COMUNICAT. Secretarul Primăriei Ciceu, condusă de UDMR-istul Becze Attila, găsit de ANI în conflict de interese

February 18, 2013 •UDMR •Views: 1301

Primaria Ciceu18.02.2013

C O M U N I C A T

privind constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către KOPACZ CSABA, Secretar în cadrul Primăriei Comunei Ciceu, Județul Harghita

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către KOPACZ CSABA, Secretar în cadrul Primăriei Comunei Ciceu, Județul Harghita.

(conform prevederilor legii Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”)

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, KOPACZ CSABA fiind informat, la datele de 17.01.2011 (confirmare de primire 20.01.2011) și 16.10.2012(confirmare de primire 30.10.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 09.11.2012, KOPACZ CSABA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către KOPACZ CSABA, ca urmare a semnării, în calitate de Secretar în cadrul Primăriei Comunei Ciceu, Județul Harghita, a unui contract de prestări servicii, încheiat între Primăria

Becze Attila, primarul UDMR din Ciceu

Becze Attila, primarul UDMR din Ciceu

Comunei Ciceu și S.C. Tectum Company S.A. (societate în cadrul căreia deține calitatea de acționar), în valoare totală de 296.390,78 Lei, precum și ca urmare a participării, în calitate de Secretar în cadrul Primăriei Comunei Ciceu, în comisia de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului mai sus menționatîncălcând, astfel, dispoziţiile art. 79, alin. 1, lit. a)  din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 15.02.2005, KOPACZ CSABA a fost numit în funcția publică de conducere de Secretar în cadrul Primăriei Comunei Ciceu, Județul Harghita. Începând cu data de 18.10.1994KOPACZ CSABA deține calitatea de acționar în cadrul S.C. TECTUM COMPANY S.A.

În timpul exercitării funcției publice, KOPACZ CSABA a semnat, în calitate de Secretar în cadrul Primăriei Comunei Ciceu, un contract de lucrări servicii, încheiat între Primăria Comunei Ciceu și S.C. Tectum Company S.A, făcând, totodată, parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii acestui contract.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă, deoarece, conform prevederilor art. 79, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 161/2003, Funcţionarul public este în conflict de interese dacă ( …)  este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial”.

Având în vedere cele de mai sus, au fost iniţiate demersurile prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATETags: , , , , , , ,

Voi ce părere aveți? Aștept comentariile voastre.

DISCLAIMER Atenție! Postați pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiți aici regulamentul: Termeni legali și Condiții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend
Salutare! Cred că asta te-ar putea interesa: "COMUNICAT. Secretarul Primăriei Ciceu, condusă de UDMR-istul Becze Attila, găsit de ANI în conflict de interese"! Acesta este linkul: https://www.dantanasa.ro/comunicat-secretarul-comunei-ciceu-condusa-de-udmr-istul-becze-attila-gasit-de-ani-in-conflict-de-interese/