorizată „Enache Florinel Persoană Fizică Autorizată”.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

13. PANTIUC MIHAI,

actual Viceprimar și fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Udești, Județul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2016 – 07 iunie 2017 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

14. COBUZ LIDIA-ELENA, Viceprimar al comunei Scorțeni, Județul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 octombrie 2016 – 31 mai 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Scorțeni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

15. MÎNZ ADRIAN IOAN,

fost Viceprimar al comunei Holod, Județul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale „Iosif Vulcan” Holod, încălând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

16. MUSTAȚĂ NICOLAE-PAVELConsilier Local în cadrul Consiliului Local Șelimbăr, Județul Sibiu

INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET

În mandatul 2012 – 2016, societatea comercială M & M Construct Serv S.R.L., la care fiul persoanei evaluate deținea calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat 10 contracte comerciale cu Primăria comunei Șelimbăr în valoare de 546.578,51 lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, întrucât în declarațiile de interese depuse în perioada 2012 – 2015, persoana evaluată nu a menționat contractele încheiate de societatea comercială cu Primăria comunei Șelimbăr, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

17. ZAHARIA ION DAN,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local Comișani, Județul Dâmbovița

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a votat în mod favorabil pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local, ulterior între Primăria Comunei Comișani și Asociația Comișanca fiind încheiat un Contract de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Comișani, deși persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local întrucât deținea la acea dată calitatea de membru supleant în cadrul Consiliului Director, respectiv membru asociat în cadrul asociației.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

18. CIOROBEA NICOLAE SORINEL, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Vladimir, Județul Gorj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 iulie – 01 septembrie 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

19. BĂLĂBAN MIHAI,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Tîrgșoru Vechi, Județul Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016), a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind atribuirea directă a unor suprafețe de pășune către Asociația Crescătorilor de Animale „Târgoveanu”, unde persoana evaluată deține calitatea de președinte.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

20. GAVRILIU ADRIAN,

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Bacău, Județul Bacău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului (2016 – 2020) a participat la deliberarea și aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local, având ca efect dobândirea unui avantaj patrimonial în sumă de 19.802 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 și ale  art. 46 din Legea nr. 215/2001.

21. NICHESCU VASILE-NELU,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Orșova, Județul Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri în data de 19 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Orșova în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Orșova, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.

22. CSUTAK LUDOVIC,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Câmpia Turzii, Județul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

23. PETRICĂ IOSIF,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Gîrleni, Județul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 iunie 2016 – 30 ianuarie 2018, Primăria Gîrleni a încheiat un Contract de prestări servicii în construcții în valoare de 62.832 lei, respectiv un Contract de vânzare-cumpărare în valoare de 30.039,98 lei cu S.C. Profesional Building S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de asociat și administrator, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

24. MISTOR CONSTANTIN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Variaș, Județul Timiș

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat în cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 18 din H.G. nr. 1579/2005.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CRISTEA NICULAE, PETRICĂ IOSIF, NICHESCU VASILE-NELU, MUSTAȚĂ NICOLAE-PAVEL, BĂLĂBAN MIHAI și DOBREA GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

   · art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice[…] g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată […]”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții și calități: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv[…]”;

·  art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;

·  art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local […]”;

·  art. 2, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Prin aleși locali, în sensul prezentei legi, se înțelege consilierii locali și consilierii județeni, primarii, primarul general al municipiului București, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene.”;

·  art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

·  art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Tags: , , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "ANI: 24 de aleși locali în incompatibilitate sau conflict de interese administrativ VEZI LISTA"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/ani-24-de-alesi-locali-in-incompatibilitate-sau-conflict-de-interese-administrativ-vezi-lista/